(19.40 hodin)

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý večer. Dámy a pánové, pane předsedající, členové vlády, přicházím se dvěma, třemi pozměňovacími návrhy.

První pozměňovací návrh jsem vložil do systému pod č. 1732, ve kterém navrhuji, aby v základních pojmech byl bod, který specifikuje podporující podpisovou listinu, doplněn o specifikaci, že podpisová listina je listina s podpisy nejméně 30 % občanů obce, v jejímž obvodu se má záměr realizovat, přičemž se vychází z počtu osob, které v den podání listiny dosáhly věku 18 let a jsou v této obci přihlášeny k trvalému pobytu.

K mému návrhu mě vede skutečnost, že ať určíme pro podporující podpisovou listinu jakýkoliv potřebný počet podpisů, pak v mnoha obcích narazíme na problém, kdy počet dospělých obyvatel bude tak malý, že bude třeba potřebné, aby se všichni pod takovou podpisovou listinu podepsali, čímž budeme nutit organizace, aby sbíraly podpisy různě na náměstích i v oblastech, které s danou problematikou nebudou mít nic společného.

Druhý můj návrh je ve stejné oblasti, a to měnící právě počet, který je potřebný sesbírat pro to, aby taková podpisová listina byla vzata v potaz. Navrhuji zde, aby počet podpisů pod podporující podpisovou listinu byl stanoven na tisíc.

Můj třetí návrh, který jsem vložil do systému pod č. 1762, vychází z nedostatečné specifikace autorizovaných osob, které musí připravovat závazné stanovisko. V § 9a odst. 4 navrhuji, aby tento paragraf byl rozšířen právě o specifikaci, že stanovisko musí být zpracováno osobou, která je držitelem autorizace podle § 19 odst. 1, a tento § 19 odst. 1 navrhuji doplnit o část věty, která specifikuje, že změnu záměru musí zpracovat právě osoba s autorizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 1759.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, ani faktickou poznámku. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Pane předsedající, dámy a pánové, já vám především chci velmi poděkovat za to, že jste tady zůstali. Beru to za poctu tomuto zákonu, protože jste teď už možná mohli být na koncertu. Už jsem dostal několik nenávistných vzkazů. (Vesele.)

Ale považoval bych za slušné aspoň velmi v rychlosti odpovědět na některé dotazy.

K panu poslanci Zahradníkovi. Řada věcí, které říkal, už v pozměňovacích návrzích není. Už jsou opraveny. Žaloba ve veřejném zájmu, automatický odkladný účinek. Prostě v pozměňovacích návrzích, které mají podporu ministerstva, už to takto striktně není a je to projednáno s komisí. Hraniční limity - velké přání Hospodářské komory. Dohodnuty.

Zkostnatělá legislativa - pan kolega Luzar. Máte pravdu a máte i moje slovo. Už několik měsíců se na tom intenzivně pracuje. V průběhu prvního kvartálu 2016 pevně věřím, že to bude připraveno. Je to otázka MMR.

Paní kolegyně Pěnčíková. V Bruselu jsem byl dvakrát, předtím asi čtyřikrát za panem Potočnikem. Teď se tam chystám za novým komisařem. Každý den s nimi mluvíme, já minimálně dvakrát týdně telefonicky.

Slovensko - úplně jiná situace. Na Slovensku velmi benevolentní EIA, nová legislativa, můžou žalovat všichni včetně fyzických osob. Teď tam dávali konkrétní záměr a dostali 150 tisíc účastníků právě proto, že neomezili počet účastníků podle nové EIA, která vstoupila v platnost.

K panu kolegovi Stanjurovi - nic jsme si tam nepřidali. Naopak jsme řadu věcí ubrali. To, co teď chceme, je opravdu striktně. Můžu vám to samozřejmě ukázat písemně.

Mantra - nebudeme stavět. Není to pravda. Budeme stavět i tak. Je to kompromis mezi resorty, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou. Ve dvou bodech ještě kompromis nebyl dosažen, dosáhneme ho. Novela stavebního zákona je s touto EIA laděna, protože ji připravujeme společně. Zákon o liniových stavbách stál mírně mimo, budu chtít na toto sám znát názor nového pana ministra dopravy. I my jsme tam dávali dost pozměňovacích návrhů a námitek v rámci meziresortu.

To je asi vše. Děkuji vám za tuhle vstřícnost ještě jednou. Přeji hezký večer. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. (Veselost v sále. Potlesk napříč sálem.)

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 ráno. Příjemný zbytek dnešního dne. Na shledanou zítra.

 

(Jednání skončilo v 19.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP