(16.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

A druhá věc. Česká republika, stejně jako ostatní země Evropské unie, čerpala finanční prostředky určené na roky 2007 až 2013 plus dva roky. Všichni vědí, že finanční prostředky, které byly na toto finanční období určeny, mohou být vyčerpány ještě v průběhu dalších dvou let. To znamená, dělat tady žebříček o množství vyčerpaných peněz je malinko nefér a matení veřejnosti, neboť Česká republika má zcela jako jiné země legitimní právo peníze dočerpat. A já doufám, že toho budete s kolegy, kteří si takto strukturální fondy nastavili, i schopni.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan ministr Babiš.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom k těm standardům pana Kalouska. On si nechal na vládě mimo zákon o veřejných zakázkách schválit výběr advokátních kanceláří na arbitráže. V utajení. To bylo všechno utajené v minulosti. Tak já nevím, proč pan poslanec demagogicky lže. Podívejte se na ten web Ministerstva financí. Tam je všechno. I občerstvení, s kým jsem měl, jsou tam poradenské smlouvy. A jsou to data zpětně. A registr smluv já podporuji. Akorát jsem si teď uvědomil, že má jednu zásadní chybu, jak je navrhován. A už dopředu avizuji, že budu navrhovat pozměňovák. Protože ten registr je udělán tak, že vlastně pokud nabude účinnost, tak budou účinné všechny nové smlouvy. Ale já říkám - měli bychom zveřejnit všechny platné. Některé jsou platné deset let, jak se skvěle dělaly IT s některými firmami. Takže měly by se zveřejnit všechny smlouvy. Měla by se udělat inventarizace smluv celého státu a tím začít. A potom samozřejmě i nové. Takže já budu strašně rád, když konečně ten registr projde, hlavně s tímhle pozměňovákem. Aby si neudělali nějaké ty bývalé smlouvy a rychlosmlouvy předtím, než bude registr, a potom nebudeme znát tu historii. Takže asi tolik.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedkyně, já bych si zde jenom dovolil upozornit na to, že to, co tady říkal pan poslanec Kalousek o nějakých mezinárodních standardech, že to je velice nadnesené. Existují ukázkové případy, které se studují v benchmarcích, ale mezinárodní standard jako takový není pojem, se kterým by se dalo operovat. Rozhodně to, co zveřejňuje Ministerstvo financí, je velice příkladná praxe, která zde do tohoto okamžiku v České republice zatím ještě nebyla. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Škoda, že trošku, aspoň trošku, rozumím kybernetice. Mohl bych říct stejný nesmysl na toto téma jako pan poslanec Zlatuška o mezinárodních standardech. Protože o tom něco vím, tak si to prostě netroufnu. Prostě ty standardy nejsou standardy pana poslance Kalouska, to jsou mezinárodní standardy, podléhají mezinárodně uznávané metodice. Samozřejmě nad rámec těchto standardů je možné zveřejnit cokoliv a v tom nikdo nikomu nebrání. Ale když zveřejňuji to, co uznám za vhodné, a nezveřejňuji to, k čemu mě vyzývají mezinárodní standardy, tak se tomu říká mlžení. Příslušnou metodiku panu poslanci Zlatuškovi zašlu písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Zlatušku a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych chtěl podotknout, že kybernetiky se to netýká. Kybernetika se týká řízení těch systémů. Tohle by mohla být informatika nebo IT.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upřesnit to, že jak tento zákon, který teď projednáváme, který má přinést zveřejňování smluv, tak data, která jsou od pátku na internetových stránkách Ministerstva financí, jsou určitě dobře, že k těmto změnám dojde. Ale pro mě je nepochopitelné, že ostatním nakládáme povinnosti a přitom zákon o registru smluv, který tady je od začátku prosince předloňského roku, který se postupně podařilo zastavit v hospodářském výboru, ve výboru pro veřejnou správu, jenom ústavněprávním výborem prošel, byť se pod něj předtím podepsalo 78 poslanců, z toho 7 členů vlády, a před volbami podpis připojilo, že to bude podporovat, 165 členů této Sněmovny - a to ten návrh už byl na světě... To se nedá omlouvat tím, že by jednotlivci nevěděli, co podepisují, byť jim to třeba bylo podstrčeno na nějakém mítinku k podpisu, jak jsem se dozvěděl u pana místopředsedy vlády Babiše. Ale v tomto případě jde o to, že místo abychom schválili zákon o registru smluv, který tuto povinnost zavede plošně pro všechny, kteří utrácejí veřejné prostředky, tak tu navrhneme, že to budou dělat spolky nebo že to budou dělat samosprávy tam, kde vypomáhají spolkům v jejich spolkové činnosti, což jsou ale promile, nebo spíše setiny promile částek, na které se měl vztahovat registr smluv. Nebo se zveřejní pár seznamů, byť dobře, že aspoň to se zveřejňuje, na Ministerstvu financí, seznamu smluv, seznamu faktur, seznamu objednávek. Je to dobře. Na druhou stranu, takhle už to mohlo probíhat dávno a nemuseli jsme mít strach z toho, že na poslední chvíli předtím, než bude schválen zákon o registru smluv, budou uzavírány nějaké nevýhodné smlouvy, kterými se tento zákon bude obcházet.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já jsem byl v podstatě předchozím příspěvkem vyvolán, tak jen pro krátkou informaci. Pan poslanec Farský ví, jaký je vývoj. V podstatě neminul týden, kdy by se ve věci registru smluv nekonala nějaká schůzka, nevyměňovala se nějaká korespondence. Koaliční pracovní skupina zpracovala komplexní pozměňovací návrh, kde se snažila přijmout všechny připomínky široké veřejnosti, mnoha subjektů. Nebyla to jednoduchá práce. Je to o kompromisu. V tuto chvilku ten text existuje a dnešním dnem započalo zpracování dopadové studie na Ministerstvu vnitra, co nás to všechno bude stát, co to bude stát ty subjekty, když budou realizovat registr smluv, co to bude stát ministerstvo, které registr smluv bude provozovat. To znamená, neustále to nějakým způsobem směřovalo kupředu. Uznávám, že to je nestandardní postup u opozičního v podstatě - i když je spousta z nás připodepsáno - poslaneckého návrhu, který teď prochází takovým kvazipřipomínkovým řízením na ministerstvu. Nicméně věc se podařila, vydiskutovala a já doufám, že už se bavíme pouze o odkladu, kdy bude zpracována ta dopadová studie, a následně tu věc konečně projednáme v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska, jeho faktická.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, že veřejně odpovím kolegovi z vlastního klubu. Ale ta odpověď myslím, že stojí za to, aby byla pronesena veřejně.

No, vy říkáte, že to nechápete, pane kolego. Ale právě o to tady jde. Zákon o registru smluv ukládá něco, co některým současným ministrům, zejména ministru financí, nevyhovuje. Právě proto, že to splňuje ty mezinárodní standardy. Mně to nevyhovuje, já to nechci a současně chci vypadat transparentně, tak z vlastní iniciativy zveřejním něco, co mně nevadí, vypadám velmi hezky, dokonce mi na to skočí všechna média, nejenom ta, která vlastním, takže vypadám transparentně, a tím odkloním pohled od toho, že nechci to, co mi nevyhovuje, protože to by ukázalo, že v kalných vodách se lépe loví, a já chci lovit v kalných vodách. Proto nemáme registr smluv a proto máme to vytírání zraku, že Ministerstvo financí zveřejňuje něco, co zveřejňovat chce, ale to, co zveřejňovat nechce, to nezveřejňuje. To je prostě jednoduché. To, že na to veřejná média skáčou, to je otázka spíš pro ně. A řekněme, že to je selhání elit veřejné diskuse. Jinak ta odpověď je zcela pochopitelná. Nechť je vidět na všechna možná podezření, jak se to dělalo netransparentně přede mnou, ale nikdo se nesmí teď koukat pod prsty mně, protože se krade líp a všem bude líp. (Potlesk z pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP