(16.30 hodin)
(pokračuje Zahradníček)

Tímto se vás ptám, vážený pane ministře dopravy: nešlo by něco udělat například, aby mu zkušební komisař vydal malou kartičku nebo něco podobného na dobu, než dostane řidičský průkaz? Děkuji vám za odpověď a dodatečně vám přeji mnoho úspěchů v řízení vašeho ministerstva. Ostatním děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra o odpověď na interpelaci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Dobré odpoledne, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Současný vzor řidičského průkazu je předlohou, u které dochází k personifikaci pro jednotlivé žadatele přímo ve výrobě. Vydání řidičského průkazu je zároveň dokončením správního úkonu získání řidičského oprávnění a jedná se o doklad, který opravňuje k řízení motorových vozidel v celé Evropské unii. Lhůta 20 dnů vychází z technologie jeho výroby a zohledňuje také maximální lhůtu pro případy nárůstu počtu vydávaných řidičských průkazů. To znamená, je tam nějaká vata v tom, že i kdyby bylo těch průkazů hodně, tak tuhle tu lhůtu můžeme garantovat. Za zvýšený správní poplatek 500 korun může žadatel zažádat o předčasné nebo zrychlené vydání průkazu v kratší lhůtě pěti dnů. Obecně v praxi bývají obě lhůty obvykle ještě kratší, než jak jsou stanoveny právním předpisem. Z hlediska zákona ty termíny my jako ministerstvo nedoporučujeme zkracovat, protože garantovat kratší dobu by bylo z hlediska dnešních výrobních lhůt problematické. Nicméně bych vám chtěl slíbit, že se pokusím projednat, jestli by se dala tahle ta lhůta zkrátit. Ale protože se to dělá jenom na jednom místě, tak to opravdu pro všechna města v České republice není jednoduché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Zahradníček má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji vám, pane ministře. Mé doplnění se týká mé interpelace z 16. září letošního roku, kdy jsem písemně interpeloval vašeho předchůdce pana Antonína Prachaře ve věci memoranda k silnici 1/23 a 1/34, a potom v listopadu jsem mu osobně předal podklady, ale doposud jsem nedostal žádnou odpověď. Proto mi dovolte, a já jsem vám tady prostřednictvím vaší asistentky předal ten materiál, požádat vás o odpověď, na kterou čekají také starostové obcí a měst na trase silnice. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr má doplňující odpověď. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle informací z mého kabinetu pan ministr Prachař odpověděl a odeslal odpověď do Sněmovny v řádném termínu, to je do 14. října. A podle dotazu tady ta odpověď byla přímo předána. Pro jistotu mám tady kopii toho dokumentu, tak vám ji můžu předat. (Předává.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, panu ministrovi za velmi pozitivní přístup. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Karel Fiedler, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Milana Chovance ve věci stížnosti na výsledky voleb. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, tak jen stručně, o co jde.

Můj dotaz spočívá v tom, že jsme v posledních volbách, zvláště v těch komunálních, zaregistrovali rostoucí počet stížností na výsledky a především na průběh voleb. Dotaz spočívá v tom, v čem pan ministr vidí příčinu, jestli v tom vidí nějakou systémovou chybu, jestli to hodlá nějak řešit, nebo ne. Ale vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, využil bych v tomto případě formu písemné interpelace na pana ministra.

Nyní ještě následuje druhý krátký dotaz. Z 28 států Evropské unie probíhají volby v cyklu jednodenní volby ve 26 a pouze ve dvou státech Evropské unie - tím druhým státem kromě České republiky je Itálie - jsou volby dvoudenní. Jestli se budeme snažit se přiblížit evropským zvyklostem, nebo budeme setrvávat neustále na našem stavu dvoudenních voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Bude mu odpovězeno písemně.

Šestou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Ondráček, který bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci odletu vojenského speciálu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, v minulém týdnu, na začátku prosince, se k nám dostavila ledovka. Paralyzovalo nám to dopravu. Paralyzovalo nám to dokonce i skoro půl jednacího dne zde v Poslanecké sněmovně, kdy jsme se tímto tématem zabývali.

Nechci se k tomu vracet, ale přeci jen mi nedá, abych se nezeptal pana ministra obrany. V médiích jsem zaznamenal informaci, že v noci z 1. na 2. prosince měl odletět z pražského vojenského letiště ve Kbelích vojenský speciál, a to do Afghánistánu, kde měl vyměnit vojáky, kteří jsou na misích. Vzhledem k této kalamitě počasí toto vojenské letadlo nebylo schopno odstartovat. Na druhou stranu jsou informace o tom, že civilní letiště v Praze-Ruzyni bylo schopno i v době kalamity odbavovat lety běžně podle letového harmonogramu. Chtěl bych se tedy dotázat, proč armáda není schopna zajistit letový provoz vojáků a zda to nevypovídá něco o stavu naší armády v této době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr už spěchá s odpovědí. Prosím, pane ministře. (Ministr běží k řečnickému pultu a poznamenává: I cesta se počítá do času. Smích nejblíže sedících poslanců.)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, při té dlouhé rozpravě o mrazu, která tady proběhla na této schůzi, snad jediný dopravní prostředek, který nebyl zmíněn, bylo letadlo. A já to vůbec nechci zlehčovat, ale příčiny jsou vlastně, řekl bych, téměř triviální.

Teď vážná věta. To nemá nic co do činění s výkonem nebo použitelností, nutností nasazení například gripenů nebo naší vzdušné obrany. Ta je zajišťována v úplně jiném režimu v Čáslavi. Ale toto letadlo, tento airbus takzvané vládní letky musel, stejně tak jako ten druhý, máme dva, jak patrně víte, musel stát venku, protože máme pouze jeden hangár, kam se airbus vejde, a v tom hangáru se dlouhodobě opravovala casa, jiný letoun, který tu opravu měl plánovanou, a nebylo možné ji změnit. K tomu přišla tato ve svém souhrnu projevů zcela ojedinělá kalamita, která ještě konkrétně ve Kbelích byla mimořádně intenzivní, tam byla ta námraza několikacentimetrová. Kromě toho disponuje letiště ještě standardními rozmrazovacími prostředky, které ale v této situaci nebyly účinné, a tak byl let odložen.

Ale abych řekl něco ve smyslu ponaučení propříště. Jsme si vědomi, že je potřeba zajistit ještě jeden hangár, a tam jsou ty náklady odhadovány asi na 20 milionů korun, které budeme muset v rozpočtu najít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP