(15.00 hodin)

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Začnu zdánlivě zdálky, ale pouze zdánlivě.

V antickém Řecku na vrcholu athénské demokracie bylo morální povinností dospělého muže zabývat se věcmi veřejnými, to je politika. Oproti tomu člověk, který se zabýval pouze svými soukromými záležitostmi a nevěnoval se věcem veřejným, byl poněkud pejorativně nazýván idiotes, což by bylo možno celkem neutrálně přeložit jako soukromník. Veškeré rysy takového soukromníka naplňuje pan ministr kultury Herman. On se nevěnuje správě věcí veřejných, kterou má na starosti, a místo toho si řeší ve své soukromé uražené ješitnosti, naplněn zlobou a pomstychtivostí vůči ÚSTR, jehož problematiku opakovaně zatahuje na půdu Sněmovny, ač nám do toho nic není, tyto záležitosti. ÚSTR se neodpovídá Poslanecké sněmovně, ale své radě. Rada ÚSTR se neodpovídá Poslanecké sněmovně, ale Senátu.

Pan ministr Herman dobře věděl, že Rada Státního fondu kinematografie končí jako celek 4. dubna. Od té chvíle bude fond nefunkční. Přestože na stole měl návrhy na členy fondu od příslušných profesních organizací, tyto návrhy nám zaslal do Sněmovny 22. prosince, ač musel dobře vědět, že rada do 4. dubna zvolena nebude. Příkladem nám budiž Rada fondu kultury. Pan ministr poslal do Sněmovny 25 kandidátů, pak je stáhl, poslal 13, pak to stáhl, poslal opět 25 a my jsme s vypětím všech sil zvolili dva. Dámy a pánové, veškeré ódium za to, že od 4. dubna bude Rada fondu kinematografie nefunkční, padne na naše nebohé hlavy. My jsme ti, kteří jsme nedokázali zvolit příslušnou radu. A obec kinematografická nás rozcupuje na maděru. Já zde prosím za klub TOP 09 a Starostové říkám, že veškerá odpovědnost za tuto situaci padá na hlavu pana ministra Hermana a jeho nečinnost, k čemuž dodávám, že tento návrh podpoříme. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Posledním je pan poslanec Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych pouze navrhnout stažení bodu č. 15, sněmovní tisk 270, z projednávání této schůze ve druhém a třetím čtení. Důvodem je přerušení tohoto bodu při projednávání výboru pro zdravotnictví, kde ještě není dokončeno jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. To byly zatím všechny přihlášky k pořadu schůze. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit. Pokud tomu tak není... je tomu tak. Pan poslanec a předseda klubu KDU-ČSL Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Ještě dobrý den. Dámy a pánové, vážení členové vlády, nebudu dlouho zdržovat, ale chtěl bych se krátce vyjádřit k imigrační záležitosti a postoji KDU, protože je to vážná záležitost. Zazněl tady návrh bodu od pana kolegy Laudáta. Já na tom velmi pozitivně akceptuji, že tam dokonce byly konkrétní okruhy, což tomu vždycky tak nebývá. Nicméně navrhuji ke zvážení, a na grémiu k tomu byl konsensus, že zde bude probírána otázka bezpečnosti ve druhém týdnu jednání Poslanecké sněmovny, jestli by se tyto záležitosti nedaly spojit. Neustále narážíme na to, že program jednání se nestíhá, některé body váznou. Tady by se nabízelo opravdu spojit záležitosti bezpečnosti státu a otázku imigrace v jedno.

Chtěl bych říct, že KDU-ČSL k otázce utrpení lidí na Předním východě rozhodně není lhostejná. My jsme byli naopak ti, kteří už koncem října pořádali na Václavském náměstí happening, který upozorňoval na zvěrstva a páchané násilí. Ani bych nerozděloval na křesťanech, na jakýchkoliv lidech. Odsuzujeme jakékoliv násilí.

Chtěl bych zdůraznit, že předseda výboru pro evropské záležitosti, zde přítomný kolega Benešík, pořádal již před Vánocemi tradiční setkání s českými europoslanci v této věci a také jednání s panem Garciou, který je hlavním vyjednávačem Evropské komise pro tyto záležitosti. Navíc má výbor pro evropské záležitosti v plánu uspořádat seminář na toto téma s cílem, aby následná politická diskuse byla nejen podložena fakty a argumenty, ale aby byla prostě informovaná.

Do třetice bych chtěl říct, že odborná zahraniční komise KDU-ČSL se touto problematikou velmi pečlivě zabývá, takže to samozřejmě potom souvisí s přípravou poslaneckého klubu. V této souvislosti také vítám i to, že zahraniční výbor se bude touto otázkou na svém příštím jednání zabývat. Je to ostatně na moji žádost. Bude tam po řádných bodech mimořádný bod Ukrajina a také právě imigrační politika spojená se situací na Předním východě.

Děkuji vám za pozornost a prosím o zvážení, zdali by nebylo řešitelné spojit body v jedno na 10. února, jak jsme se domlouvali. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak se pokusím nějak uspořádat všechno, co zde padlo.

Máme tady návrh z grémia, kde, předpokládám, není žádná kontroverze v ostatních bodech. Je zde pouze debata o informačním bodu. Po poradě s předsedou vlády navrhuji, abychom se pokusili tyto dvě věci spojit a název bodu, který je navrhován na úterý 10. února jako první bod, by mohl znít Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice. Ptám se, pokud by to takto bylo nazváno, zda by klub TOP 09 byl ochoten akceptovat toto spojení. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Jelikož mi jde o věc, tak ano. Já to akceptuji, ovšem chtěl bych, aby tento týden tento bod začal být projednáván. Jestli někdo má čas a zakládá si komise místo toho, aby pomohl lidem, protože pak už jim pomáhat nemusíme, pro mě je to neakceptovatelné, tudíž chci, aby tam nebylo 10. února, ale aby se zítra nebo pozítří podle informací, kdy tady bude pan premiér, bod zahájil. Do 10. února bychom se pokusili najít v řadě bodů nějaké usnesení, které by mělo většinovou podporu napříč Sněmovnou a byly v něm konkrétní kroky, co kdo udělá, a 10. února bychom o tom jednali. To je můj návrh.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Chtěl bych znovu apelovat na kolegu Laudáta. Já jsem tady zdůraznil to, že se této věci bude věnovat speciálně na svém zasedání zahraniční výbor, a to bude příští týden. Takže z mého pohledu je právě, co se týká přípravy, abychom se tady opírali o věcné argumenty a schůze dospěla k nějakým konkrétním závěrům a s prominutím se úplně nerozplizla, že pozdější termín bude lepší. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem zaznamenal jak z reakce pana předsedy Miholy, tak z reakcí dalších předsedů klubů, že není vůle se vzdát 10. února. Asi jinak než hlasováním se z toho nedostaneme. Můžeme, pokud zde není námitek, abychom věděli, o čem hlasujeme, říct, že původní návrh z grémia modifikujeme na Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice. Pokud by někdo z grémia toto zpochybnil, tak bychom potom museli trvat na původním návrhu.

Ptám se, zda je zde námitka proti modifikaci dohody z grémia, aby se bod jmenoval Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice. Je proti tomuto námitka? Pan poslanec Laudát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP