(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji paní ministryni za odpověď. Jelikož nejsem soudce, situaci nehodnotím z pohledu efektivity i přechodu či nepřechodu z jedné budovy do druhé, co se týká výkonu soudního procesu, nicméně z pohledu efektivity nákladové. A vy jste tady sama zmínila, že v novém objektu budete platit 10 milionů korun ročně. Podle mých informací, když se podívám do materiálů, tak jenom náklady na IT sítě, bezpečnostní zařízení, pořízení nábytku a podobně, to znamená těch pět let, kdy tam hodláte údajně být, bude zhruba dalších 20 milionů korun. Z mého pohledu je tato investice a tento přechod velmi neefektivní zejména od představitele hnutí, které se onou efektivitou neustále ohání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní ministryně má doplňující odpověď. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Já si tedy dovolím se ohradit, protože si myslím, že v současné situaci nejde o neefektivní řešení, že naopak jsme zvolili řešení, které je i z hlediska nákladového to nejméně náročné. V opačném případě jenom protrahujeme neúnosnou situaci, která vznikla za doby předcházející vedení resortu, mým prostřednictvím, respektive jeho možné ovlivňování ve smyslu investic.

Ještě bych tady chtěla zdůraznit, že to bylo všechno řádně projednáno vládní dislokační komisí, a samozřejmě v kontaktu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme průběžně. Nikdy by Ministerstvo spravedlnosti nepostupovalo a dislokační komise by také neudělila svůj souhlas, kdyby nebylo patrné, že jde o efektivně vynaložené náklady. To, že to není zatím finální řešení, není v průtazích na straně Ministerstva spravedlnosti, ale podílí se na tom právě i stanovisko Obvodního soudu pro Prahu 5, které dlouhodobě zaujímá vůči své dislokaci velmi diskutabilní názor. Nechce se stěhovat, pak vyjadřuje svoje pochybnosti o variantách řešení. Musím zde také zmínit roli Městského soudu v Praze, kdy pan předseda Městského soudu doktor Vávra svůj podpis učinil na té trojstranné dohodě, která se týká právě nájmu prostor Sacré Coeur, čili z tohoto pohledu i zde jsme vyhověli všem formálním požadavkům, takže si myslím, že v současné situaci, v současném časovém presu je to takové řešení, které můžeme pokládat za efektivní, byť jistě ne ideální.

A poslední věta. Myslím si, že pokud by se ještě vyskytla nějaká jiná varianta v době, než definitivně dojde k přestěhování soudu, tak samozřejmě pokud by bylo něco takového konkrétního, jsme připraveni o tom jednat, ale po těch několika letech jednání chci být realistkou. Myslím, že taková varianta v současné době neexistuje. Kéž bych se mýlila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Další interpelaci přednese pan poslanec Ladislav Šincl, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Andreje Babiše ve věci připravovaného loterijního zákona. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. V první řadě by mě zajímalo, jestli pan ministr financí pan Babiš je omluven z dnešního zasedání interpelací. To by mě tedy opravdu zajímalo. Mohl byste mi to sdělit, prosím?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokusím se to zjistit, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Dobře, děkuji. Nicméně jelikož tady pan ministr není přítomen, tak bych si dovolil říci svoji interpelaci v jeho nepřítomnosti.

Vážený pane nepřítomný ministře, podle legislativního plánu prací, který jste sám odsouhlasil, má Ministerstvo financí předložit vládě zcela nový zákon o provozování hazardních her, v jehož rámci by měl být proces regulace loterií upraven komplexně při současném respektování primárního evropského práva, stejně jako bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie. Mělo by tím být naplněno programové prohlášení vlády, kde se vláda zavázala, že zabezpečí vyšší daňové příjmy z provozování loterií a jiných podobných her, a to zefektivněním výběru daní včetně zamezení daňových úniků z provozu nelegálních loterií a her na internetu. Termín předložení tohoto zákona do vlády byl stanoven na konec tohoto roku. Včera se poslanci sociální demokracie snažili v rámci projednávání státního rozpočtu na rok 2015 prosadit posílení rozpočtu o potřebné prostředky pro sport. I díky vašemu odmítavému stanovisku nebyl tento návrh přijat. Nicméně ve svém vystoupení jste zde uvedl, že brzy zde předložíte novelu zákona o hazardu, která bude mít pozitivní vazbu na sport. Pravděpodobně jste tím myslel asi to, že slibované vyšší daňové příjmy z provozování loterií by měly být systémovým zdrojem příjmů pro sport.

Chtěl bych se vás tedy, pane nepřítomný ministře, zeptat, zdali bude v řádném termínu předložen do vlády loterijní zákon, který nebude v kolizi s primárním evropským právem, jak je zde již předložena poslanecká novela poslance Fichtnera a spol. Upozorňuji jenom na to, že dnes je 11. 12. A zdali bude obsahovat úpravu odvodu z loterií ve prospěch českého sportu. A v případě, že ano, zdali byste nám mohl říct, nebo odpovědět písemně, na jakou částku se mohou tímto způsobem čeští sportovci těšit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Pan ministr Andrej Babiš je skutečně omluven z dnešního jednání z pracovních důvodů. Bude vám tedy odpovězeno písemně, pane poslanče.

Dalším interpelujícím bude pan poslanec Ivo Pojezný, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci kauzy Diag Human.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, asi nejsem jediný, kdo koncem července letošního roku zaznamenal v médiích, že spor naší republiky se společností Diag Human je u konce. Tento spor, táhnoucí se někdy od roku 1996, stál daňové poplatníky astronomické částky, a to nemám na mysli jen více než 320 mil. vyplacených v roce 2002, ale i další miliony, které si vyžádaly náklady spojené s touto kauzou. Tak svitla občanům, ale i mně naděje, že celá kauza je tímto u konce. Avšak Diag Human tvrdí něco jiného a ohání se rozhodnutím rozhodčího senátu ze dne 13. srpna 2008, podle nějž má Česká republika zaplatit 8 mld. korun, což se doposud nestalo. A tak se zmiňovaná společnost obrátila na zahraniční soudy. Mnozí z nás si jistě pamatují zabavení děl například Emila Fily ve Vídni, která sice byla nakonec vrácena, ale přece jen šlo o jakýsi varovný signál.

Proto se ptám. Jak se tedy situace má v současnosti? Je kauza u svého definitivního konce? Skutečně se už daňoví poplatníci nemusí obávat toho, že by je tato kauza stála další miliony? Děkuji za objasnění.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pojeznému. Pan ministr Svatopluk Němeček panu poslanci nyní odpoví. Prosím, pane poslanče.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče, jenom zrekapituluji základní body této celé kauzy, která, jak jste řekl, je nesmírně komplikovaná a nesmírně dlouhá. Mohu tady potvrdit výsledek, že 23. července letošního roku rozhodčí senát tohoto řízení toto řízení zastavil s tím, že již jednou bylo rozhodnuto, již jednou bylo odškodněno, a tím pádem firma Diag Human v arbitrážním řízení před tímto senátem vůči České republice nemá nárok na to, aby ji Česká republika vyplatila byť jedinou korunu. Nicméně je samozřejmě pravděpodobné, že firma Diag Human, která se v minulosti v tomto sporu neprezentovala jako, řekněme, společnost, která má zájem na tom, aby se vůči České republice chovala příliš férově, bude zkoušet tuto záležitost v zemích, které neznají právní řád České republiky, které neznají úplné detaily, uplatňovat ten již zrušený výsledek z předchozího řízení a bude se snažit, řekněme, tam, kde Česká republika nebude připravena, kde nebude počítat s touto možností, uplatňovat obstavení majetku České republiky a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP