(16.10 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, rád vás budu informovat. Možná si dovolím ještě zrekapitulovat trošičku historii toho celého případu. Ten objekt byl vyřazen z užívání Armády České republiky v lednu 2013. Prohlášení o nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany a stát proběhlo v dubnu 2013, poté byl objekt prohlášen za nemovitou kulturní památku. Cena pro prodej dle znaleckého posudku z 19. 6. téhož roku byla stanovena ve výši 580 milionů korun jakožto cena obvyklá. Potom závěr komise pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem ze dne 12. 9. 2013, ten byl ve prospěch prodeje formou veřejného výběrového řízení, a potom dne 17. 11. 2013 byla stanovena minimální kupní cena pro první kolo, a to ve výši 581 milionů korun. Poté proběhla propagace pro první kolo výběrového řízení obvyklým způsobem na internetových stránkách Ministerstva obrany, potom v deníku Právo, s tím, že termín podání přihlášek byl do 13. 12. V termínu byly podány tři přihlášky s rozpětím nabídek 582 až 589,5 milionu korun, tedy rozpětí 17,5 milionu korun u nemovitosti, kde byla vyvolávací cena 581 milionů korun. Posléze bylo ukončení. Nejdřív byla vybrána společnost Griva Art s nejvyšší nabídkou 589,5 milionu a 11. 2. s touto firmou bylo ukončeno jednání o kupní smlouvě, což nám ten proces vyjednávací, resp. ministerstvu, umožňoval.

Musím k tomu říct možná i to, co už přece jenom s časem trošku upadá v zapomnění, že celá transakce nebo výběrové řízení a potom i jeho publikovaný vítěz vyvolávalo obrovskou vlnu různých negativních mediálních reakcí, zpochybňování a poukazování na různá pochybení. V kategorii dnů bylo třeba tuto kritiku nebo poukazování na nedostatky vyhodnotit a poté, co bylo zjištěno, že prokazatelně jsou dva z těch tří uchazečů propojeni personálně, tak bylo rozhodnuto, jak bylo rozhodnuto.

Potom se připravovalo druhé kolo. Ta příprava, musím říct, že byla podstatně pečlivější. Byl zadán nový znalecký posudek, který určil cenu na 620 milionů korun. Oslovili jsme maximum, nebo použili jsme všechny dostupné prostředky pro oslovení maxima případných zájemců. Samozřejmě inzerát v deníku, a to byla dlouhodobá smlouva na inzerci, potom další novinová inzerce proběhla v Hospodářských novinách a v týdeníku Ekonom, tiskové oddělení zajistilo v Aktuálně a tn.cz dopředu informace o prodeji. Samozřejmě, že se to objevilo opět na našich webových stránkách. Nabídli jsme to 73 developerským společnostem vedeným na stránkách firmy.cz, osmi zahraničním developerským společnostem. Oslovili jsme 89 našich zastupitelských úřadů a 19 českých center v zahraničí a dále potom 153 cizích zastupitelství pro Českou republiku. Přihlásili se čtyři zájemci. Mimochodem, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek, ale přihláška pak nebyla doručena ve lhůtě žádná. Bylo tedy rozhodnuto, že bude vyhlášeno třetí kolo výběrového řízení.

Po konzultacích s odborníky v tomto oboru, to znamená nemovitosti v řádu stovek milionů korun, bylo rozhodnuto, že je potřeba určitou dobu vyčkat. Ale mohu vás ujistit, že třetí kolo proběhne a že v žádném případě nedošlo k nějaké majetkové - (Upozornění na čas.) Ano, děkuji. Pozdržením v odprodeji se majetková situace ministerstva v žádném případě nezměnila. To znamená, že stát, resp. Ministerstvo obrany o majetek v žádném případě nepřišlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji, pane předsedající. Možná kdybychom to neslyšeli úplně tak od začátku, ale opravdu se soustředili na budoucnost, tak byste se, pane ministře, dostal k těm podstatnějším věcem, na které jsem se přímo ptala. Tedy co bude dál. Bude tedy třetí kolo, jsme se dozvěděli, ale mě by zajímaly ještě více podrobnosti, jestli budete dále přehodnocovat tu cenu, kdy dojde k třetímu kolu konkrétně, co bude do té doby, jestli využijete nějak ten objekt pro vlastní účely, či zůstane zakonzervován tak jako doposud a pronajímán pouze vlastně zčásti, pokud víme, a tak, městské nebo státní policii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana ministra.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem se toho jenom dotkl samozřejmě. Jenom jsem to lehce zmínil, ale věřte mi, že není možné popisovat nějakou strategii u nemovitosti nebo strategii odprodeje u nemovitosti, jejíž cena se pohybuje v tomto řádu. Já jsem řekl to, co mohu říct, to znamená, že ten trh v takovém případě je nutno nechat odpočinout, a věřte, že jsme to konzultovali s předními odborníky, ale investice tohoto typu může oslovit v této zemi maximálně pět zájemců. A to je částečně možná odpověď na vaši otázku. Jinak to neberte jako nějaké moje tajnůstkářští, ale nerad bych ten další vývoj nějakou indiskrecí poškodil.

Co se týče těch nákladů, tak ty pro nás činí nyní zhruba 30 tisíc korun měsíčně. Je to tak, jak říkáte. Částečně v užívání Policie České republiky. Ty náklady považuji za nízké a únosné - řekněme. Poslední věta. Na trhu nemovitostí to v žádném případě podle mých informací nevypadá na to, že by konkrétně v té lokalitě měla nemovitost ztrácet na ceně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni. Třetí interpelaci přednese pan poslanec Antonín Seďa, který taktéž pana ministra obrany Martina Stropnického bude interpelovat na stav ve Vrběticích a Ministerstvu obrany. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, jistě se shodneme, že nejdůležitějším úkolem dneška se stalo zajištění bezpečnosti občanů v okolí muničních skladů ve Vrběticích. Vyslání vojáků Armády České republiky je pozitivním rozhodnutím ve vztahu k zajištění ostrahy dnes nebezpečných objektů. Nicméně, pane ministře, se mi nelíbí jistý alibismus vašeho ministerstva, zlehčování zodpovědnosti a nedostatečná informovanost vůči veřejnosti. Z tohoto pohledu mám na vás následující konkrétní dotazy.

Je pravdou, pane ministře, že hodinu po prvním výbuchu byla na místě vojenská policie, a pokud ano, co tam dělala a jaké jsou výstupy z její činnosti? Podle sdělení vašich spolupracovníků jsou nájemní smlouvy i technický stav muničních skladů v pořádku. Chci se zeptat, kdo konkrétně a kdy podepsal tyto smlouvy a zda jste vy osobně zkontroloval, zda nájemní vztahy v těchto objektech jsou z pohledu českých zákonů v pořádku. Víte vy osobně, pane ministře, kolik tun munice a dalšího nebezpečného materiálu se nachází v dané lokalitě? Je ověřeno, že nedošlo k porušení zákona ve vztahu k obložnosti muničních skladů? Domníváte se, pane ministře, že ostraha areálu v počtu dvou lidí byla dostatečná? Jak řešily nájemní smlouvy zajištění ostrahy u všech pronajímaných objektů? Kdo má pravomoc kontrolovat vojenské výbušniny, když Český báňský úřad tvrdí, že tuto pravomoc má pouze u průmyslových výbušnin? Vážený pane ministře, jak je možné, že z vašeho ministerstva byly poskytnuty prvnímu místopředsedovi vlády informace, které jsou součástí policejního vyšetřovacího spisu?

Děkuji za vaše konkrétní odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP