(20.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Podle mého soudu se pro toto usnesení nemůžeme rozhodnout s čistým svědomím teď, od boku, že to tak splníme. Říkám ano, mně by se to takto líbilo, jak to pan místopředseda Gazdík načetl, ale rád bych měl dostatek času na to, abych se mohl věrohodně rozhodnout, abychom dokázali posoudit doopravdy se vší objektivitou ten návrh.

Nechci zrovna navrhovat přerušení nebo nechci zrovna brát pauzu, ale chci poprosit, abychom o návrzích usnesení, které padnou v této Sněmovně, hlasovali až v době, kdy všechny tyto expertizy budeme mít k dispozici. Rád bych proto požádal, abychom přinejmenším ty návrhy dostali písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: V tom případě mě pan poslanec Kováčik nutí k tomu, abychom po přednesení všech návrhů na usnesení přerušili schůzi Poslanecké sněmovny na čtvrt hodiny, než budou předložené návrhy zkopírovány a předloženy na lavice. Bude to takto stačit, pane předsedo? Čtvrt hodiny je vyhovující doba, nebo chcete déle? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V první části ano, pochopil jste mě dobře. V druhé části ovšem já jsem požadoval, abychom mohli opatřit příslušné expertizy, resp. aby příslušní ministři, kterých se to týká, Poslanecké sněmovně sdělili, že to také tak lze provést, že na to stát má kapacity, že na to stát má možnosti, a v případě, že to takto uslyšíme, budu s čistým svědomím hlasovat pro návrh pana kolegy Gazdíka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Beru to jako procedurální návrh, o kterém budu muset dát hlasovat, ale pořád mi není jasné, co považujete za ten termín, dokdy byste si to představoval - do té doby než předloží ministři expertizy. Ano?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem přesvědčen o tom, že např. ministr obrany vzhledem k délce doby, po kterou trvá problém, měl mít alespoň přehled o tom, jestli armáda je schopna splnit ty požadavky, které jsou obsaženy ve vašem návrhu, pane místopředsedo. A pokud tak učiní teď, ihned, nebo v nejbližších minutách, potom bychom nemuseli přerušovat. Předesílám, že máme vymezený čas do 21. hodiny, a nerad bych, abych zdržel Sněmovnu ještě déle. V tom případě bych projednávání tohoto bodu úderem 21. hodiny navrhoval přerušit do té doby, dokud nebudou k dispozici příslušné expertizy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Teď nejprve pan ministr obrany, poté pan ministr vnitra, potom za poslanecký klub pan místopředseda a ještě pan zpravodaj. To nám to dnes běží.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Já se pokusím být bleskurychlý. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já se přiznám, že na některé body bych potřeboval přece jenom nějaký - ne dlouhý, ale ne v minutách ani ne v hodinách, ale v kategorii dnů řekněme možnost konzultace.

Protože bod 1 - aby veškerou odpovědnost za manipulaci s municí převzal stát pro mě nepředstavuje žádný problém.

Aby zajistila vláda střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice - je vymezen poměrně široce, není to specifikováno. Čili nevím, jestli tohle to nepředstavuje nějaký problém.

Aby z pozice zakladatele uložila VTÚ vypovězení stávajících smluv - to není možné v tuto chvíli, protože to zboží by nepodléhalo vůbec pod žádný právní režim. To se dá udělat až v případě, že to bude odvezeno. Čili to je věc, která je fyzicky, nebo právně nemožná. To jsme si ověřovali.

O využití atd. - nechci ještě ty další dva body. Shrnul bych to do svého názoru, že by se to mohlo vázat na tu případnou příští zprávu, kterou budeme předkládat s panem ministrem do vlády. Čili to je kategorie, řekněme, dvou týdnů, zhruba, pan ministr mě možná zpřesní. Ale tenhle ten čas, aby se k tomu člověk mohl skutečně zodpovědně přihlásit, o ten bych rád požádal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi, který mi to příliš neulehčil, protože pořád nevím, jak dlouhý ten čas má být. My patrně do devíti hodin nestihneme odhlasovat žádné usnesení, za těch šest minut, a já budu muset přerušit schůzi na nějakou dobu.

Moment, teď pan ministr vnitra se hlásil, prosím, pane ministře. Pak s přednostním právem vy, pak pan zpravodaj. Pardon, ještě pan předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem si se zájmem poslechl oba dva návrhy usnesení, tak jak se zpravodajem a s jeho návrhem si nemyslím, že je problém, tak s návrhem pana kolegy Gazdíka, aby veškerou odpovědnost za manipulaci s municí převzal stát, nevím, co si pod tím mám představit.

Aby střežení celého areálu muničního skladu až do konečného odvozu munice řešil stát - no, to už stát řeší, a jak jsem říkal, dává každý měsíc poziční zprávu podle stavu, který je v tom čase realistický a reálný.

Aby se vypověděly všechny nájemní smlouvy, abychom to dnes uložili ministru obrany - to si skoro nemyslím, že je možné, protože tam je třetí osoba, to je subjekt s právní subjektivitou, Vojenský technický ústav, a pokud tam vzniká dneska nějaký právní nárok těch firem a případné odškodnění, tak si ještě nezhoršujme právní pozici. Samozřejmě premiér deklaroval, že po odvozu veškeré munice se tam už ta munice nevrátí. To znamená, jedná se o nájemní smlouvy do doby odvozu nebo převozu.

Abychom jednali s obcí Vlachovice-Vrbětice a dalšími o využití areálu - přesně tento veřejný příslib dal premiér České republiky při jednání se starosty. Tam jasně zaznělo, že první, s kým se o tom budeme bavit, budou oni. Já si myslím, že záruka formou veřejného slibu premiéra by mohla stačit.

A abychom převzali odpovědnost za způsobené škody, včetně komplexního odškodnění fyzických a právnických osob - tím bychom se, dámy a pánové, z mého pohledu zbavovali možnosti to vymáhat na původci.

Takže pro toto usnesení - já ho nepotřebuji zkoumat, já teď za sebe říkám, že pro něj nejsem ochoten hlasovat. (Potlesk v části ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru vnitra. Moment, pane poslanče, mrzí mě to, ale je tady jisté - s přednostním právem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer, pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, vidím čas čtyři minuty. Pokud bude vůle, tak bych dočetl v rámci podrobné rozpravy jenom ty návrhy na usnesení, přerušil bych tuhle schůzi, abychom už přestali debatovat, protože veškeré aktuální informace jsme slyšeli od pánů ministrů. Písemně dostanou všichni to, co mají, a na příští nejbližší schůzi, tak jak si odhlasujeme, se pouze odhlasují usnesení, která nám budou sedět. A Vrbětice uzavřeme. To je můj návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Nicméně jednací den končí v devět nula nula a já bohužel v devět budu muset přerušit jednání Sněmovny.

Předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan zpravodaj, po něm pan poslanec.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mluvit tři minuty není žádný problém, zejména pro mě.

Ale já to moc nechápu, my jsme se tak pustili do toho, jestli usnesení ano, nebo ne. Přitom jsme těm třem kolegům, kteří tam svítí několik týdnů, myslím, že od 12. prosince, neumožnili aspoň formálně se přihlásit ke svým pozměňujícím návrhům. Tak já vás všechny žádám, nechte je to říct, ať máme za sebou všechny návrhy usnesení, protože nevíme, co všechno padne. (Projevy souhlasu.) A pak to klidně přerušme. Já myslím, že to dávno vyšumělo. Vláda evidentně nechce žádné usnesení přijmout kromě toho, že to dělá dobře. Má na to právo, má na to většinu. Ale nechte za ty dvě minuly alespoň ty tři kolegy načíst, ať se formálně odkážou - protože neskončíme jinak dneska podrobnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mám to brát jako procedurální návrh, pane předsedo? (Odpověď mimo mikrofon.)

Dále pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych chtěl jenom vysvětlit, že to stejně dneska nemůžeme v žádném případě stihnout. Protože já jsem měl připraven návrh hlasovat o všech usneseních s tím, že potom na ta odhlasovaná usnesení se sejde jakási smírčí skupina, jakási skupina těch předkladatelů usnesení, aby došlo k určitému průniku. A to není legrace. Protože tam se některé věci opakují a některé věci nemusí být odhlasovány.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Jestli dovolíte - jestli proti mému postupu, i když teď ohnu, nebo poruším jednací řád, nebude vznesena námitka, tak já bych jako předsedající dovolil třem kolegům načíst jejich - je tady námitka. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP