(16.40 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Že máme dvě vojenská letadla, jsem věděl. Pokud kouknu na Ruzyň, tak tam si moc hangáru nevšímám a myslím, že všechna letadla, která přilétají a odlétají, jsou celou dobu venku, že ani do hangáru nezajíždějí. Takže to, že jsme letadla neměla v hangáru zaparkovaná, mně přijde trošku úsměvné, protože civilní letectvo si to je schopno ochránit. Bohužel to asi opravdu odpovídá něco málo o stavu naší armády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A pan ministr už spěchá hájit naši armádu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím to tvrzení, že to odpovídá stavu naší armády, co nejjasněji odmítnout. Řekl jsem to myslím srozumitelně. V Čáslavi je to úplně jinak. Čáslav je naddimenzovaná, tam je toho prostoru daleko víc. Vládní letka přece jen, přece jen, neplní tak závažné úkoly, byť rotace v misích jistě není úkol marginální. Nejsem specialista přes letectví, ale domnívám se, že se to s Ruzyní nedá srovnávat. Ta má jednak zcela jiné kapacity a ta letadla tam také zůstávají jen po nezbytně nutnou dobu a neustále rotují. Čili většinou jde jenom o tankování, ten nejnutnější úklid a letadlo zase letí dál. Přesto postavíme i druhý hangár. Ale toto byla souhra nepředvídatelných okolností. Není myslím úplně fér z toho vyvozovat nějaký závěr nad stavem naší armády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dostáváme se k sedmé interpelaci. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat paní ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou ve věci obvodních soudů v Praze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, mohla byste prosím vysvětlit objektivní důvod dislokace pouze části Obvodního soudu pro Prahu 5 z areálu Justičního paláce ve vlastnictví státu do nájmu soukromého vlastníka, kdy předpokládaná výše čistého nájmu činí více než 800 tis. korun měsíčně, dle mých informací tedy, zálohy na služby mají činit něco přes 200 tis. korun měsíčně, spotřeba energií cca 80 tis. měsíčně? Navíc dle mých informací naroste potřeba administrativního aparátu řádově o několik osob. A to za situace, kdy stávající využitelné prostory Justičního paláce v Praze 5 - Smíchov, kde nyní sídlí Krajský soud v Praze a Obvodní soud pro Prahu 5, při schválení investic ve výši téměř 800 mil. na zamýšlené nástavby sestávající ze šesti budov zcela pokrývá personální požadavky a potřeby obou zmíněných soudů, kdy existují studie, že v případě dislokace části Obvodního soudu pro Prahu 5 z jedné z využívaných budov by Krajský soud v Praze musel navýšit počet zaměstnanců řádově o desítky míst. Nebojíte se, že dislokací části Obvodního soudu pro Prahu 5 jakožto pátého největšího soudu v České republice dojde ke zpomalení chodu soudu, zejména se prodlouží délka soudních řízení a ztíží se dostupnost veřejnosti k uplatnění svých práv? Navíc dislokace bez jediného výběrového řízení schválená dislokační komisí by měla být realizovaná tuším do 30 4. 2015, když v současné době není uzavřená ani nájemní smlouva, neproběhla žádná výběrová řízení na zajištění ICT vybavení soudu, není zajištěna ostraha objektu justiční stráží atd. Tuším, že ten dotyčný objekt je snad i památkově chráněný. Mohla byste mi prosím k tomu říct svůj názor? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane místopředsedo, vážený kolego, který jste mně položil tento upřesňující dotaz stran dislokace Obvodního soudu Praha 5, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla uvést hlavně na pravou míru tvrzení, která zde byla právě vyřčena na adresu dislokace, protože se domnívám, že nejsou úplně přesná. Dovolte mně v zájmu stručnosti, abych použila písemného podkladu, který myslím dostatečně přesvědčivě postihuje meritum věci.

Obvodní soud pro Prahu 5 je v současnosti umístěný do dvou budov - areálu Krajského soudu v Praze, konkrétně F a B, a využívá zde podprůměrné kancelářské plochy o výměře 10 metrů čtverečních a 13 jednacích síní. Ideální stav, tak jak dlouhodobě je konstatován, zajišťující bezproblémový chod Obvodního soudu Praha 5, je budoucí dislokace 186 zaměstnanců spočívající v užívání celkem 25 jednacích síní do budovy bývalého kláštera Sacré Coeur v Holečkově ulici 31, Praha 5. Tato varianta částečného přemístění, nikoliv úplného, Obvodního soudu pro Prahu 5, nicméně v docházkové vzdálenosti od té části, která zůstane zatím umístěna v dosavadních prostorách, byla vyhodnocena jako nejvýhodnější řešení, a to i vzhledem k tomu, že oba soudy, Krajský soud v Praze i Obvodní soud Praha 5, mají významný nedostatek kanceláří a jednacích síní a v současné době rozšíření kapacit v budově Krajského soudu v Praze naráží na své možnosti. Vznikají tak průtahy ve vyřizování agendy. Dalším důvodem byla v loňském roce výpověď Krajského soudu v Praze z užívaných prostor obvodním soudem, kterou potvrdila moje předchůdkyně paní poslankyně Benešová, tehdejší ministryně spravedlnosti.

V současné době, máte pravdu, že je stanovený termín pro vyklizení 30. dubna 2015. Tento termín samozřejmě ještě diskutujeme a v případě potřeby bude prodloužen.

Důležité je i jasné stanovení té potřebné změny, která se týká výše nájmu, a to právě s ohledem na to, že jsme dost dlouhou dobu čekali na projednání ve vládní dislokační komisi. Také jsme vedli řadu jednání přímo s vlastníkem objektu Sacré Coeur a podařilo se nám výši nájmu snížit, takže v současné době - a zde je třeba zdůraznit, že trvání má být maximálně pět let - činí výše nájmu bez úhrady služeb 10 607 tis. ročně, což při porovnání s jinými komerčními cenami objektů srovnatelných je cena velmi dobrá. Na to máme i vyjádření příslušných pracovišť.

Konečné řešení dislokace Obvodního soudu pro Prahu 5 není ovšem uzavřeno. Stále narážíme na nedostatek finančních prostředků, což je úkolem i pro nového ekonomického náměstka, protože aby došlo k uspokojivému řešení, potřebovali bychom investice pohybující se v rozmezí 800 mil. korun až 1 mld., což souhlasím s případným kritickým posouzením takové investice, pokud by nešlo o investici, která by řešila kromě Obvodního soudu pro Prahu 5 i dislokaci dalších justičních složek, např. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, Střediska Probační a mediační služby pro Prahu-západ a Prahu-východ. Takže myslím, že to je záležitost, která se musí pojímat i v tom komplexu dislokace, nevidět jenom jediný zájem na dislokaci Obvodního soudu Prahy 5.

Ideální variantou by bylo získání vhodné budovy ve vlastnictví státu. O to samozřejmě usilujeme nejvíce. Další možností je získání vhodného pozemku a výstavba nové budovy či odkup stávajícího vhodného objektu. V minulosti jsme také prověřovali variantu převodu budovy České pošty v Holečkově ulici 106, Praha 5, její postupnou rekonstrukci. Ale sama na místě jsem byla seznámena se skutečností, že pod malbou jsou velmi cenné fresky, které by se musely opravit - (upozornění na čas) - ano - a tím by došlo k neúměrnému zvýšení investice. Takže jsme od tohoto záměru upustili.

Čili kdybych to měla shrnout. Velmi obšírnou odpověď obdržel 5. prosince pan předseda Obvodního soudu Prahy 5 Frankič se všemi argumenty, které dokládají význam, nutnost současné varianty řešení. Byl seznámen, zatím s jeho reakcí jsem neměla možnost se opačně seznámit. Doufám, že ho odpověď uspokojila, alespoň vysvětlila současnou situaci. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP