(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 24. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Rovněž vás prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Kalousek hlasuje s náhradní kartou číslo 1. Pan poslanec Schwarz karta číslo 6.

Poprosím o klid.

Ještě než přistoupíme k omluvám, chtěl bych vás všechny požádat, abychom minutou ticha uctili památku obětí teroristických útoků ve Francii a jinde ve světě, zejména v Nigérii a Pákistánu. (Proběhla minuta ticha.) Děkuji.

Slovo má pan předseda klubu TOP 09. Prosím o klid. Prosím o klid, aby pan předseda Kalousek mohl sdělit sněmovně...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, bylo mi ctí spolu s vámi držet minut ticha za oběti islámského terorismu jak v Paříži, tak v Pákistánu. Chtěl bych upozornit, že v Sýrii a v Iráku dnes již více než 100 tisíc životů podlehlo stejné zrůdnosti. Prosím tedy, abyste pod touto optikou posuzovali naši prosbu, která zazní, abychom se věnovali křesťanským rodinám v Sýrii a v Iráku, neboť je to i náš osud. (Potlesk TOP 09)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní bych vás informoval o omluvách. O omluvení své neúčasti požádali tito poslanci. Pan poslanec Benešík do 15. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, paní poslankyně Chalánková zahraniční cesta, paní poslankyně a místopředsedkyně Jermanová od 17. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Kádner zdravotní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, pan poslanec Stanjura zdravotní důvody, pan poslanec Tureček osobní důvody, pan poslanec Volčík rodinné důvody, pan poslanec Votava do 17.30 pracovní důvody, pan poslanec Vozdecký zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec, a to z pracovních důvodů.

Dne 12. prosince loňského roku jsme přerušili projednávání jediného bodu programu této schůze, a to do pondělí 19. ledna tohoto roku. Podle § 53 odst. 3 se schůze Sněmovny nekonají v pondělí, v sobotu a v neděli, pokud se Sněmovna neusnese jinak, což se nestalo. Organizační výbor se na své 26. schůzi dne 8. ledna tohoto roku zabýval termínem pokračování této schůze a doporučil Poslanecké sněmovně, aby přerušená 24. schůze Poslanecké sněmovny pokračovala v úterý 10. února tohoto roku, a to v 19 hodin. Je to usnesení organizačního výboru číslo 131.

 

Navrhuji tedy, abychom hlasováním rozhodli o tom, zda vyhovíme doporučení organizačního výboru a tuto schůzi přerušíme do 10. února 2015 do 19. hodiny. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. (Nikdo se nehlásil.)

Pokud tomu tak není, procedurální rozhodneme v hlasování, které jsem právě zahájil. Je to hlasování číslo 6. Kdo je pro přerušení této schůze do 10. února do 19 hodin, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Přihlášeno v tomto hlasování je 174 poslankyň a poslanců, pro je 158, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Schůze je tedy přerušena do 10. února do 19. hodiny.

 

Tím jsme se vypořádali s 24. schůzí a budeme pokračovat schůzí 25. Jakmile bude nastaveno technické zařízení, to je dle mých informací pět minut, tedy nejpozději ve 14.11 hodin, bude zahájena 25. schůze. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 14.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP