(17.10 hodin)
(pokračuje Korte)

Prostřednictvím UNRWA mu byly dodávány zbraně a zbraňové systémy a já sám jsem viděl dokument, kdy na školním dvoře palestinští chlapci v battledressech se samopaly v rukou a pokřikem Smrt Izraeli! cvičí plížení plazením, a to vše pod dohledem učitelů z UNRWA.

Vážený pane ministře, jakou částkou přispívá ČR na provoz UNRWA a kdo a jak kontroluje, na co jsou tyto prostředky ve skutečnosti vydávány?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu a poprosím pana ministra zahraničí o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl jenom ve své odpovědi ještě na začátku zdůraznit, že pomoc, kterou poskytujeme, kde využíváme Agentury pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě, tedy této humanitární organizaci se poskytuje vlastně už od roku - já mám tady údaje od roku 2008, ale pokud vím, tak se to poskytuje už od roku 1996, takže ČR poskytuje pomoc Palestině od roku 1996. Já tady mám částky třeba od roku 2008, kdy ČR poskytovala třeba na rekonstrukci palestinského uprchlického tábora v Libanonu 3 mil., 3,5 mil. právě přes tuhle Agenturu pro pomoc palestinským uprchlíkům, takto v roce 2009 to bylo 10 mil., to byla pomoc a obnova v souvislosti s konfliktem v Gaze, který tehdy proběhl, v roce 2010 to byly 3 mil. na sociální a vzdělávací potřeby, 2011 - 2,5 mil., 2012 - 4 mil. a palestinským uprchlíkům se poskytovalo 2,5 mil. v roce 2012. Podobně v roce 2013 se poskytlo dohromady 4 mil. a palestinským autonomním územím 2,5 mil., tedy to bylo v roce 2013. A nyní v roce 2014 jsme poskytli okamžitou zdravotnickou pomoc také jako důsledek konfliktu v Gaze, kde vznikla velká potřeba díky tisícům zraněných. Na obvazový materiál, dlahy, léky a dezinfekční prostředky jsme poskytli 3 mil. Kč. Takže to jsou prostředky poskytované přes Agenturu OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům. A jenom říkám, že to není něco, co by bylo nového. Je to něco, co poskytujeme permanentně, a v současnosti to bylo poskytnuto především v souvislosti s tím, že tam vzniklo velké množství zraněných a postižených tím posledním konfliktem.

Opakuji, drtivá část šla na obvazový materiál, dlahy, léky a dezinfekční prostředky. Pokud vím, tak zaměstnanci ministerstva jsou v přímém kontaktu s těmi, kterým to předáváme, a existuje vlastně pravidelný způsob, kterým si ověřujeme to, jakým způsobem se s těmito prostředky zachází. Samozřejmě navíc nejsme jediná země, která to poskytuje. Tady spolupracujeme i s řadou dalších zemí a já mohu říci, že se na našich jednáních ministrů zabýváme také rozsahem pomoci a samozřejmě také se zabýváme tím, jakým způsobem máme garantováno, že se pomoc skutečně dostává do rukou těm, kteří ji potřebují, a nedochází tam k tomu, že by nějaká část byla užívána jinak.

A v poslední době se - a také při poslední návštěvě Izraele a palestinských území jsme se o tom bavili, vlastně o významu kontroly. Myslím si, že je to jednak pomoc, kterou když poskytujeme, tak to rozhodně není třeba tak, že by to bylo ve sporu se stanoviskem Izraele, který, myslím si, že dokonce dá se říct velice stojí o to, abychom se v této věci angažovali, a v případě palestinských území, kde jsem o tom jednal s ministrem zahraničí, prezidentem, tak součástí těch rozhovorů bylo i to, že jsem mu sděloval, že státy EU stojí o to, aby příště byla velmi důkladná kontrola toho, jak se s prostředky, které z EU jdou, zachází. To samozřejmě souviselo s tím, co se objevilo v souvislosti s posledními událostmi, kdy se zjistilo, že se velké množství prostředků lilo do betonu, kterým se budovaly tunely. Já jsem se ptal ministra zahraničí, jak jsou schopni zajistit do budoucna kontrolní mechanismus, který by garantoval, že zítra se nebude opakovat něco podobného, a říkal jsem, že dokonce vytvoření takovéto kontroly je předpoklad toho, aby se do budoucna prostředky poskytovaly podobným způsobem, jako to bylo, protože to samozřejmě je zásadní věc, že žádná země EU nemá zájem přispívat na budování něčeho podobného, nebo nemá zájem na tom, aby se opakovala situace, kdy se zjistí, že třeba prostředky, které se dávají na cement nebo na beton, se pak používají na budování podobných tunelů, a že má-li evropská pomoc pokračovat, tak se musí podobný systém kontroly vytvořit, jinak vlastně nebude ochota peníze a prostředky poskytovat.

Takže já vlastně souhlasím s tím, že zkušenosti jsou takové, že není možné bez zvláštního mechanismu kontroly, který bude fungovat a který (Předsedající: Čas, pane ministře!) Nebude možné v tom pokračovat, ale já se domnívám, že je dost velká ochota ty věci změnit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Já vás asi nyní překvapím, pane ministře, protože já jsem s tou odpovědí spokojen, a tudíž otázku, kterou jsem měl postavenu na aristotelském sylogismu, tj. UNRWA podporuje teroristickou organizaci Hamás, ČR podporuje UNRWA, eo ipso, ČR podporuje teroristickou organizaci Hamás, a co s tím chcete udělat, nepokládám. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já jsem spokojen, že pan poslanec Korte je spokojen. A my se budeme věnovat další interpelaci, v níž pan poslanec Milan Šarapatka bude... (Ministr Zaorálek si přeje reagovat.) Aha, pardon! Přestože pan poslanec Korte je spokojen, tak pan ministr...

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Nezlobte se, ale já ale nemůžu nevyužít příležitosti poprvé v životě odpovědět na otázku, která nebyla položena. (Pobavení.) I pro mě je to určitá šance a nevím, teď jsem přemýšlel rychle nad nějakým sylogismem, kterým bych vyvrátil aristotelovskou logiku, ale jenom chci říci to, že ČR nebude podporovat organizaci, která by podporovala organizaci Hamás, z toho důvodu, že se obávám, že podobný typ organizace nemá budoucnost, věřím, v tom prostoru, protože my jsme přesvědčeni, že jediná šance, která je pro to území, je, že se prosadí ti, kteří mají zájem na mírovém řešení konfliktu, a budeme podporovat pouze ty, kteří budou podporovat mírové řešení konfliktu.

A co se týče pomoci palestinským uprchlíkům, tak máme zájem vytvořit takový systém pomoci, kde bude stoprocentně garantováno, že to, co poskytneme, skutečně půjde, já nevím, dětem nebo zraněným, ale v žádném případě to nepůjde na nějaké vyzbrojování nebo na pomoc někomu, kdo vlastně střádá prostředky na další konflikt. To mohu garantovat, že máme v tomto stejný zájem. Jestli se tam budeme angažovat, tak se budeme angažovat na mírovém řešení a nepřipustíme, aby finanční prostředky dávané do tohoto prostoru přispívaly k eskalaci. To je vyloučeno a to mohu slíbit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci i panu ministrovi a nyní již zmiňovaný pan poslanec Šarapatka, který bude pana vicepremiéra Bělobrádka interpelovat ve věci jednání s britským ministrem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo, dne 3. listopadu schválila vláda ČR usnesením 910/2014 vaši pracovní návštěvu ve Velké Británii. Vláda dále schválila, že z peněz daňových poplatníků bude hrazena cesta 12 účastníků vojenským speciálem. Oficiálním výstupem z této cesty bylo vaše jednání s britským ministrem pro vědu, vzdělání, průmysl a informace Nickem Bolesem 6. listopadu 2014. Přijde mi to trochu málo na cestu 12členné delegace obrovským vládním leteckým speciálem. Možná by se vyplatilo, kdybyste na takovou cestu letěl linkovým letem, kterých mezi Prahou a Londýnem denně létá několik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP