(9.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Vedl v tom komunikaci s panem generálním ředitelem Povodí Odry a ten mu řekl, že on má vnitřní předpis, který to neumožňuje. Já jsem požádal prostřednictvím pana prvního náměstka, pod kterého gesčně spadá oblast povodí, protože to řídí odbor zakladatelské činnosti, který je pod panem prvním náměstkem, že bych byl rád, aby se ten předpis upravil a abychom postupovali otevřeně. Protože nevidím nic špatného na tom, pokud je někdo zevnitř podniku, který je dobrý, aby se do výběrového řízení, které je otevřené, přihlásil, a třeba i napříč povodími, a dokázal přesvědčit, že je nejlepší, a uspěl. Tu logiku věci, kterou vy jste tady použil, že jsme chtěli na tuto pozici vypsat výběrové řízení právě proto, že někoho máme, tak já to mohu úplně stejně otočit, kdybych uvažoval jako vy, a říct: Pan generální ředitel to nechtěl udělat právě proto, že zase on měl někoho zevnitř. Takže já tyto argumenty opravdu odmítám. Podívejte se, prosím vás pěkně, na množství výběrových řízení, která já jsem vypsal. Včetně vrcholných manažerů Lesů České republiky. A potom suďte, jestli je tam nějaké vyšší procento někoho, kdo je z KDU-ČSL. Já jsem se dozvěděl o tom, že je pan Pagáč členem KDU-ČSL, až dva dny předtím, než jsem s ním podepisoval dekret. (Nesouhlas nebo pochybnosti interpelujícího v lavici. Vicepremiér Bělobrádek ze svého místa: No to ano!) To je pravda.

Takže můžete si o tom myslet, co chcete, ale prostě pokud, a teď chci říct to důležité, pokud pan generální ředitel nejprve údajně řekl panu prvnímu náměstkovi... Já bych vás, pane poslanče (Stanjuro) prostřednictvím pana předsedajícího poprosil, já jsem se tady jenom díval do papírů a vy už jste mě obviňoval z toho, že neposlouchám, tak teď mluvím k vám, tak budu vděčen za vaši pozornost.

Pokud se s panem prvním náměstkem domluvili, že to změní na otevřené výběrové řízení, tak já musím říct, že jsem měl osobní jednání, u kterého byl pan první náměstek i pan generální ředitel. Pan generální ředitel Povodí Odry mně do očí řekl, že on otevřené výběrové řízení na pozici ředitele závodu nevypíše! To byl klíčový moment, kdy jsem se rozhodl, že jej prostě odvolám. On musel vycítit z té situace, že situace během jednání k tomu takto spěje, nicméně prostě trval si zarputile na svém a ta komunikace v ten okamžik už byla poměrně vyhrocená. Takže prostě to bylo moje rozhodnutí, já nesu plnou zodpovědnost za to a věřím tomu, že nový generální ředitel, který navíc na povodí a v oblasti vodohospodářství působí od vysoké školy a na Povodí Odry už je prakticky 20 let zaměstnancem, dokáže, že Povodí Odry je schopen řídit velice kvalitně. Pokud ne, tak mě vůbec nezajímá, z jaké je politické strany, tak jej prostě odvolám. A úplně stejně jsem přistupoval k tomu na ministerstvu. I ředitele odboru, který přišel s ministrem, jsem po šesti měsících, když jsem zjistil, že nefunguje tak, jak má, tak jsem jej odvolal. Já měřím opravdu všem stejným metrem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura, po něm se hlásí pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Na ty otázky jste mi, pane ministře, neodpověděl, kromě jedné. A v tom se shodujeme. Neposlechl generální ředitel vašeho prvního náměstka, tak jste ho odvolal. Já jsem to nijak nezpochybnil. (Místopředseda Bělobrádek z lavice: Ministra! Ministr Jurečka z místa: Mě!) Nebo ministra. On nesl odpovědnost za ten podnik. Nic na tom, a já jsem přece jasně říkal, že nebudu hodnotit nového generálního ředitele, dokud nebude nějaký čas, a neříkal jsem, že bude špatný generální ředitel. Tak mi to nevkládejte do úst. Já jsem (nesrozumitelné) říkal, že to je čirou náhodou, že dva ze tří byli vaši členové. Víc jsem neříkal. Neporovnával jsem ostatní podniky, nedělal jsem si statistiku. Nebyl žádný důvod. Mě zajímá tento, žiju v tomto regionu a nechtěl jsem z toho dělat generální otázku všech výběrových řízení, která jste vypsal nebo nevypsal.

Nicméně ptal jsem se třeba, jestli jste se ptal předsedy dozorčí rady na to, jak ten ředitel působil. Nebo je to tak, že kdo si jednou dovolí postavit se ministrovi, letí? Takhle jste to postavil vy. Já o tom vím! Já jsem i řekl, že generální ředitel to odmítl udělat. Neřekl jsem žádnou novou informaci. A to jsme ve shodě. Oba jsme popisovali stejný skutek stejnými slovy. Nebo skoro stejnými slovy.

Našel jsem ten papír. "Dozorčí rada neměla po celou dobu působení Ing. Miroslava Krajíčka ve funkci generálního ředitele Povodí Odry jedinou výhradu. Pan generální ředitel vždy plnil svěřené úkoly na sto procent a v návaznosti na splněné úkoly dozorčí rady pravidelně doporučovala zakladateli dozorčí rada vyplatil generálnímu řediteli odměny dle nastavené směrnice v plné výši. Hospodářské výsledky byly za působení generálního ředitele Krajíčka ve funkci vždy kladné. A to konkrétně v roce 2011 12,721 mil. zisk, v roce 2012 15,247 mil. a v roce 2013 16,603 mil." To znamená každý rok.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A předseda dozorčí rady a hejtman pokračuje: "Co se týče spolupráce Moravskoslezského kraje a krajského úřadu s Povodím Odry, musím konstatovat, že byla naprosto bezproblémová a profesionální. Zvláště si cením spolupráce v oblasti krizového řízení, kdy generální ředitel inženýr Krajíček byl aktivním účastníkem jednání Bezpečnostní rady kraje a zejména povodňové komise. Tolik k vašim otázkám," píše hejtman a předseda dozorčí rady.

"Co se týče samotného odvolání, musím konstatovat, a to i v návaznosti na mé odpovědi výše..." (Odmlka pro získání pozornosti.)

Tak já to zopakuju: "Tolik k vašim otázkám. Co se týče samotného odvolání, musím konstatovat, a to i v návaznosti na vaše otázky výše, že já osobně ať již v pozici předsedy dozorčí rady, či v pozici hejtmana Moravskoslezského kraje jsem neshledal jediný důvod k tomuto aktu. Respektuji však právo zakladatele na rozhodnutí v oblasti personální. Očekávám však stejně jako vy, že nový generální ředitel, který vzejde z výběrového řízení, bude manažersky minimálně stejně zdatný jako jeho předchůdce, poněvadž Povodí Odry hraje nejen důležitou roli z pohledu vodohospodářské politiky České republiky, ale je také důležitým a významným partnerem Moravskoslezského kraje."

To znamená, předseda dozorčí rady konstatuje, že neměli jedinou výhradu po celou dobu, všechny úkoly, které byly uloženy dozorčí radou, generální ředitel splnil. Dozorčí rada vždy navrhla v souladu se směrnicemi (nesrozumitelné) zakladatele odměnu v plné výši. Kdybyste mi, pane ministře, napsal: odvolal jsem generálního ředitele, protože nesplnil mé přání, tak tady opět nejsem! Já jsem nezpochybnil vaše právo a mluvil jsem o tom ve svém prvním vystoupení. Nezpochybnil jsem vaše právo vyměnit! Mě na té odpovědi opravdu rozčílila ta věta "neoptimální komunikace se samosprávou". Ptal jsem se, ať to doložíte. Položil jsem otázku, jeden nebo dva příklady samosprávy. Tady vidíte vrcholného představitele samosprávy kraje, který hodnotí spolupráci jako bezproblémovou, stoprocentně profesionální, s plnou spokojeností.

Takže já nevím, jestli si rozumíme, v čem je ten spor. Mně vadí, že jste nepoužil pravdivou argumentaci. Ne že jste to udělal, na to máte plné právo a to jsem nikdy nezpochybnil. Ani jsem nezkoumal vaše ostatní personální kroky, nebyl důvod. Takže podruhé se vás ptám, jestli jste schopen říct z té samosprávy, že o tom píšete. Nebo vůči podřízeným zaměstnancům. S tím zakladatelem, to jsem přece uznal ve svém prvním vystoupení a ten případ popisujeme oba stejně.

Když jsem se ptal pana ředitele, bývalého, proč trval na uzavřeném výběrovém řízení, nejsem vodohospodář, tak mi k tomu dal těchto osm argumentů, které údajně řekl i panu prvnímu náměstkovi. Vám asi ne, protože si myslím, že to není ani na jednání s ministrem, ale skutečně s pověřeným členem vedení ministerstva. Ty důvody, proč chtěl člověka zevnitř podniku, jsou tyto:

Základní znalost o území, tocích, majetku na vodních tocích a vodních dílech. Umístění, stav, základní údaje v rozhodující případech, například kapacita koryt ve městech. Důraz na péči o tento majetek, a tudíž jeho provozní spolehlivost, zejména v zátěžových situacích.

Za druhé. Základní znalost o prostředcích, stavební stroje, automobily, další technika, kterými disponuje závod, případně jiné útvary či dostupné firmy.

Za třetí. Lidské zdroje závodu. Personální obsazení podniku zejména v oblastech navazujících na činnost závodů, představitelé relevantních úřadů, hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému. Péče o kvalitní personální obsazení závodu.

Za čtvrté. Problematika bezpečnosti přehrad. Zajištění pravidelného sledování stavu přehrad, zjištění poruch a vyhodnocení rizik s tím spojených, stanovení opatření, jejich realizace podle zjištění poruch a podle priorit v závislosti na riziku pro přehradu. Podobná problematika u ochrany říčních hrází.

Za páté. Znalost povodňové problematiky na vodních tocích. Povodňové stupně, nebezpečné úseky, rozsah záplavy.

Za šesté. Povodňová problematika na přehradách, prostory přehrad, povodňové řízení, překročení limitních hladin, bezpečnost přehrady za povodně, krizové řízení.

Za sedmé. Organizace povodňové služby, jednání povodňových komisí, komunikace se starosty, hasiči, armádou.

Za osmé. Zabezpečovací práce za povodní, rychlé zajištění techniky, pracovníků a podobně.

A pan bývalý generální ředitel na můj dotaz uvedl, a já bych řekl, že jsem to taky řekl ve svém prvním vystoupení, uvedené okruhy lze jistě poznat také v praxi na samotné pozici. Nicméně, to jsem říkal, ten jeho odhad vycházející z personálních zkušeností, že ten rozdíl mezi člověkem zevnitř a zvenku je zhruba dva roky. Nemluvil jsem opravdu nic o tom, že nový generální ředitel svoji funkci nezvládne. To se může říct za rok, za dva. Uvidíme, jaké budou hospodářské výsledky a jaké budou další okruhy těch činností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP