(16.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Dámy a pánové, projednání se evidentně nestihlo. Protože dnes nemáme 1. ledna 2015, jak předpokládá návrh zákona, který schválila Sněmovna. Máme 20. ledna 2015, a jak je vidno, nic dramatického se neděje.

Podobně byla diskutována samozřejmě i lhůta, pro kterou mají být smlouvy zveřejněny na úřední desce. Původní návrh byl neuvěřitelných deset let. V rámci kompromisu a dohody s předkladatelem se snížil na tři roky, byť souhlasím s tím, že roční lhůta, lhůta jednoho roku, je nejrozumnější alternativa, pokud nechceme zaplevelit úřední desku mnoha neaktuálními údaji.

Z tohoto pohledu je určitě namístě přivítat pozměňovací návrhy Senátu. Já jsem velmi překvapen, a nepříjemně překvapen, že pan ministr financí si neuvědomuje, že dnes není 1. ledna 2015, ale 20. ledna 2015. A pokud tedy hájí návrh, který vzešel z Poslanecké sněmovny, tak musí hájit retroaktivnost, řekněme, tohoto návrhu zákona. Myslím, že si to starostové nezaslouží. Že si nezaslouží to, aby se 20. ledna se dozvěděli, že zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nabyl účinnosti o dvacet dní dříve, protože se tak rozhodla Poslanecká sněmovna. Myslím si, že je to naprostá absence úcty vůči právu, vůči očekávání nebo nějaké slušnosti ve vztahu ke starostům a samosprávám.

Proto bych vás chtěl požádat především ve vztahu k tomu odkladnému účinku účinnosti zákona, abyste podpořili senátní návrh, protože přece není normální, abychom se 20. ledna rozhodli, že nějaká norma bude platit od 1. ledna. To jsem tady fakt za těch sedm nebo osm let v minulých volebních obdobích nikdy nezažil. Proto bych apeloval na pana ministra financí, aby změnil své stanovisko. Nevím, jestli si toho byl vědom, protože četl nějaký připravený text úřednický, nechci ho za to peskovat jako pan poslanec Kalousek, ale žádám ho, aby změnil své stanovisko, protože to je věc nebývalá, která téměř volá podnětem k Ústavnímu soudu.

Chtěl bych na závěr ještě apelovat nejen na pana ministra financí, ale na všechny ministry, aby výkonná moc zanechala pokušení neustále odkrojovat pozici samospráv, přenášet na ně byrokratické a obrovské administrativní zátěže, a to nejen ve spojení s výkonem přenesené působnosti, tzv. státní správy, ale i v případě samosprávného působení obcí a krajů. Nevím, kdo na takové politice vydělá. Možná několik úředníků, kteří budou moci si své kontrolní portfolio zvětšovat. V žádném případě na tom ale nevydělají běžní občané obcí ani potažmo Česká republika.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Volného, potom s řádnou přihláškou pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na pana Vilímce. Říkáte to správně. Ten termín a odklad toho termínu na červenec by asi problém nebyl. A to si asi uvědomujete vy i my. Já potom nevím, proč senátoři k tomuto dali ještě jeden pozměňovací návrh, a to že se zmenší, zkrátí doba vyvěšení těch smluv. Víte o tom, že vláda navrhla deset let vyvěšení. My, Poslanecká sněmovna, možná uvážlivě, jsme to snížili na tři roky a senátoři tam dali jeden rok. Když platí smlouva tři roky, proč by tam neměla viset tři roky, proč by měla viset jenom jeden rok? A argument, který použili v Senátu, a já jsem to četl i v novinách, je, že by se ta úřední deska zacpala a byla by nepřehledná a že by tam nebylo pořádně vidět. Oni si asi pletou úřední desku jako kus papíru, kus dřeva, který byl přitlučen na plotě, kam se věší i pozvánky na ples. Úřední deska je na internetu každé obce. Je to naprosto přehledné a nevidím důvod, proč nemohlo toto ustanovení tří let viset, tato smlouva, na úřední desce. Zkomplikoval to Senát sám, protože, věřím tomu, ani Ministerstvo financí ani my bychom zásadní problém s posunem účinnosti od července neměli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych jenom na konto pana předešlého kolegy. Jestli se Senát nějak rozhodne, je to demokraticky zvolená instituce a je třeba se ptát senátorů. Jsem v souladu se zákonem, vrátili tento návrh zákona, řekli: vyvěste to jenom na jeden rok. Já osobně si v praxi vůbec neumím představit, jak třeba takový Středočeský kraj bude, nebo kolik kilometrů těch cedulí bude na Praze 5 a po Smíchově za tři roky, protože to jsou tisíce smluv ročně, které by tam tedy každý rok měly podle vašeho názoru viset, a podle vás to nebude problém. Já senátory chápu. Nicméně to nekomentuji v tomto případě. Mají naprosté právo sem poslat a vrátit Poslanecké sněmovně zákon. Rozhodli se tak a je na nás, abychom rozhodli, platí-li zákon se zpětnou platností. To už bychom tedy z mého pohledu sem mohli dávat zákony, které platí třeba k 1. 1. 2001 nebo k 1. 1. 2005. Je to v zásadě totéž. To si myslím, že není možné a že to tady pan kolega Vilímec říkal velmi jemně. Že stačí potom, aby se jeden jediný hlas ozval, že retroaktivně tady zákony platit nemohou, a ten zákon půjde pod stůl. A není to určitě vina senátorů, že ten zákon dostali tak pozdě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále zde mám tři faktické. Pana poslance Blažka, potom pana poslance Adamce a potom pana poslance Volného. Prosím, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP