(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi. Zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan starosta Vlachovic-Vrbětic, který požádal o slovo. Prosím, pane starosto, máte slovo. Ctěné kolegy prosím o klid. Prosím, pane starosto, máte slovo.

 

Starosta Vlachovic - Vrbětic Zdeněk Hověžák Rád bych vám popřál pěkný večer. Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, znovu se zde setkáváme na půdě Poslanecké sněmovny, kde řešíme situaci u nás ve Vlachovicích-Vrběticích. Jsem vám za to velice vděčný. Přišel jsem vás dnes především žádat. Předtím, než tak učiním, rád bych ale poděkoval složkám integrovaného záchranného systému a složkám armády, které se o nás starají, a myslím si, že velmi dobře starají, protože nám zabezpečují především bezpečnost a klidné chvíle.

Rád bych vás požádal o několik zásadní věcí, a to aby se složkám především integrovaného záchranného systému dobře pracovalo v tomto prostředí, aby byla veškerá munice státem zajištěna, aby jim nikdo neztěžoval podmínky ohledávání a především odvozu munice a ostatních látek, které jsou pro nás zásadní. Po celou dobu těchto činností vás žádám o to, aby byl celý prostor opětovně hlídán. Zároveň žádám, aby stát co nejrychleji vypověděl všechny nájemní smlouvy v našem areálu ve Vrběticích a po sanaci s námi jednal o dalším osudu tohoto areálu. A protože se ukazuje, že vyšetřování a zajištění celého areálu bude trvat delší dobu, žádám, aby stát převzal odpovědnost za veškeré způsobené škody. Jenom pro informaci, příkladem postiženého je soukromník, který zde nakoupil za několik milionů v tomto areálu les, a dodnes neví, kdy vůbec v tomto lese bude moct hospodařit.

Toto jsou moje nejdůležitější, a nejenom moje, ale nás všech, kteří zde žijeme, žádosti. Já vám děkuji za pozornost, pochopení a snahu co nejdříve danou situaci u nás vyřešit. Děkuji. (Potlesk napříč jednacím sálem.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane starosto. Vzhledem k tomu, že do podrobné rozpravy už nevidím žádnou přihlášku, tak v tom případě obecnou rozpravu končím a táži se, zda si vezme pan zpravodaj závěrečné slovo. Vezmete si závěrečné slovo, pane zpravodaji? (Ano.) Máte prostor.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo přesně 60 poslanců a poslankyň a vůbec mně moji situaci zpravodaje neulehčili. Chtěl bych říct, co všechno zaznělo. Podivení, že s tak nebezpečným materiálem nakládají soukromé firmy. Kritika provádění kontrol v muničním skladu. Kritika organizace záchranných a sanačních prací. Kritika současné legislativy k nakládání s vojenským střelivem. Polemika o tom, která politická garnitura událost zavinila. Výzvy ke zveřejnění smluv armády se soukromými firmami, které munici skladují. Kritika zneužívání faktických poznámek. To platilo především pro minulou diskusi. Dále, jak to bude s Květnou, jak dlouho bude třeba účast armády ve Vrběticích. Kritika komunikace mezi ministry vnitra a obrany o ostraze areálu. To se později vysvětlilo. Kritika selhání státní kontroly a dozoru. Jaký bude další osud areálu Vrbětice. Jak je to s působením firmy Bochemie atd. atd.

Já bych chtěl, jestli můžu, a otevřeme podrobnou rozpravu, načíst, pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejdřív dokončíte závěrečné slovo a já potom otevřu podrobnou rozpravu a bude možné načíst návrhy usnesení.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já nebudu v podstatě vyjmenovávat všechno to, o čem se tady mluvilo. Já jsem zčásti zahrnul některé ty věci do svého návrhu usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy přistoupíme k podrobné rozpravě, kterou tímto otevírám, a s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Gazdík, pak zde mám přihlášeného s přednostním právem pana zpravodaje. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezký dobrý večer. Na základě konzultací s vedením obce Vlachovice-Vrbětice a na základě toho, co patrně od nás jako od Poslanecké sněmovny očekávají občané okolních obcí, které jsou postiženy tím, co se ve Vlachovicích-Vrběticích stalo, a na základě primární odpovědnosti, kterou stát v tomto směru nese, si dovoluji navrhnout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důrazně vyzývá vládu, aby veškerou odpovědnost za manipulaci s municí převzal stát;

dále, aby zajistila střežení celého areálu muničních skladů, a to až do konečného odvozu munice;

aby z pozice zakladatele uložila Vojenskému technickému ústavu vypovězení stávajících smluv se společnostmi, které jsou pronajímateli muničních skladů v katastru obce Vlachovice-Vrbětice;

aby jednala s obcí Vlachovice-Vrbětice a dalšími okolními obcemi o využití areálu;

aby převzala odpovědnost za způsobené škody, včetně komplexního odškodnění fyzických i právnických osob.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek se chci zeptat, pane místopředsedo, je to jeden text, to znamená návrh jednoho usnesení jako jednoho odstavce? (Ano.) Děkuji.

Dále s přednostním právem pan zpravodaj se svým usnesením.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Usnesení k projednávání informace vlády k situaci po explozích v muničním skladu ve Vlachovicích-Vrběticích - 23. schůze Poslanecké sněmovny ve dnech 12. 12. 2014 a 10. 2. 2015:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávy premiéra Bohuslava Sobotky, ministra vnitra Milana Chovance a ministra obrany Martina Stropnického o situaci v areálu muničního skladu ve Vrběticích-Vlachovicích na Zlínsku.

Dále, Poslanecká sněmovna vyslechla informace o aktuální situaci přednesené starostou Vrbětic-Vlachovic Zdeňka Hověžáka a zástupce hejtmana Zlínského kraje Jaroslava Drozda.

Poslanecká sněmovna konstatuje, že v období od 12. 12. 2014 do 10. 2. 2015 došlo ke značnému posunu v postupu prací na odstraňování příčin i následků explozí i ke zklidnění situace. I tak si Poslanecká sněmovna vyhrazuje pravidelné informace o odstraňování následků po výbuších, o vyšetřování jejich příčin, o odvozu munice do náhradních skladů a také o sanaci území skladu i jeho okolí ve Vrběticích-Vlachovicích.

Dále, Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila změny v legislativě, které zajistí přísnější pravidla v nakládání s nebezpečným vojenským materiálem.

A za poslední. Poslanecká sněmovna se také obrací na vládu, aby prověřila možnosti odškodnění za případné hmotné škody, za jinou újmu postižených obyvatel v okolí muničního skladu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodajovi. Nyní s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, mně se osobně návrh, který přednesl pan místopředseda Gazdík, líbí, nicméně vzhledem k tomu, že v něm - jsem připraven pro něj hlasovat - ale vzhledem k tomu, že obsahuje požadavky na armádu a na další složky státu, já bych rád předtím, než se budu schopen doopravdy objektivně rozhodnout, aby ten návrh minimálně byl podroben posouzení například pana ministra obrany, který musí - měl by - sdělit Poslanecké sněmovně, jestli například armáda je schopna úkoly, které by případně (dala) Sněmovna po schválení toho návrhu, vůbec splnit, jestli na to má kapacity, jestli na to má možnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP