(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Němcové, to je vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana premiéra na interpelaci. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 158, do kterého je přihlášeno 129 přítomných, pro 28. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Tímto končíme blok písemných interpelací a vyhlašuji pětiminutovou přestávku z provozních důvodů. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 11.00 do 11.05 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, uběhlo pět minut, budeme pokračovat v našem jednání. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 58, tím je sněmovní tisk 134, smlouva o souhlasu s ratifikací mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ve druhém čtení. Dále bychom pak projednávali zbývající body z bloku smluv prvého a druhého čtení, případně body z bloku zprávy, návrhy a další dle schváleného programu pořadu schůze. Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazený blok volebních bodů, body 98, 99, 100 a 101. Je to druhé kolo. Odpoledne projednáváme pak bod 135, což jsou ústní interpelace.

Dříve než dám prostor řečníkům, kteří budou předkládat změny schváleného pořadu 23. schůze, dovolte, abych přečetla omluvy, které mi přišly na stůl. Je to omluva pana poslance Novotného z dnešního jednání z pracovních důvodů, dále je to omluva paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové z dnešního jednání od 11.30 hodin do 14 hodin a od 18 hodin do konce jednacího dne. Dále je to omluva pana poslance Váchy, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů, a dále je to omluva paní poslankyně Lorencové, která se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů.

Takže tímto jsme učinili formalitám zadost a já se táži, zda jsou zde návrhy na změny v pořadu schůze. Ano, eviduji přihlášku pana poslance Volného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, možná jsem s tím otravný, ale uvědomuji si vážnost situace. Hrozně rád bych vás požádal o zařazení bodu do dnešní schůze, je to schválení ratifikace smlouvy, Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznámení obecně známé pod názvem FATCA. Rád bych tento bod zařadil na dnešní dopoledne po pevně zařazeném bodu pana ministra školství. Bohužel toto mi bylo včera vetováno a já bych chtěl požádat moc naše kolegy z opozice, pokud by mohli stáhnout svoje veto k tomuto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě poprosím, pane poslanče, zda byste mi mohl říct alespoň číslo bodu nebo sněmovní tisk.

 

Poslanec Jan Volný: Je to sněmovní tisk 311.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další přihlášený, pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já bych nevystoupil, kdyby pan poslanec Volný neřekl "bohužel to bylo včera vetováno". Takže ono pak vypadá, jako že tady snad opozice brzdí řádné projednávání. Skutečnost je, že bohužel Ministerstvo financí zanedbalo termíny. Bohužel Ministerstvo financí zapomnělo zkrátit lhůty. Vzhledem k tomu, že bychom mohli poškodit české finanční domy, tak to udělat nechceme, a přestože Ministerstvo financí nemaká, tak to vetovat nebudeme. Ale byl bych rád, aby jasně zazněla příčina, proč to řešíme tímto procesně nestandardním způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášenou je paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Hezké dopoledne. Za klub ODS bych chtěla říct, že návrh na veto tedy stahujeme po dohodě s kolegy... se zástupcem klubu za ANO.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní pan poslanec Volný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP