(20.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji panu ministru Chovancovi za jeho obšírnou odpověď, ale musím říct, že skutečně zejména závěr, který se týká Květné, mě děsí. Děsí mě z toho důvodu, že opět a v tuto chvíli, jak řekl pan ministr, se tam převezl tedy ne jeden kamion, ale deset kamionů čehosi a do dnešního dne není jasné, jestli to bude spadat pod jurisdikci Ministerstva obrany, nebo pod jurisdikci Ministerstva vnitra.

Kolegyně a kolegové, nepřipomíná vám to něco? Nemůže se v Květné opakovat situace z Vrbětic? Já si nedokážu představit, jak si nyní pan ministr Chovanec představuje spolupráci. Bude stát voják Armády České republiky s policistou, policista, který bude mít jednu krabici s municí jako důkaz, tak ten voják Armády České republiky bude dohlížet na to, jestli se do té krabice může podívat? Jak může armáda nést odpovědnost za něco, co je v krabicích, když o tom ani neví! Tady se, pane ministře Chovanče, zříkáte odpovědnosti, kterou jako ministr vnitra jednoznačně máte! Máte ji vy v rámci policie, máte ji vy v rámci Hasičského záchranného sboru a celého IZS. Neházejte svoji zodpovědnost na Armádu České republiky!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Pardon, pane ministře. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Pak jste na řadě vy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych ještě zareagoval na to, co tady zaznělo od pana ministra Chovance, když zmínil nasazení armády. Já s tím nemám problém. Já s tím samozřejmě souhlasím, aby tam byla armáda nasazena. Určitě věřím tomu, že velmi uklidnila situaci občanů a že došlo ke zklidnění situace. Ale pozastavuji se nad tím, co tady bylo zmíněno, nějaké rozpory s armádním generálem Pavlem o množství vojáků, protože do určitého data tam bylo vojáků nula a pak jsme to asi trošku přepískli, nevím, nechci to soudit, protože generál Pavel se vyjadřoval, že to množství je naprosto zbytečné. Nevím, jestli jich je tam dneska 400, 500 nebo kolik. Mluvilo se o takových číslech, možná skutečná čísla jsou nižší. Ale zaráží mě skok, že nejdříve tam armáda dlouhou dobu potřeba nebyla, a pak jsme najednou zjistili, že tam potřebujeme tolik vojáků. Já s tím nasazením armády nemám problém, já s tím souhlasím. Jen se pozastavuji nad tím, že tam nebyla tak dlouho potřeba.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nejprve pan ministr vnitra, po něm pan ministr obrany. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího omluvit paní poslankyni Černochové, protože zjevně mluvím nesrozumitelně.

Ještě jednou to zopakuji. V areálu v Květné v současné době není převezena žádná munice. Z areálu ve Vrběticích se převážely výrobky firmy Bochemie k jeho konečnému spotřebiteli. Jak jsem říkal, z areálu ve Vrběticích se v současné době převážela munice směrem k finálnímu spotřebiteli na Slovensko. Také jsem říkal, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, že v současné době armáda připravuje nájemní smlouvy s firmami, které projevily zájem o tento areál. Vzhledem k tomu, že se připravují nájemní smlouvy, tudíž neexistují v současné době, není možné v areálu firmám nic skladovat. Také jsem říkal, že se kolegové z armády chovají jako řádní hospodáři a do té doby, než smlouvy uzavřou, není možné do tohoto areálu převážet žádnou munici. Také jsem říkal, že pokud by se to nepovedlo, jsme připraveni na možnost v zákoně v rámci jakési konfiskace a převozu tohoto materiálu pod policejním dozorem do Květné po omezenou dobu, že si nenecháme firmami vzhledem k nedohodě o výši nájmu blokovat převoz munice z Vrbětic. To všechno jsem říkal už předtím, ale asi jsem nebyl srozumitelný.

Já se nebráním tomu, aby policie dělala kontrolu. Tu má ze zákona. Policie kontroluje munici ze zákona. Existuje registr zbraní a střeliva a to, co v tomto registru je, policie kontroluje. Vedle toho když vezmete granát nebo leteckou pumu, vysypete z toho trhavinu, tak tam je možná mezera v zákoně, že už to může splňovat charakter trhaviny, a pak to kontroluje báňský úřad. Ale nechtějte po mně, aby Policie České republiky, potažmo Ministerstvo vnitra převzalo bezúplatně areál, který nepotřebuje, a ročně do něj investovalo 50 milionů provozně. To je to, čemu já se bráním. Já se vůbec nezbavuji odpovědnosti za kontrolu munice. A vláda rozhodla, tuším, na svém předposledním zasedání o navýšení o 202 tabulkových míst pro Policii České republiky a Hasičský záchranný sbor. A to jsou primárně policejní a hasičská místa pro kontrolu munice a střeliva.

Takže se omlouvám za to, že jsem byl nesrozumitelný. Budu se snažit příště více. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Nyní s přednostním právem pan ministr obrany. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že se sarkasmu daří i po 20. hodině večerní, i když spíš než řešení otázek to přináší možná takový dílčí pocit osobního uspokojení.

Já bych si dovolil říct pár konkrét. Třeba o polovojenském objektu - to rozhodně nepadlo. Ono kolem toho padlo totiž tolik nepřesností za týdny a měsíce, že patrně došlo k nějakému přeslechu. Nikdy jsem nic takového neřekl.

Co se týče počtu vojáků nebo vůbec participace vojáků. Samozřejmě že v takové situaci, a vzpomeňme si na to, kdy to bylo, bylo to po výbuchu druhého muničního skladu, bylo evidentní, že je potřeba udělat maximum pro to, aby se celý prostor zabezpečil. V takové situaci se myslím nemá dlouze spekulovat nebo uvažovat o tom, co armáda má, nebo nemá, a prostě to má udělat. A je nejlepší, když to ta samá armáda příliš nekomentuje.

Samozřejmě to ale na druhou stranu komplikuje trošku program, jak ho vojáci mají. Já jsem se na to ptal i velitele pozemních sil. Je to pro ně, řekněme, organizačně složitější, ale není to nemožné. Zároveň budu určitě rád, armáda bude ráda, když se počet postupně bude snižovat. To ale samozřejmě závisí na mnoha faktorech. V tomto ohledu se na tom sami budeme rádi účastnit, když vnější prostor areálu bude možno - a vypracovává se plán, pokud jsem slyšel velitele zásahu, aby mohl být vnější prostor dekontaminován, aby mohl být opraven plot, a tím pádem by se přece jenom ten počet nějakým způsobem postupně snižoval.

Co se týče Vojenského technického ústavu i jeho pobočného závodu Slavičín, ti lidé, kteří stáli v čele těchto dvou podniků, v jejich čele už nestojí, byť jim v tuto chvíli nebylo prokázáno přímé zavinění nebo přímý podíl. Ale z důvodů, které tady nechci rozvádět do detailů, už na svých místech nepracují.

Co se týče Květné, udělali jsme v tom ohledu maximum. Z hlediska technického je to připravené, ale jinak bych opakoval to, co už tady říkal pan ministr Chovanec. Snažíme se samozřejmě, aby ten metr nebyl zadarmo, s prominutím. A samozřejmě že taky počítáme s tím, že kvůli, řekněme, smlouvě výhodnější rozhodně nebudeme blokovat převoz materiálu. To v žádném případě. Jediné, kde je potřeba si ještě říct, ale to s prominutím lidově řečeno nehoří, musíme si v klidu říct, a jak říkal taky pan kolega, v rámci celé vlády, jak s Květnou naložit do budoucna. Názory jsou různé, ale to tady myslím v tuto chvíli není tak podstatné. Podstatné je, že Květná je schopna situaci řešit a absorbovat munici. Jestli se stát rozhodne mít svůj jeden emergentní sklad, který bude velice kvalitně na špičkové úrovni zabezpečen za cenu určitých nemalých nákladů, nebo ne, je otázka k projednání ve vládě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru Stropnickému. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Chtěla bych poprosit pana ministra Stropnického o trošku konkrétnější odpověď. Kdy se počet vojáků bude upřesňovat? Bude to v měsíci únoru, v měsíci březnu? Je samozřejmě nasnadě otázka, jestli se přesunem některých dalších beden nebudou přemísťovat vojáci z Vrbětic do Květné. To je samozřejmě otázka, která se nabízí. Já bych možná poprosila i pana ministra Chovance, protože mluví jazykem, kterému skutečně nerozumím. A shodli jsme se s kolegou Zahradníkem, že jemu nerozumí ani kolega Zahradník. Kdo je finální spotřebitel munice? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP