(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, ještě než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, tak vás seznámím s omluvami.

Pan poslanec Volný z odpoledního jednání - pracovní důvody, pan poslanec Gabal - odpolední jednání, pracovní důvody, pan poslanec Miloš Babiš z odpoledního jednání - pracovní důvody, pan poslanec Adámek z odpoledního jednání od 15 hodin - osobní důvody, paní poslankyně Kovářová - pracovní důvody, také odpolední jednání, pan poslanec Plíšek - pracovní důvody, z odpoledního jednání se omlouvá a pan poslanec Chalupa z důvodu jednání mezi 14.30 a 16.30. Tolik tedy omluvy. Pan poslanec Sedláček od 16 hodin - pracovní důvody.

Nyní poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky druhého kola voleb. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, pane premiére, vážení kolegové, kolegyně, dobré odpoledne před prořídlými řadami Sněmovny. Věřím, že teď média zaznamenají, kteří členové vlády a poslanci a poslankyně jsou nejvzornější i ve čtvrtek odpoledne.

Než zahájíme ve 14.30, tedy v pevný čas interpelace, tak vás seznámím s oněmi výsledky voleb. Bohužel musím konstatovat, že jsme nebyli příliš úspěšní. Postupně jedna volba po druhé.

99.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě
a realizaci stavby dálnice D47

Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení na D47, bylo vydáno i odevzdáno 126 hlasů. Kvorum tedy bylo pro platnost volby nebo pro úspěšné zvolení bylo kvorum 64 hlasy.

Poslanec Birke získal 27 hlasů a poslanec Stanislav Pfleger získal 63 hlasy. Takže bohužel o jeden hlas zvolen nebyl nikdo. Volba nebyla úspěšná. Konstatuji, že tím volba končí, to znamená, že volební komise bude muset vyhlásit novou lhůtu. Předpokládám, že volbu budeme opakovat na řádné lednové schůzi Poslanecké sněmovny.

101.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Co se týká volby dvou členů Dozorčí rady Vinařského fondu, i zde bylo vydáno a odevzdáno 126 hlasů. I zde bylo kvorum 64.

Pro Petra Adama hlasovalo 38 poslanců, pro Jaroslava Faltýnka 62, pro Herberta Paveru 40 a pro Josefa Valihracha 21. Takže ani v tomto případě nebyl nikdo zvolen. I zde volba končí a zůstávají dvě neobsazená místa.

98.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu
do Středoevropské iniciativy

V případě volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy byl ve druhém kole jeden kandidát - Stanislav Grospič z KSČM. Získal 49 hlasů. Ani on tedy nebyl zvolen. I tato volba je u konce.

100.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslední, čtvrtá volba, to byl onen velký počet kandidátů do Rady Státního fondu kultury České republiky. Tady připomenu, že před týdnem jsme z volených dvanácti členů zvolili jednoho. Nyní zbývalo obsadit dvanáct jmen a já nebudu zdržovat, nebudu všechna ta jména číst, protože budou v oficiálním protokolu, který rozešleme na poslaneckého kluby. Vyberu jen ono jediné jméno, které bylo úspěšné, kandidát který byl úspěšný - byl to pan Jiří Merger, který získal přesně kvorum, tedy 64 hlasy, a byl v druhém kole zvolen.

Tím tedy konstatuji, že Rada Státního fondu kultury České republiky má po dnešku dva členy. Zbývá dovolit deset členů. I v tomto případě komise vyhlásí novou lhůtu a novou volbu, která proběhne na lednové schůzi.

 

Tolik volby. Děkuji za prostor a předávám slovo panu předsedajícímu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chvíli vyčkám, až na tabuli naskočí 14.30.

135.
Ústní interpelace
 

Zahájíme interpelace. Připraví se pan poslanec Nykl a po něm paní poslankyně Adamová.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, pane premiére, zbytku vlády.

Mezi ČSSD a hnutím ANO, zdá se, je poněkud rozdílný pohled na to, v jaké kondici je zdravotnictví. Vy jste v podstatě před čtrnácti dny prohlásil na konferenci Zdravotnictví 2015, že zdravotnictví funguje z celkového hlediska efektivně, a tak by se mohlo zdát, že my vlastně příliš kritizujeme ten systém zdravotnictví. Já bych vám chtěl říct, jaká je realita. Váš ministr zdravotnictví prohlásil minulý týden, že tzv. systém DRG, to jsou úhrady akutní péče v nemocnici, stojí zcela na hausnumerech a bude trvat nejmíň tři čtyři roky, než vůbec začne fungovat transparentní a spravedlivé oceňování úhrad. Chybí v podstatě transparentní zákon, tzv. úhradová vyhláška je tak komplikovaná, že tomu v podstatě nikdo nerozumí, a v podstatě existuje pouze tzv. individuální ujednání mezi pojišťovnami a poskytovateli. A to jsou tři čtvrtiny smluv, které jsou samozřejmě nekontrolovatelné.

Porušujeme pravidla o přesčasové práci ve zdravotnictví. Máme kritizovaný systém vzdělávání. Máme velký odchod mladých lékařů do zahraničí, zachraňují nás Slováci, hrozí kolaps systému praktických lékařů a lékařů pro děti. Máme předražené nákupy přístrojů z prostředků EU, kde jsou podávána trestní oznámení a kde EU zastavila dotace. Jsou odhaleny závažné hospodářské delikty například v Nemocnici Na Homolce, kde se zdá, že bylo nehospodárně vyvedeno 3,4 miliardy korun, kde to šetří policie. Máme nejlevnější léky v EU, které nám umožňují reexporty, a naopak máme nejdražší přístroje kardiovertery, defibrilátory, stenty, které samozřejmě jsou nehospodárné pro pojišťovny. Máme nedořešené miliardové kauzy IZIP, protonové centrum a mnohdy chybí morálka. Například ředitel některé pojišťovny si koupí Audi A8 long za čtyři miliony a vůbec mu to nevadí. (Předsedající: Čas.)

Doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že naše kritika je asi oprávněná. Mně stačí odpověď ano, ne, nebo aspoň částečně ano. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP