(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi a poprosím pana ministra obrany o odpověď.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Já věřím, že se mi to do toho času, který mám k dispozici, vejde. To je možná několik interpelací najednou.

Rád bych řekl, že Ministerstvo obrany a já už vůbec situaci nezlehčujeme. Ten zájem o to situaci řešit se neprojevuje expresivním slovníkem nebo silou hlasu, ale nějakými konkrétními postupy a činy. A my jsme v tomto, řekl bych, opravdu spolehliví.

A to už se dostávám k první otázce, byla-li vojenská policie na místě hned po výbuchu, co dělala, jak dlouho zde působila. Musím říct jednu věc a ta se pořád prosím směšuje, zaměňuje a nevím už, jestli záměrně. Někdy to na mě dělá dojem, že záměrně. To nebyl vojenský muniční sklad. To byl civilní vojenský sklad, a je to civilní muniční sklad a ten má jiný režim včetně ochrany než vojenský muniční sklad. Je v něm, v tom civilním, soukromá munice firem, které mají řádnou licenci poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě dobrozdání Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí. Ten režim je úplně jiný, než je tomu u munice vojenské. Jestli to tak je správně, to může být předmětem oprávněné nebo polemické debaty, ale takový je stav teď.

Požár v 9.45 onoho 16. října nahlásil František Machuča, to byl toho času zaměstnanec společnosti EXCALIBUR, na vrátnici areálu Bohuslavice nad Vláří, požár na objektu číslo 16. Požár byl na tísňovou linku 112 nahlášen v 9.49. V 10 obdržel stálý operační dozorčí velitelství vojenské policie Olomouc žádost od operačního střediska krajského ředitelství policie ČR Zlín o pomoc při zajištění činnosti prostoru VTÚ Slavičín - Vrbětice. V 10.05 se na místo dostavily první jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Na základě žádosti operačního důstojníka operačního střediska Policie České republiky Zlínského kraje dne 16. 10. v 10.45 rozhodl velitel velitelství Vojenské policie Olomouc o poskytnutí šesti příslušníků vojenské policie, takzvané skupiny rychlého zásahu, k součinnosti v místě nenadálé události. V 11.30 skupina rychlého zásahu velitelství Vojenské policie Olomouc zahájila činnost na místě dle pokynů velitele opatření Policie České republiky. Čili od prvního hlášení za 105 minut byla na místě jednotka vojenské policie z Olomouce. Potom byla požádána o asistenci a v 11.30 ukončila svou činnost a vrátila se zpět. Od té doby nebyly vzneseny žádné další požadavky ze strany policie České republiky. Proč? Protože Policie České republiky je garantem celého vyšetřování a celého zásahu. Dne 20. 10. velitel velitelství Vojenské policie Olomouc kontaktoval velitele opatření policie ohledně dalších možných požadavků a žádná další žádost o asistenci nebo součinnost nebyla formulována.

Co se týče nájemních smluv a technického stavu, kdo podepsal smlouvy atd. Seznam všech uzavřených nájemních smluv mezi Vojenských technickým ústavem a soukromými subjekty mám tady před sebou. V případě firmy Bochemie jde o tři smlouvy, dvě jsou z roku 2009, jedna je z roku 2010. EXCALIBUR, která tam má pronajatý největší počet budov, má dvě smlouvy, obě jsou z roku 2011. Imex Group, to je ta firma, jejíž dva objekty explodovaly, má jednu smlouvu, a to z 20. 7. 2011, STV Group, ta poslední firma, má také jednu smlouvu z roku 2011.

Pronajímané objekty skladů byly v době předání do užívání prázdné a nenacházela se v nich žádná munice. V té době se munice nacházela pouze v objektech užívaných Vojenským technickým ústavem. Kolik tun munice a nebezpečného materiálu tam bylo, je? Ta čísla se v médiích dramaticky různí a je to neštěstí. Ale je to tak, že prostě kdo zveřejní více alarmující údaj a více alarmující zprávu, tak ten má šanci na to být publikován. Čili čísla nad 10 tisíc v tunách, která se vyskytovala, neodpovídají skutečnosti. Je to zhruba 7 500 tun, nikoliv 15 tisíc tun, jak jsem také někde slyšel. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ano. Je to trošku problém. Tak já to musím vzít strašně rychle.

Oblast podnikání s vojenským materiálem, municí, se řídí převážně zákonem 229. Tento zákon stanovuje povinnost vést evidenci bezpečnostního materiálu, stanovuje zabezpečit údaje. Když to zjednoduším ad absurdum, tak Vojenský technický ústav měl pravomoc sledovat obložnost a sledovat stav zabezpečovacích zařízení. Trhaviny, výbušniny kontroluje Báňský úřad, konkrétní munici měla kontrolovat Policie České republiky. Omlouvám se, ale pokusím se v druhé části interpelace odpovědět na zbývající dotazy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S doplňující otázkou pan ministr Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře. Já žádnou doplňující otázku nemám. Omlouvám se, těch otázek bylo hodně, takže vám jenom umožním v tom zbylém čase zodpovědět aspoň jednu nebo dvě další otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji. Já si myslím, že už jenom z toho, co jsem říkal v té poslední fázi své první odpovědi, vyplývá, že je docela obtížné se v tom vyznat. Myslím, že je to také jeden z těch důvodů, proč k té nehodě došlo.

Teď prosím, abych nebyl nesprávně pochopen, ale ten muniční sklad, který pochází původně z první republiky, byl postaven dobře. Sám o sobě, ten terén. Munice, která tam vybuchla, mohla napáchat spoustu škod. A vlastně relativně, a teď nechci být cynický, ale ty škody byly relativně malé. A v tomto smyslu i pokračujeme s panem kolegou Chovancem, aby se konalo, řekněme, co nejméně spekulovalo. Strašně to neprospívá situaci, především těm obyvatelům.

Co se týče informací, ty informace, které použil pan předseda Babiš, pocházely ze standardních evidenčních dokumentů, to znamená o vstupech do areálu, nikoliv z vyšetřovacího spisu. A dále, co se týče těch firemních informací, ty opravdu pocházely ze zcela otevřených zdrojů.

Poslední věta. Záznam o tom, že ředitel Imexu den předtím navštívil ten sklad, je v návštěvní knize na vrátnici toho skladu a on sám toto nerozporoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci i panu ministrovi za velmi obsáhlou odpověď.

Čtvrtou interpelaci přednese pan poslanec Josef Zahradníček, který bude pana ministra dopravy Dana Ťoka interpelovat ve věci řidičských průkazů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Příjemné dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře dopravy. Touto interpelací se na vás obracím se žádostí, zda lze učinit určitou nápravu ve věci vydávání řidičských průkazů adeptům, kteří právě řádně složili předepsané zkoušky. Je všeobecně známo, že nový řidič si musí ještě asi 20 dnů počkat na to, aby mu byl vydán řádný doklad, to je řidičský průkaz pro oprávnění řídit motorové vozidlo. A v tom je právě ten problém nového řidiče. Čekat po úspěšném složení zkoušky ještě asi těch 20 dnů na to, až mu v dnešní tak moderní době bude vydán úřadem potřebný řidičský průkaz. V poslední době se množí případy, kdy se nový adept řízení nemůže dočkat, ať to ví, nebo ne, a sedne bez oprávnění za volant či řídítka motorového vozidla a je zastaven policejním orgánem, a on nemá u sebe žádný doklad opravňující ho k řízení motorového vozidla - a je zle. Je na něho pohlíženo jako na člověka bez oprávnění k řízení motorového vozidla, je proti němu vedeno správní řízení, je mu odečteno sedm bodů a udělena pokuta 20 tisíc korun, nebo možná ještě více. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby se dopustil závažného dopravního přestupku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP