(19.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Od roku 2008 dochází k omezení této činnosti a postupně se začaly realizovat i pronájmy skladových kapacit tohoto muničního areálu i externím subjektům. Velmi negativně se do procesu podnikatelských aktivit divize munice v tomto muničním skladu nebo muničním areálu včetně udržování základních funkcionalit muničního areálu promítl od roku 2010 kontinuální přechod podniku na jiné organizace. Připomenu sloučení VOP 026, VOP 025, přechod z divizního uspořádání na procesní řízení, uspořádání do formy odštěpných závodů v roce 2012 a následná transformace do nového státního podniku Výzkumný technický ústav k 1. lednu 2013. Já jsem již v té době interpeloval a psal dopisy proti těmto organizačním změnám, protože jsem si byl jist, že to nepřinese nic dobrého.

Po zdržení projektu mimovojskové logistiky munice však se muselo najít, nebo hledat nové řešení s tím areálem a nové uplatnění. Tady už bylo zmíněno, že například byl vytvořen spolu se soukromou firmou Bochemie projekt derecyklace raketového paliva. Zároveň s tímto projektem byl v roce 2011 realizován zvýšený pronájem skladových kapacit tohoto muničního areálu, a to především soukromým subjektům. Velkým nedostatkem tohoto procesu byla i skutečnost, že pronájem muničních skladů v letech 2010 až 2012 byl realizován a zastřešován managementem vojenského opravárenského podniku, který měl malé zkušenosti s legislativou spojenou se specifikací muničních skladů. Prostě prioritou se nestalo zabezpečení komplexní funkcionality tohoto areálu a jednotlivých muničních skladů a jeho udržování, ale upřednostňovaly se investice do rozvoje lokalit Štemberk a Nový Jičín. Situace se nezlepšila ani přechodem odštěpného závodu do VTÚ, státní podnik, kdy došlo k propadu hospodářské činnosti a červeným číslům v hospodaření podniku. Pravděpodobně došlo i k podcenění verifikace a ověření funkčnosti skladů podle platné legislativy. Také se vůbec neinvestovalo do ostrahy areálu, který je, jak je dnes veřejně známo, zabezpečen, nebo byl zabezpečen pouze dvěma pracovníky ostrahy. Přesto existuje, doposud existuje a existovalo několik variant analýz a variant revitalizace a oprav v tomto muničním areálu, ale ty nikdy nebyly realizovány.

Tolik krátký historický exkurz. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Holík a po něm se připraví pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dámy a pánové, já tady asi neřeknu hodně nového, protože moji předřečníci byli poměrně výstižní. Tyto zprávy doplním pouze informací, kterou jsem získal dnes od náčelníka skupiny, která odstraňuje výbuchy.

Takže v současné době postupně probíhá odvoz munice, na nakládkách, vykládkách pracuje skupina soboty, neděle. Byla nakoupena transportní technika, mám na mysli válečkové dráhy, mám na mysli transportéry, aby se tento areál co nejrychleji vyprázdnil. Bohužel vadí sníh. Ale v okamžiku, kdy roztaje, tak veškeré síly budou vrženy na vyčištění prostoru v okolí silnice mezi obcemi Haluzice a Lipová. Je to silnice, která je uzavřená, a místní obyvatelé například z Haluzic do Lipové musí jezdit okruh 16 kilometrů. Je to samozřejmě místo, které místní občany značně trápí.

Další věc. Přímo v areálu byla zbudována trhací jáma, kde se odstraňuje drobná munice, kterou není možné vozit dál, protože prošla seismickou vlnou minulých výbuchů. Ta větší munice se stále odváží do prostoru vojenského újezdu Libavá. V současné době probíhá také jednání s firmou Bochemie, která má vážné připomínky k překladišti železničnímu, které je asi půl kilometru od jejich výrobních závodů. (V sále je velký hluk, poslanci neposlouchají.) Já chviličku počkám, až si vyřídíte své... Dobře.

Samozřejmě je podivné, že firma Bochemie tady vyhrožuje státu platbou až ve výši jedné miliardy za ztrátu obchodu. Za to, že kolem jejich výrob se vyváží tato bohužel nešťastná munice. Zajímavé je, že jim to nevadilo, když se navážela a když se tam tři roky čile obchodovalo.

Samozřejmě taky by mě zajímalo už po představitelích naší vlády, jak bude probíhat odškodnění, protože ti lidé, kteří tam žijí, kteří se nemohou dostat ke svým polím nebo do jiných míst, do svých lesů, tak je to pro ně poměrně vysoká ztráta.

A když už jsem u tohoto bloku otázek, tak mám ještě jednu. Docela mě zarazil výrok pana Ondruše, což je právník firmy Imex Group, které vybuchly oba dva sklady, a který tvrdí, že bude po státu požadovat také finanční odškodnění. Nevím za co. Takže bych byl rád, pokud by představitelé naší vlády tuto firmu velice dobře proklepli. Také aby se podívali na firmy KEDROS, HABR trade, I.S. Moravia. Toto všechno jsou názvy firmy Imex Group v minulosti.

Trošičku se ještě vrátím k minulému petičnímu výboru, který tady proběhl, a stížnosti jednoho pracovníka z Ministerstva národní obrany, který řekl: Víte, my jsme ty sklady nemohli kontrolovat, my jsme neměli možnost. Tenkrát jsem mu namítl: A prosím vás. Řekl: Nemohli jsme, protože to byl soukromý objekt. Takže ČOI může v každém hypermarketu zkontrolovat, jestli je plesnivý salám nebo špatné rohlíky, ale munici kontrolovat samozřejmě nemůžeme. Čili ty rohlíky jsou asi nebezpečnější než ta munice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Holíkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý večer pane předsedající, děkuji za slovo. Dobrý večer ještě jednou dámy a pánové. Já bych navázal na kolegu Jaroslava Holíka, který tady dal nějaké krátké informace ohledně toho, jak se projednávala petice občanů Vrbětic v petičním výboru. A tam si myslím, že to projednávání mělo svou úroveň a mělo svou váhu. Chtěl bych tady zopakovat to, co už jsem říkal na tiskové konferenci, co zaznělo na tom petičním výboru a zaznělo to tady na půdě Sněmovny, a to, jak sami petenti hodnotili informace, ty odpovědi, kterých se jim dostalo na petičním výboru. Jedna z petentek se vyjádřila tak, že odpovědi je neuspokojily, a naopak je ještě více znepokojily. Což si myslím, že je asi velmi zarážející.

Dále bych chtěl využít toho, že je zde přítomen (otáčí se po ministrovi vnitra, ten tam momentálně nesedí), tak už tady není pan ministr obrany, před chvílí tady ještě seděl, ale už tu nesedí, jak mi napovídá pan místopředseda zezadu, kdy petiční výbor zval oba ministry, jak ministra vnitra, tak ministra obrany na projednávání této petice v petičním výboru a v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny vyžadoval jejich osobní účast. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP