Stenografický zápis 25. schůze, 20. ledna 2015

(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec David Kasal
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec František Laudát


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Senátor Pavel Štohl
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/6/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 15.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.56 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Volný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Farský
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jan Farský
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Farský


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Miloslav Janulík
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Senátor Karel Kratochvíle
Poslanec Vladislav Vilímec


4. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vladimír Koníček


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Zemek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Klaška


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Lukáš Pleticha


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 305/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Radek Vondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Martin Plíšek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Radek Vondráček


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP