(12.00 hodin)
(pokračuje Kučera)

O těch změnách, které novela přináší, jsem už tady několikrát mluvil. To znamená o tom, že se zvyšuje poplatek na činnosti ERÚ, že se zjednodušují podmínky pro výrobu elektřiny, že se upravují ochranná pásma energetických zařízení, a znova zase připomenu tu velmi nedůsledně zpracovanou důvodovou zprávu.

Podrobněji bych se však ještě chtěl dotknout harmonizační úpravy, kterou je změna způsobu platby na podporu obnovitelných zdrojů energie. Dosavadní způsob podpory byl shledán jako diskriminační vůči dovážené elektřině z obnovitelných zdrojů, tedy z jiných států. Nově se tedy platba nebude vybírat v ceně dodané elektřiny, ale v ceně za přípojné místo podle výše rezervovaného příkonu či jmenovité hodnoty hlavního jističe. Po přechodnou dobu do plného zavedení nového systému bude operátor trhu vracet částku odpovídající platbě na podporu obnovitelné energie těm, kteří prokážou, že odebírají energii z obnovitelných zdrojů ze zahraničí. Řekl bych, že to je poměrně dost zoufalé a lehce zneužitelné.

Důvodová zpráva vyčísluje náklady státního rozpočtu související se změnou systému výběru prostředků na podporu výroby elektřiny z obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů na 2,4 mld. v roce 2015 a na 4,8 mld. v roce 2016. To cituji tady z té důvodové zprávy.

Už jenom na závěr takovou menší poznámku. Ruší se podpora decentrální výroby elektřiny z důvodu údajné neprokazatelnosti veřejného zájmu. Ukončení provozní podpory decentrální výbory elektřiny - tam je, tuším, a tady to vidím, něco přes 19 tisíc výrobců elektřiny, kteří byli v roce 2013 - by mělo být tedy ukončeno. Na druhou stranu proti tomu jde trend, který se jmenuje decentralizace. Tento krok taky považuji za poměrně nešťastný.

Jak už jsem zmiňoval tady na začátku, novela takto připravená ministrem průmyslu panem Mládkem je novelou nepřipravenou, když to řeknu velmi slušně, a bude ve výborech skutečně podrobena doslova smršti pozměňovacích návrhů, které budou přicházet samozřejmě z řad odborné veřejnosti, a jak jsme toho byli svědky i u projednávání novely zákona o vlivu životního prostředí, taky z řad ministerstva prostřednictvím poslanců.

Vzhledem k velmi špatné novele, kterou nám ministr Mládek tady předkládá, bych navrhl vrátit tuto novelu vládě k přepracování. Myslím, že to je férové rozhodnutí. Když nám vláda tady předloží novelu, která je projednaná, která odstraňuje ty nejzávažnější chyby, tak bude menší tíha na výborech a menší tíha na tom, aby poslanci byli nuceni tuto novelu svými poslaneckými návrhy přetvářet. Tedy opakuji ještě jednou - navrhuji vrátit tuto novelu zákona vládě k přepracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kučerovi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v rozpravě, dovolte mi, abych konstatoval omluvy. Pan ministr Dan Ťok se omlouvá od 11 do 16 hodin, pan poslanec Stanislav Grospič od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Martina Berdychová od 11 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Votava z osobních důvodů od 12.30 mezi 11. až 14.30 se omlouvá z jednání pan poslanec Petr Kořenek. Ještě mám další omluvu - paní poslankyně Pastuchová od 11.30 do 12.15, pan poslanec Klaška od 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Adamová od 11 do 12 hodin prodloužila ranní omluvu. A pan ministr vnitra se omlouvá z účasti na celý den. To byly omluvy.

Budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Olgy Havlové. Stranickou kolegyni předběhne s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se sice k tomuto již někdy před pár týdny, tuším, vyjadřoval, ale nějak se to nevhodně přerušilo ne naší vinou, takže ty argumenty je potřeba trošku znovu zdůraznit, proč my se stavíme jako Úsvit k tomu návrhu zákona trošku, řekl bych - respektive velmi zdrženlivě.

V podstatě souhlasím s tím, že stávající energetický zákon je třeba upravit, to je zcela jasné. Ale musím říci, že z našeho pohledu tento zákon je dalším legislativním zmetkem, nad kterým tady budeme jistě trávit delší čas, o čemž svědčí právě i to přerušení při minulém projednávání a ty obrovské reakce kladné či záporné, které se v této diskusi již začaly.

V podstatě na tom, že je tento zákon špatný, se shoduje jak celá odborná veřejnost. Tím myslím energetiky, podnikatele a myslím tím i Energetický regulační úřad. My jsme organizovali, protože tomuto tématu se věnujeme v Úsvitu, ve Sněmovně seminář, který byl, řekl bych, plný až k prasknutí. Organizovala ho kolegyně z Úsvitu Olga Havlová a tam skutečně byly strany pro i proti. Zaznělo tam obrovské množství připomínek. Nechci zdržovat zas nějakým zásadně dlouhým projevem. Kdybych je tady měl všechny jmenovat z toho dlouhého semináře, tak to bychom tady skutečně byli až do odpoledne, takže bych skutečně vytáhl ty zásadní.

Z našeho pohledu je to další snaha vládní koalice po služebním zákonu nadále zpolitizovat další část státní správy nebo státních organizací. Konkrétně podle našeho názoru se zákon snaží zpolitizovat řízení Energetického regulačního úřadu. Zřizuje radu, která ho má kontrolovat. A tuto radu opět - už je to ten model, který jsme tady viděli v bleděmodrém u služebního zákona - má jmenovat vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. A to, co je na tom pozoruhodné, což by ani tak pozoruhodné nebylo možná v některých situacích, ale hlavně tu chybí jasné a konkrétní důvody pro odvolání radních. To znamená, opět to zavání bohužel tím, že když se řízení vymkne z ruky, tak v podstatě bude moct být odvolán radní na základě jakýchsi ne zcela pochopitelných důvodů a bude moct pokračovat jakási politizace či nějaké politické tlaky na Energetický regulační úřad, což je tedy původní naše výtka, která se nám velice nelíbí. To znamená, hrozí tu politizace Energetického regulačního úřadu, který, jak víme, je pod obrovskými tlaky. Týkalo se to i solárního byznysu, se kterým samozřejmě v Úsvitu také nesouhlasíme. Ale rozhodně odmítáme pokračovat nebo tiše tady mlčet k dalším podobným trendům. Když politici jednou situaci nezvládli, vidíme to na tom solárním byznysu, a v podstatě teď by se do područí politiků měl ještě nadále vlastně poroučet Energetický regulační úřad, který tak jako tak už nyní je z různých důvodů propírán.

Takže to, proč tady má vzniknout nějaká politická rada, která má jakoby oslabit pozici ředitele Energetického regulačního úřadu, vnímáme, že se jedná o zpolitizování celé věci, a v podstatě, když to řeknu na rovinu, aby byli lehce manipulovatelní jak členové rady, tak práce Energetického regulačního úřadu.

V podstatě tu analogii se služebním zákonem jsem tady už zmiňoval, ale nezbývá mi než říci, že se tady vláda snaží zlikvidovat nezávislost dalšího úřadu a převést další úřad do své kompetence. Já samozřejmě v uvozovkách chápu proč. Je tu vládní politický úkol, který říká musíme dostavět Temelín, popřípadě blok v Dukovanech. Abychom to mohli zdůvodnit, je třeba potřeba začít zdražovat elektřinu, a to na politický povel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP