(16.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Nechci hodnotit práci Senátu. Ale jedna věc je pravda. I v Senátu je nějaká většina. A je to koaliční většina. To znamená, to je věc, která by se měla řešit v koalici. Myslím si, že je zbytečné hodnotit práci Senátu ex post tady.

A nyní bych se obrátil rád na kolegy z komunistické strany. Pokud dnes schválíme zákon - 20. ledna - s účinností od 1. ledna, tak se splní jeden sen, který kdysi býval: Budeme žít v zemi, kde zítra již znamená včera. (Smích v sále, potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A další s faktickou - pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Farský, protože pan poslanec Volný svou faktickou stáhl. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji konečně za slovo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Omlouvám se, mám trošku rýmu, takže mi tady Vilímec - Adamec trošku splynulo a tady mě kolegové trošku navedli.

Ale chtěl jsem hned úvodem říci, že právě když pan ministr tady odmítl senátní verzi, že problém je v té lhůtě. Nedovedu si představit, že toto ctěné shromáždění by hlasovalo o návrhu zákona, který bude platný od 1. ledna roku 2015. To skutečně tady velmi názorně předvedl kolega Blažek. Myslím si, že vlastně jiná varianta není, než hlasovat o senátní variantě. Na druhou stranu ale samozřejmě Sněmovna může hlasovat tak, jak uzná za vhodné, a víceméně nemusí projít ani jeden návrh. Takže to jenom na vysvětlení, proč jsem se hlásil hned v úvodu, protože jenom z těchto pragmatických důvodů.

A co se týká náplně toho zákona, to tady hodnotit nechci. Mimochodem, jsem také starosta, vím, o čem to je. Na druhou stranu asi je legální diskuse o tom, jestli tři roky, nebo rok, a možná na to mělo být víc času. Nemyslím si zase, že je to tak zásadní věc. Ale je pravda to, že někdy ta státní moc má prostě pocit, že my ve samosprávách můžeme dělat cokoli, co si přejí, za jakýchkoli podmínek. A to si myslím, že není to pravé ořechové.

Takže já si myslím, že bychom o tom původním návrhu vůbec hlasovat neměli. To je můj názor.

Děkuju vám za pozornost a omlouvám se za to, že jsem se sem hnal, aniž bych byl vyzván.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Farského a připraví se pan ministr financí s faktickou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom představil konkrétní příklad, jak to může zkomplikovat život, pokud přistoupíme k tomu, že bychom hlasovali s účinností od 1. ledna, tento zákon schvalovali k 1. lednu 2015. Jsou různé grantové programy, které už jsou dneska vypsané a jsou vypsané za původních podmínek zákona účinného v době, kdy se vyhlašovaly. Pokud se budeme vracet v tomto zpátky, všechny tyto podmínky spadnou pod stůl a možná už stovky, možná tisíce, možná i desetitisíce podaných žádostí se budou muset podávat znovu. Celý neziskový sektor, který z těchto žádostí žije, a potom, co 18. prosince se Senát postavil k tomu, že tento zákon nebude účinný od 1. 1., ale od 1. 7., tak v ten moment se začaly vypisovat různé grantové programy. Tak všechny se budou moci v tuto chvíli zrušit. Takže se obávám, že v tuto chvíli nemáme příliš na výběr, ke které verzi se přikloníme, protože nemůžeme schválit zákon s účinností zpětnou v tuto chvíli.

A co se týká z praktických, ale myslím, že i legislativních důvodů, a co se týká i samotného zveřejňování, samozřejmě asi nikdo ode mě nemůže čekat nic jiného, než že jsem příznivcem zveřejňování smluv. Jenom mi přijde zvláštní, že za celý rok nejsme schopni tento zákon schválit pro stát. A tam, kde za ty resorty ministerské, ale i veřejně spravované společnosti a vlastněné, tam nejsme schopni schválit zákon o registru smluv, neustále ho před sebou tlačíme, ale na samosprávu tuto povinnost jsme schopni navalit během tří měsíců. Tento přístup se mi nelíbí, protože na jednu stranu kážeme víno, ale... kážeme vodu, ale víno, ale pijeme, pardon (se smíchem), nebudu se v tom zamotávat. (Smích a hluk v sále). Chováme se... Děkuji. Jsem rád, že jsem upoutal vaši pozornost.

Tak já to ještě jednou zopakuji. Chováme se naprosto rozdílně sami k sobě a k ostatním. (Upozornění na čas.) Pravidla, která sami nejsme ochotni dodržovat, po ostatních vyžadujeme. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím pana ministra Babiše. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Já bych nejdřív k tomu vínu a k tomu, jak to děláme. Ministerstvo financí poprvé v historii v pátek zveřejnilo všechna data. Open data. I poradenské smlouvy. Za posledních čtyři pět let. Byl takový zájem, že web spadl desetkrát. Tři sta kliků za sekundu tam bylo. Tak se podívejte. Tam máte všechna data. Tak já nevím, o čem tady mluví pan Farský. Takže já to dělám.

A prosím vás, já nevím, o čem mluvíte. O jaké účinnosti od 1. ledna 2015? Tak se informujte! Účinnost je od vyhlášení ve Sbírce zákonů. A je to schválené sněmovní legislativou. Takže až tak. Není to 1. ledna 2015.

To, co my navrhujeme, je v podstatě, to většina starostů už dělá, protože oni jsou transparentní. O jaké desce to tady mluvíte? Vždyť je to elektronická deska. Takže já fakt nevím, o čem je ta debata.

A pokud někdo říká: Platnost rok. Proč rok? Deset let, dobře, možná extrém. Ale proč rok, když jsou tam nějaké smlouvy, které jsou platné dva tři roky? Proč si občané nemůžou porovnat, jak se nakupovaly po čas tří let různé věci od různých firem? Tak si myslím, že chceme být i transparentní, ne? Už nechceme krást. (Hluk v sále sílí.)

A my jsme nejhorší v čerpání evropských fondů přece v Evropě. V roce 2013 jsme nevyčerpali 11,3 miliardy. Tak v minulosti jste to dělali asi skutečně skvěle, když jsme to tak čerpali. Nám se povedlo aspoň snížit to čerpání v roce 2014 z těch hrozivých 23 na 8,7.

Takže to jsou všechno opatření, která jsou pro transparenci, pro posilnění pozice poskytovatelů dotací. A nechápu, v čem je jako problém. Takže opakuji, většina starostů si to dělá. Myslím si, že tři roky je adekvátní. A účinnost je zveřejněním ve Sbírce. Tak prosím vás říkejme to tak, jak to skutečně je. A proto já nemůžu souhlasit s tím (upozornění na čas), abychom přijali sněmovní... (Ihned po upozornění na čas odchází od mikrofonu).

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Je potěšující, jak vám to jde vlastními slovy. Pevně doufám, že při předloze dalšího zákona tomu bude také tak.

Vy jste řekl, pane ministře, v čem je problém, když vy už jste to tak začal dělat. Dovolte, abych vám řekl, že to není pravda. Že jste to tak dělat nezačal. Je to i jistě pozitivní krok, ale určitě to, co jste začal zveřejňovat na portálu Ministerstva financí, není zveřejňování podle mezinárodního standardu a registru smluv. Spíš bych řekl, že je to takové vytírání zraku.

Vy nechcete něco dělat transparentně, tak děláte něco na oko a říkáte: Já to dělám z vlastního uvážení. Ne. Nechte schválit zákon o registru smluv a chovejte se k tomu portálu tak, jak ta pravidla určují, tak, jak to koneckonců bylo připraveno ke spuštění, a pak to bude v pořádku. To, co teď děláte, opravdu není to, co bylo úmyslem zákona o registru smluv. Je to spíš zamlžování než ztransparentňování. A je to zcela mimo jakékoli uznávané mezinárodní standardy.

Jinými slovy platí výhrada pana kolegy Farského. To, co je v tomto zákoně a co chcete po samosprávách, vy tvrdíte, že děláte, ale vy to neděláte. Vy děláte něco jiného. Vy jste místo vepřo-knedlo-zelo uvařil buchtičky se šodó a říkáte: Ale ten oběd je tady. Ale ty mezinárodní standardy je to vepřo-knedlo-zelo, to nejsou ty vaše buchtičky se šodó. Ty si snězte sám. A začněte to dělat podle mezinárodních standardů. Děkuji. (Velký potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla, potom pana ministra Babiše a poté pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl bych vaším prostřednictvím jenom panu ministrovi připomenout, že to byla pravice, která kritizovala konstrukci strukturálních fondů. To byla pravice, která říkala, že máme příliš mnoho operačních programů. Byla to pravice, která říkala, že nestihneme vyčerpat. Byla to pravice, která říkala, že si implementujeme finanční prostředky na něco, na co je Česká republika nebude potřebovat. A byla to levice, se kterou dnes sedíte ve vládě, která to takto prosadila a takto schválila. Takže nám to nevyčítejte. To je první věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP