(20.00 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Od pana ministra Chovance přišla odpověď, byť jsme tedy vyžadovali osobní účast. Ale jsem schopen pochopit, že již měl naplánovaný nějaký program, byť si myslím, že po jeho skončení se mohl zúčastnit petičního výboru. Ale od pana ministra Stropnického (omylem řečeno Chovance) petiční výbor nedostal ani odpověď ani žádnou omluvu. A pokud mám informace z petičního výboru, tak ještě dva dny před projednáváním této petice nebyla žádná zpráva z Ministerstva obrany, jestli se někdo zúčastní, kdo se zúčastní, na omluvu můžeme zapomenout. Takže pan ministr právě přišel, ale asi neslyšel má slova. (Ministr Stropnický vchází do sálu a přináší si kelímek s nápojem, na který poukazuje.)

To, co zaznělo na petičním výboru, je to, co mě ze stran zástupců obou ministerstev velmi překvapilo, udivilo, některé to cynicky nebo spíš sarkasticky rozesmálo - že stát nemá, jak bylo sděleno zástupci obou, tedy jednoho z ministerstev, právo kontrolovat obsah těch beden. Jestli to, co deklarují, že skladují, tam skutečně je. Jestli data expirace nejsou prošlá, jestli munice, která v bednách je, je opravdu ta, která tam má být, jestli tam není jiná. No, to je tedy ohromné! Tak my budeme kontrolovat živnostníky, jestli nemají prošlý jogurt, budeme je za to pokutovat na místě, a firmy, které vykazují milionové a miliardové zisky, tak ty nebudeme kontrolovat nebo nemáme nástroje na to, abychom je kontrolovali při nakládání s tak nebezpečným obchodním materiálem, jako je munice? No to je tedy opravdu zoufalé, nepochopitelné, řekl bych doslova strašné.

Na co poukazují petenti - už to tady zaznělo myslím od kolegy Hovorky i od mých předřečníků. Oni dlouhodobě poukazují i na problém firmy Bochemie, který se tak nějak trošku pomíjel. Já jsem na tento aspekt poukazoval na tiskové konferenci, kdy to potom Česká televize krásně odvysílala tak, že na to reagovala tisková mluvčí Bochemie, a já jsem již možnost na to reagovat neměl, a to ani ve večerních Událostech, komentářích. No, ale od České televize to až tak nepřekvapí.

Když Ministerstvo obrany v uplynulých dnech poslalo odpověď na dotazy petentů, z té jsem se dočetl, že jedna z nájemních smluv, která v areálu je, je to nájemní smlouva tuším číslo 113 a týká se právě firmy Imex Group, je již z roku 2007, jestli si dobře pamatuji, její platnost byla od října roku 2007. Ostatní nájemní smlouvy jsou, jak bylo uvedeno v materiálu, od roku 2011. Jestliže tam byla nájemní smlouva pro Imex Group platná od roku 2007, která jim umožňovala skladovat munici a muniční materiál, tak zřejmě tam ten muniční materiál od toho roku 2007 skladován byl, a tak jak tvrdí vlachovičtí a vrbětičtí občané, ten materiál tam byl v době s velkou pravděpodobností - dokazuje to snad i tato nájemní smlouva - kdy se vydávalo povolení firmě Bochemie na recyklaci raketového paliva. Když se vydávalo toto povolení, tak v materiálech, do kterých jsem měl já možnost zatím nahlédnout, bylo pouze uváděno, že se jedná o bývalý muniční areál. Pod pojmem bývalý si tedy já představuji také, že je prázdný. Ale když tam nějaká firma skladovala munici podle nájemní smlouvy od roku 2007, tak já se domnívám - nevím, jestli mylně, ale myslím si, že asi ne -, že ten materiál tam byl skladován v okamžiku, kdy se vydávalo povolení firmě Bochemie. Ostatně tento názor sdělil i prof. Danihelka na besedě, kterou pořádala obec Vlachovice v kulturním domě. Já jsem se jí také zúčastnil. A ten vyjádřil názor, že došlo k několikanásobnému pochybení při vydání tohoto povolení. Já zdůrazňuji, že tady neříkám svůj názor, že tady neprosazuji svůj názor. Říkám, že tady komentuji nebo tlumočím vyjádření odborníka, který se touto problematikou zabývá.

Já bych tedy měl dotaz - týká se to zřejmě Ministerstva vnitra, protože krajské úřady spadají pod Ministerstvo vnitra. Jak to tedy bylo s vydáním povolení pro firmu Bochemie? V okamžiku, kdy se vydávalo to povolení, tak se bralo v potaz, že tam je skladována munice, nebo to nebylo bráno v potaz? Ostatně jak zaznělo na té besedě, kterou jsem zmínil, v těch Vrběticích od prof. Danihelky, tak po pěti letech se dělá aktualizace bezpečnostní zprávy a ani v té původní nebylo uvedeno, že současně s recyklací toho raketového paliva tam je skladována munice. Ale ani v té aktualizaci z roku 2014 firma Bochemie neuvádí, že tam je skladována munice, což už evidentně tato skutečnost nastala. A já bych tedy rád znal odpověď od patřičných orgánů a Ministerstva vnitra, jak to tedy bylo s tím vydáváním povolení. Bylo to v pořádku? Nebylo to v pořádku.

Když už jsme u firmy Bochemie, jak tady zmínili kolegové. Firma se vyjadřuje tak, že bude požadovat miliardové odškodné. Já jen doufám, že daňové odvody této firmy jsou adekvátní tomu, jaké odškodné chce požadovat, že nám také odvádí do našeho státního rozpočtu patřičně vysoké daně, když tak obrovské úniky uvádí. Nevím. Říkám, že by mě toto opravdu zajímalo. To, že vlastnická struktura té firmy je někde v Holandsku a že je nedohledatelná, to už tady zaznělo také několikrát. A je tedy podivné, že máme vyplácet, nebo možná bude požadováno po státu nějaké odškodné od někoho, u koho vlastně nevíme, komu to patří.

Před pár dny jsem v televizním pořadu od ministra Stropnického zaslechl třetí variantu, ke které opravdu nevím, jak se mám stavět. Vždycky jsem říkal - byl to soukromý objekt, nebo to byl vojenský objekt? Já vím, že tady páni ministři se jednu dobu přeli, jestli je to v režimu vojenském, nebo soukromém. A já jsem zaslechl poslední variantu, že to je polovojenský objekt. To už tedy opravdu nevím, co si o tom mám myslet.

Ze strany ministra vnitra už dříve zaznělo, že se ztotožňuje s názorem, že by mělo dojít k úpravě legislativy. A já v to opravdu doufám, že dojde k úpravě legislativy a že s tak nebezpečným materiálem, jako je munice, bude zacházeno tak, že stát o něm bude mít doslova absolutní kontrolu.

Návrh usnesení načtu v podrobné rozpravě, stejně jako budu tlumočit usnesení petičního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec (Přichází s úsměvem.) Děkuji, pane předsedající. Musím se podělit s vámi o zajímavou zkušenost. Já jsem myslel, že když se zástupci Poslanecké sněmovny ptají na otázky, že chtějí odpovědět. Ale teď jsem tedy z výrazu některých z nich pochopil, že asi ne. Ale uvidíme. (Poslanec Fiedler, možná i jiní, které ale není vidět, naznačuje, že on zájem má.) Vážně? Tak to je výborný. (S úsměvem.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady padla spousta otázek, mnohé se opakují. Na věci, typově, že Ministerstvo vnitra je nadřízeno krajským úřadům, mohu odpovědět pouze, že není. Firma Bochemie získala standardní cestou přenesené státní správy příslušná stavební povolení, umístila na území České republiky svoji investici, čerpala na tuto investici dotaci. Má zasmluvněnou svoji produkci, a to jak po stránce odbytu, tak po stránce dodávek materiálu. A je pravda, že dokonce má smlouvy s některými členskými státy NATO na přepracování raketového paliva. Výrobky firmy Bochemie podle informací, které jsem získal, by neměly být výbušné, měly by být hořlavé. Zda při udělení stavebního povolení stavební úřad, tedy specializovaný stavební úřad, v tomto případě vojenský stavební úřad, tuším, že v Olomouci, měl informace, že vedle je funkční muniční sklad, nevím, ale je to předmětem policejního šetření. A bude velmi zajímavé, jestli to policejní šetření prokáže, že ta informace byla zatajena, pak se budeme muset ptát kým a proč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP