(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Pan předseda vlády bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, asi všichni víme, že pokrok v oblasti vědy a výzkumu a také pokrok v oblasti medicíny před nás klade řadu morálních, ale také ekonomických otázek. Myslím, že to, co je velmi důležité, je, abychom o těchto odborných tématech samozřejmě vedli politickou debatu, je možné, abychom vyjadřovali své politické názory, ale já bych upřednostňoval, aby podklady pro jakákoli rozhodnutí připravovali odborníci, aby podklady připravovaly odborné společnosti, aby podklady byly připraveny na základě analýzy situace v jiných zemích, které jsou srovnatelné s Českou republikou, například zeměmi Evropské unie.

Setkáváme se, a to je přirozeně logické a budeme muset ten proces zvládat, setkáváme se s tím, že jsou tady nové léčebné metody, jsou tady nové léčebné preparáty. Šance na jejich aplikaci roste v okamžiku, kdy je zde dána šance na úhrady ze všeobecného zdravotního pojištění, což bylo koneckonců i předmětem této interpelace. I tady jsou to především ekonomické otázky, které by měly být zodpovězeny, a jsou to také morální otázky, na které musíme být schopni zvládat reagovat.

Zažili jsme tady v minulosti snahy získat úhrady z všeobecného zdravotního pojištění na některé léčebné metody i prostřednictvím mediálního nátlaku, mediálních akcí, zažili jsme tady případ jednoho léčebného centra, tuším tady v Praze, které získalo předběžnou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na základě rozhodnutí nuceného správce Všeobecné zdravotní pojišťovny a od toho pak odvozovalo své arbitrážní nároky vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně. To znamená, setkáváme se s různými metodami a cestami k tomu, jak pro některé léčebné metody získat úhrady ze zdravotního pojištění.

Myslím si, že to, co je důležité, a už jsme tady o tom dnes také diskutovali v rámci jiné interpelace, nastavit jasnou, transparentní proceduru, která bude umožňovat ekonomické, morální a zdravotní rozhodnutí na základě zvážení všech těchto hledisek tak, aby bylo zřejmé, že o tom, co bude financováno ze všeobecného zdravotního pojištění, se rozhoduje podle předem známých pravidel, na základě předem známých kritérií, a že se rozhoduje na základě léčebných metod, které mají alespoň elementární podporu odborných společností, které působí v našem zdravotnictví.

Vůbec nechci zpochybňovat otázku regenerace nebo regenerativní medicíny. V naší zemi je celá řada subjektů, které se podílejí na vývoji a výzkumu v této oblasti. Nechci zpochybňovat fakt, že to možná bude v krátké době velmi zajímavá alternativa vůči jiným metodám léčby, jako vy jste třeba zmínil chirurgickou metodu, a i tady je třeba potom zvažovat otázku úhrad tak, aby to bylo efektivní z hlediska fungování zdravotnického systému.

Znovu opakuji, byl bych velmi nerad, kdyby politická polemika nebo polemika v médiích, která je velmi často zjednodušující, znemožnila, abychom racionálně na základě konkrétních medicínských kritérií posoudili vhodnost léčby toho typu, která byla zmíněna v interpelaci. Myslím si, že je potřeba, aby tady probíhal jasný, transparentní proces, který bude znamenat, že pokud se rozhodneme jakoukoli novou léčbu hradit, nebudou tady žádné pochybnosti o tom, že to bylo správné rozhodnutí v rámci zásad, na kterých funguje systém našeho zdravotnictví. Čili byl bych velmi nerad, kdyby mediální přestřelka mezi ministrem financí a ministrem zdravotnictví diskreditovala dopředu zbytečně jakoukoli léčebnou metodu, která by se v relativně krátkém čase mohla ukázat jako rozumná a užitečná pro velké množství pacientů. Jsem tedy pro to, aby se situace zklidnila, abychom nechali promluvit odborníky, abychom jim dali čas, možnost, aby se k té věci jednoznačně vyjádřili, a pak by se definitivně mělo rozhodnout Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec si přeje ještě položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane premiére. Vy jste mluvil o odbornosti, o prověřenosti té metody. Já bych chtěl upozornit na to, že právě doktor Václav Procházka, který vede tým ve Fakultní nemocnici Ostrava, ve které nyní dokážou pacientům zachránit nohu před amputací, je součástí světového týmu specialistů, špičkovou v oboru, a dosáhl na vědecké úrovni maxima toho, co se dá docílit. Zmiňovaná v uvozovkách neprověřená metoda je aplikována v mnoha zemích, prokazatelně podle mnoha klientských studií funguje a bude fatální chybou, pokud se díky tomu, že nebude zajištěna úhrada z veřejného pojištění, od Nového roku přestane u nás aplikovat.

Také bych se chtěl zeptat, viděl jsem tady pana vicepremiéra pro vědu a výzkum pana doktora Pavla Bělobrádka, co na to říká, na potlačování moderních medicínských metod, jak to zapadá do jeho vize podpory vědy a výzkumu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Interpelace na členy vlády následují, takže odpoví zatím pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Ještě se velmi rychle vrátím k tomu konkrétnímu problému. Jenom chci říci, že tohle je věc, se kterou se budeme setkávat v budoucích měsících a letech neustále. Pokrok se zastavit nedá a je to dobře. V medicíně je to věc, která je velmi rychlá a intenzivní, a je to také dobře, protože pokrok v medicíně dává šanci na uzdravení dalším pacientům, u kterých to třeba v minulosti bylo nepředstavitelné. A pokud víme, že se budeme muset vyrovnávat s novými léčebnými metodami, tak o to důležitější je, abychom měli nastavený systém, jak tyto věci posuzovat, a v okamžiku, kdy splní podmínky, aby tady byla šance na to, že budou financovány ze systému všeobecného zdravotního pojištění.

Co je potřeba brát také v úvahu, jsou možnosti systému všeobecného zdravotního pojištění, to znamená, ta implementace musí být realizována také s ohledem na ekonomické limity, na ekonomické bariéry. Tady se znovu vracím k tomu, čeho se týkala i interpelace, protože se může skutečně stát, a nemusí to být tak vzdálená budoucnost, že tyto nové metody, pokud budou skutečně aplikovány, budou ve finále možná i efektivnější než stávající metody léčby. Ani to se nedá vyloučit. Samozřejmě by bylo velmi užitečné, kdyby se k takovému závěru došlo.

Nicméně znovu zdůrazňuji, jsem proti tomu, aby se tady nálepkovalo, aby se tady v rámci politické diskuse smetla nějaká léčebná metoda bez dalšího jenom proto, že třeba na jejím výzkumu nebo na jejím vývoji se podílel někdo, vůči komu tady mohou existovat nějaké objektivní nebo subjektivní výhrady. Jsem pro odborné posouzení celé věci s chladnou hlavou na základě určitých standardů a pro rozhodování, které bude v zájmu pacientů České republiky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pátou interpelací bude interpelace pana poslance Karla Fiedlera ve věci SPÚ, pravděpodobně Státní památkový ústav. (Poslanec Fiedler: Pozemkový.) Lépe to nechat na řečníkovi. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Se svou interpelací se samozřejmě obracím na premiéra vlády a nejprve v úvodu shrnu stručná fakta.

Novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, sněmovní tisk 144, byla rozeslána poslancům 24. března tohoto roku. První čtení tohoto zákona probíhalo 20. června tohoto roku na 10. schůzi. Na 19. schůzi bylo toto projednávání ve druhém čtení přerušeno a na 23. schůzi, té aktuální, se s velkou pravděpodobností opět nedostane na program této schůze. 24. července probíhala mimořádná schůze, kde jste prostřednictvím pana předsedajícího, pane premiére, říkal, odkazoval nás, konkrétně mě s mým požadavkem, na stránky Úřadu vlády - vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Jak tento výbor pracuje? První zasedání 11. dubna 2014, druhé zasedání 6. 5. 2014, třetí zasedání 6. června 2014 a zatím poslední, čtvrté zasedání 12. srpna 2014. Plán harmonogramu zasedání na druhé pololetí není. Já se ptám, co tedy dělá tento výbor, jak pokračuje kontrola vlády nad vydáváním církevních restitucí. To, kde jste nás na mimořádné schůzi odkazoval, že máme využít interpelací. Jak probíhají interpelace, kde čas je velmi krátký, známe. Čili můj dotaz zní: Má vláda ponětí, v jakém stavu je v tuto chvíli vůbec vydávání církevních restitucí? A co bude dělat s už dávno překročeným termínem 30. června? Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP