(17.00 hodin)
(pokračuje Němeček)

Nicméně v případě, že Česká republika s touto záležitostí počítá, v případě, že budeme připraveni na tyto možné ataky, tak jsem pevně přesvědčen, že firma Diag Human nemá šanci. Nicméně musím tady férově říct, že je to velmi složitá právní záležitost, že nejsem právník, a berte prosím i tuto odpověď jako odpověď právního laika, který vychází z informací kolegů. To, že v arbitráži vůči České republice prostě Diag neuspěla, ale může to zkoušet v zahraničí, v zemích, kde nebudeme mít zastoupení například právní, tuto záležitost ne úplně férově vůči nám hrát. Nicméně dlouhodobě prostě šanci nemá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi, pan poslanec je spokojen a nemá doplňující otázku. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi.

Paní poslankyně Černochová přednese svou desátou interpelaci na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci zákroků proti demonstrantům. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře, v médiích se v nedávné době objevily informace o dvou minimálně zarážejících zákrocích Policie České republiky proti demonstrantům, kteří chtěli poklidným protestem vyjádřit svůj nesouhlas s působením prezidenta Zemana ve funkci. První incident se odehrál při návštěvě prezidenta v Krnově dne 11. listopadu. Zde na něj na náměstí čekalo několik desítek či stovek protestujících. Dva z nich si policisté v civilu bez závažnějšího důvodu odvezli na služebnu. Dočetla jsem se, že jste následně sám požadoval vysvětlení tohoto zákroku a krajský policejní ředitel dal pokyn k prověření postupu policistů.

Druhý, dle mého názoru, daleko závažnější případ neoprávněného postupu policie se odehrál 17. listopadu v Praze. Občanský aktivista Otakar van Gemund měl záměr zúčastnit se toho dne protestů v místech, kde měl být přítomen prezident Zeman. Na Národní třídě jej nezastihl, před Karolinem a následně i na Albertově byl potom bezdůvodně legitimován, přičemž z projevů policistů bylo patrné, že si cíleně vybrali jeho a že byl toho dne policií sledován! Svůj názor na prezidenta pan van Gemund dokonce nevyjádřil, neboť z Albertova jej policisté odvezli k výslechu na stanici do Bartolomějské ulice a po dvou hodinách čekání byl pak propuštěn.

O panu van Gemundovi, který je známým občanským aktivistou, si lze myslet cokoli. Forma protestu, kterou zvolil, však nebyla nijak nezákonná, a nebyl tedy důvod k tomu, aby policie jednala uvedeným způsobem. Chtěla bych se vás zeptat na následující. Jsou již známy závěry prošetřování zákroku policie proti dvěma demonstrantům v Krnově? Byl postup policie v tomto případě oprávněný a dle vašeho názoru adekvátní? Bude prošetřen postup policistů také v případě zadržení Otakara van Gemunda? Učinil jste již vy nebo policejní prezident v tomto ohledu nějaké kroky? Máte, pane ministře, nějaké informace, proč policie jednala uvedeným způsobem? Jaké důsledky hodláte vyvodit z tohoto případu, pokud se potvrdí, že policie pana van Gemunda nezákonně sledovala a bezdůvodně lustrovala a zadržela? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové, které bude odpovězeno písemně. Jedenáctou interpelaci paní poslankyně Pecková stáhla. Následuje dvanáctá interpelace paní poslankyně Jany Pastuchové, která pana ministra zdravotnictví bude interpelovat ve věci Dne srdce. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo, Vážený pane ministře, vážení kolegové, ráda bych se zeptala - z médií jsem se dozvěděla, že 29. září 2014 probíhal vlastně po celé republice akce Den srdce. Tímto vůbec neznevažuji, ba naopak, prevenci. Nicméně jednu z akcí organizovala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která měla být financována od Ministerstva zdravotnictví. Dle dostupných informací by měla stát tato akce více než tři miliony, což si myslím, že vzhledem k situaci na Ministerstvu zdravotnictví, které bojuje o každou korunu, je poněkud nadstandardní.

Dopisem 7. listopadu jsem oslovila ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice paní Danu Juráskovou s prosbou o zaslání finálního položkového rozpočtu celé této akce. Paní ředitelka Jurásková mi dopisem 2. prosince oznámila, že mi kompletní zprávu o akci včetně finálního rozpočtu poskytne, až bude dokončena. Je 11. prosince a tyto údaje stále nemám k dispozici. Zajímá mě, jaké aktivity a s jakým výsledkem byly realizovány, kolik se ve skutečnosti zapojilo lidí. Jsem přesvědčena o tom, že si každý občan naší republiky může nechat zkontrolovat, jak zdravé srdce má, u svého obvodního lékaře. Nemusí tedy chodit do stanu před nemocnici. Že se má pohybovat a nekouřit, je cenná rada, ale neměla by stát dle mého miliony.

Ráda bych se vás proto zeptala jako nejvyššího představitele Ministerstva zdravotnictví, které na tuto akci poskytlo dotaci, z jakých zdrojů konkrétně byla akce financována a zdali a jakým způsobem kontrolujete na ministerstvu efektivitu těchto vynaložených prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Pastuchové a poprosím pana ministra zdravotnictví. Prosím,pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážená paní poslankyně, co se týká projektu Den srdce, skutečně proběhl v září letošního roku a byl podpořen v rámci priorit strategie Zdraví 2020, což je program, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace, ke kterému se přihlásila i Česká republika. V rámci tohoto programu je velký význam věnován právě screeningovým programům, programům prevence, programům podpory zdravého životního stylu. Protože, byť se to nezdá, ne každý občan v České republice je tak erudován jako někteří poslanci v Poslanecké sněmovně, byť víme, že bychom se měli hýbat, byť víme, že bychom měli vyšetřovat některé laboratorní parametry, které mohou být rizikové, tak bohužel ne každý to ví. Ale přesto jsem přesvědčen podobně jako Světová zdravotnická organizace a podobně, jako to předpokládá strategie Zdraví 2020, že prevence v této oblasti není nikdy dost.

Akce byla hrazena z grantu, jednoho z mnoha grantů, které poskytuje Ministerstvo zdravotnictví na podobné akce. Tak jak jste řekla, hlavním organizátorem byla Všeobecná fakultní nemocnice, ale nezapojila se do toho samotná. Byla to celoplošná akce v rámci České republiky, kdy geograficky bylo zajištění této akce nejenom v Praze, ale i v Plzni, v Brně, v Olomouci a v Ostravě, kde spolugaranty byly i ostatní fakultní nemocnice. Akce probíhala přímo v prostorách těchto fakultních nemocnic a zároveň v tzv. edukačních stanech v centrech měst. Během tohoto jednoho dne byly celkem deseti tisícům občanů rozdány letáky, které je informovaly, co mají dělat a o zdravém životním stylu. Přímo v rámci těchto stanů více než 3000 občanů prošly měřením krevního tlaku, laboratorního vyšetření, které je seznámily s výsledky cholesterolu, s výsledky glykemie. A musím říct, že dokonce přímo z těchto stanů bylo asi deset občanů akutně odvezeno k hospitalizaci, protože se ukázaly enormně vysoké hodnoty krevního tlaku, které tyto občany ohrožovaly. Celkový rozpočet této akce byl zhruba dva a půl milionu korun. A musím skutečně došetřit, jestli ten detailní položkový rozpočet již na Ministerstvu zdravotnictví máme, či nikoliv. V okamžiku, kdy ho máme, tak určitě ho rádi poskytneme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně nemá doplňující otázku, budeme tedy pokračovat další interpelací, v níž pan poslanec Daniel Korte bude interpelovat pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci finančních příspěvků České republiky. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, jak je vám zajisté známo, na půdě palestinské samosprávy operuje United Nations Relief and Works Agency. Agencie je OSN specializující se na pomoc palestinským uprchlíkům, zatímco pro uprchlíky z celého zbylého světa pracuje Vysoký úřad komisaře OSN pro uprchlíky. Tato agencie provozuje na palestinských územích školy, nemocnice, poskytuje sociální služby. Kromě toho, že uměle navyšuje, resp. udržuje počty uprchlíků, aby odůvodnila smysl své existence, je věrohodně zdokumentováno, že Hamás, teroristická organizace, mezinárodně uznávaná, odpalovala během letní války v Gaze své rakety z míst, z budov škol, které provozuje UNRWA. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP