(12.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Bude také třeba v nejbližší budoucnosti rekonstruovat rozvodné sítě, které jsou dnes mnohdy, v uvozovkách, totálně vybydlené, a bude také třeba, aby opravy zaplatili spotřebitelé namísto těch, kdo dnes z jejich používání inkasují zisky. Jinými slovy, vláda tady chystá další tunel na peněženky občanů. K tomu se ale hned dostanu v následujícím.

Zákon podle našeho názoru zdraží elektřinu těm, kdo nejvíc šetří. Zlepší podmínky velkých odběratelů na úkor těch malých. Asi nejzávažnější připravovaná změna, budu konkrétní, se týká příspěvku na obnovitelné zdroje. Tento příspěvek ve výši přibližně 44 mld. Kč ročně nyní platí spotřebitelé elektrické energie částečně v platbě za spotřebovanou kilowatthodinu a částečně ze státního rozpočtu.

Rozdíl mezi současným výpočtem příspěvku a nově navrhovaným vypadá tak, že příspěvky na dotování obnovitelných zdrojů energie nebudou odvozeny od výše spotřeby, ale od rezervované kapacity připojení k síti. V současnosti platí všichni odběratelé od majitelů chat po ocelárny jednotnou sazbu. Výše příspěvku na zelené energie a další podporované druhy elektrické energie je odvozena od výše spotřeby a dosahuje 495 Kč za jednu spotřebovanou megawatthodinu. Nově má být podle návrhu výše plateb odvozena od nejvyšší naměřené spotřeby v případě velkoodběratelů a od příkonu hlavního jističe u domácností a ostatních maloodběratelů. Plánovaný systém tak zcela jasně znevýhodní odběratele s nižší spotřebou energie, tedy typicky málopočetné a spořivé domácnosti. A to je druhá výtka. První výtka je politizace úřadu, zavádění politické rady, s čímž opravdu z hlediska Úsvitu i po tom, co se tady předvedlo se služebním zákonem, tak to opravdu s tím nemůžeme souhlasit, zvláště když nejsou jasné podmínky pro odvolání radních, aby to právě nebylo manipulovatelné, a druhou výtkou je tedy, že plánovaný návrh znevýhodní odběratele s nižší spotřebou energie, právě se jedná o málo početné a spořivé domácnosti.

Jelikož dnes běžné domácnosti již nevyužívají elektřinu k vytápění ani k ohřevu vody, takže spořivé domácnosti, nízkorozpočtové domácnosti, můžou to být i sociálně slabší spoluobčané, tak na podporované zdroje energie zaplatí mezi 1000 až 1500 Kč. To znamená klidně i tisíc korun. Napříště má ale situace vypadat zhruba následovně podle této novely. Běžné domácnosti s 25ampérovým jističem zaplatí kolem 1200 Kč bez ohledu na množství spotřebované energie. Výsledkem změn tak může být omezení motivace k energetickým úsporám, což je samozřejmě naše další výtka. S tím opravdu souhlasit nemůžeme. To je opravdu trend, který mi připadá dokonce úplně opačný, než by měl být správně. To si uvědomme, že tímto návrhem zdražujeme právě odběr těm domácnostem, které jsou šetřivé, málopočetné, často i sociálně slabší, a v podstatě jim odebíráme prostor k tomu, aby se mohly chovat naopak energeticky odpovědně, nejenom ekonomicky vůči své domácnosti, ale i celospolečensky.

Někde jsem četl, že jediným kladem tohoto zákona, když už jsem tedy vyjmenoval několik zásadních záporů, zásadních připomínek hnutí Úsvit, proč v této fázi my prostě nemůžeme podporovat tento zákon - a znovu říkám, my navrhujeme, a už jsem to navrhoval tady minule, ale jednání bylo přerušeno, my navrhujeme, a je to procedurální návrh, vrátit tento zákon k dopracování vládě. Tím jedním kladem zákona, je zmiňováno, je paragraf, který umožní odběratelům do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy. Bohužel když jsme se zamysleli nad tímto kladem, a bylo to diskutováno i na našem semináři, kde, jak jsem říkal, se zúčastnily strany pro i proti, byli tam samozřejmě zástupci Energetického regulačního úřadu a mnoho dalších lidí, tak i tento klad se ukazuje, že je velký průšvih. Pro spotřebitele to totiž znamená, že podepíše nevýhodnou smlouvu, ale fakt, že je nevýhodná, samozřejmě nezjistíte hned, zvlášť když nejste informovaný spotřebitel, což je většina, ale samozřejmě se to zjistí až v praxi, tedy několik měsíců poté, co už ztratil spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit. Logicky. Přijde vyúčtování atd. Distributoři sami navíc varují před zmatkem, protože se může stát, že jeden odběratel bude mít platné smlouvy s několika dodavateli naráz. Tedy další věc, kterou je potřeba diskutovat a není dořešena.

Myslím, že když se trošku zamyslím nad dosavadními výtkami, tak si nejsem jistý, jestli tohle má být diskutováno v rámci druhého čtení. Nám připadá, že jsou to tak zásadní nedostatky, které vůbec nejsou - tak buď tady bude dlouhosáhlá diskuse a různé přerušování a možné nějaké obstrukce, nevím koho a jak, ale v rámci druhého čtení. A já už tady nechci zažívat služební zákon a podobné věci. Takže by bylo dobré, aby se to dopracovalo, aby se věci neuspěchaly a dopracovalo se to ve znění, které je trošku přijatelné šířeji, hlavně odbornou veřejností, nejenom námi politiky, a nepředkládal se tady, řekl bych, takový legislativní zmetek, který přinese obrovské množství problémů.

Díky odporu Energetického regulačního úřadu, a tím, myslím, dokresluji jenom celou dikci toho zákona, se v zákoně již změnila např. jedna pasáž, která kladla Energetickému regulačnímu úřadu za povinnost, aby dohlížel na to, aby byly energetické firmy finančně stabilní. Tak opět ty informace, co tady říkám, nejsou z Okamurovy hlavy, ale z hlavy toho semináře, z hlav těch účastníků. Takže přeloženo do češtiny, Energetický regulační úřad by se měl starat o to, aby soukromé firmy měly zisky a nedostávaly se do ztrát. To samozřejmě vzbuzuje otázku, jak to tedy vlastně je, jestli náhodou tento zákon nepsali dokonce, nebo nespolupracovali na něm nějací lobbisté.

To jsou asi úvodní připomínky, které tady k tomu mám. Mám toho samozřejmě víc, ale to si když tak nechám ještě na případné další vystoupení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Tomiu Okamurovi. V rozpravě vystoupí paní poslankyně Olga Havlová. Připraví se pan poslanec Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, hlavním problémem novely zákona je podle mého názoru to, že se vychází vstříc zájmům monopolu. Zvyšuje se totiž tlak na Energetický regulační úřad, aby rozhodoval v jejich zájmu. To znamená, že porostou zisky cizím vlastníkům za rozvod energie, které zaplatí náš běžný zákazník. Energetický regulační úřad má hájit na trhu rovné postavení všech účastníků a je garantem stabilního investičního prostředí. Je to takový hlídač cen, který má být vykostěn ve svých kompetencích, a hrozí zvyšování cen. Vláda úmyslně oklešťuje pravomoci tohoto hlídacího psa ve prospěch cizích majitelů rozvodných sítí a firem, což v podstatě znamená, že přednost má vydělávání peněz velkých monopolů. Už nyní máme ceny za rozvod elektrické energie nejvyšší v Evropě. Primární úkol Energetický regulačního úřadu, tedy ochrana běžných spotřebitelů, se dostává úplně na vedlejší kolej. Místo hlídacího psa ceny elektřiny tepla, plynu, bude ERÚ hlídací pes zisků energetických firem. Osobní odpovědnost předsedkyně se nahradí kolektivní nezodpovědností, tedy nějakou radou, kde v čele už nebudou odborníci, ale politici, a jediným kritériem je vysokoškolské vzdělání.

Jsem velmi znepokojena, jakým způsobem vláda tlačí energetický zákon. Chci kritizovat nejen samotnou podstatu zákona, ale také legislativní proces, kterým má být zákon schvalován. Jak tu bylo již řečeno, na téma energetického zákona jsem pořádala seminář, kde hlavním hostem semináře byla předsedkyně Energetického regulačního úřadu paní Alena Vitásková, která zákon velmi tvrdě kritizovala. Ráda bych citovala její slova, která tam zazněla: "Navrhovaná novela energetického zákona, která se předkládá Parlamentu ČR, je zmetek, který bude mít negativní dopad na energetický trh, na ekonomiku ČR, negativní dopad do cen pro konečné spotřebitele. Něco podobného tu bylo před několika lety, to se připustil fotovoltaický boom, který pravděpodobně připravila stejná parta." A citovala bych ještě dále: "Novela energetického zákona vede k ochromení činnosti ERÚ, způsobuje legislativně nestabilní prostředí v oblasti energetiky, přináší chaos a poškozuje spotřebitele." Toť konec citace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP