(19.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže asi poslední dotaz na pana ministra. Jak jste tohle to ladil s ministrem dopravy či s ministryní pro místní rozvoj, aby tyto tři normy, které de facto chtějí řešit to samé, zda jsou nějak sladěny? Ta příprava je nějak sladěná? Zda jsou stejné postupy pro žadatele. Nebo si to každé ministerstvo řeší samo? A my, kteří máme nějakou ministerskou zkušenost, víme, co to je souboj právních oddělení v rámci připomínkových řízení jednotlivých ministerstev. To se prostě nemění s výměnou vlády, to je prostě zakódované na jednotlivých ministerstvech, že zrovna právní odbor toho ministerstva si myslí, že má lepší názor než právní odbor vedlejšího ministerstva.

Děkuji za odpovědi, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. A nyní se hlásí pan zpravodaj. Jste přihlášen do rozpravy, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se ještě pár slovy vyjádřil k této projednávané novele. Už jsem se obšírněji vyjádřil v prvním čtení i na výborech, jichž jsem členem, to znamená na hospodářském výboru a výboru pro životní prostředí. Nicméně bych chtěl, aby tady zaznělo ještě pár vět k tomu, co tady řekli mí předřečníci.

Myslím, že sami vidíme, jak kvalitní zákon nám předložilo Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny. Ten názor na kvalitu zákona si samozřejmě můžeme udělat z průběhu projednávání v jednotlivých výborech a samozřejmě množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Jednotlivé pozměňovací návrhy, které tady zaznívají, z větší části nejsou obsahem evropské směrnice a jsou čistě v gesci České republiky, v naší národní gesci. Jedná se tedy zejména o stanovení hraničních limitů, které tady zavádíme. A myslím si, že to je jedna z věcí, která je naprosto nezbytná.

Ono to tady zaznívalo, já si to ještě znovu dovolím připomenout. Chtěl bych připomenout například ona tolik diskutovaná parkovací místa, protože to je velmi jednoduché srovnání a velmi jasné a průhledné. V Rakousku 1 500 parkovacích míst. U nás se snažíme poslaneckými - upozorňuji - poslaneckými pozměňovacími návrhy navýšit limit na 300, respektive 500 parkovacích míst. V původním návrhu nebylo. Takže toto je takový konkrétní příklad, jak se poslaneckými návrhy snažíme tuto novelu zákona poněkud zjednodušit a umožnit jí větší přívětivost pro české firmy a českou společnost jako takovou.

Rozumím tomu, co tady zaznívá z úst jak ministra životního prostředí, tak ministryně pro místní rozvoj, a to že tady vznikne, nebo se již dokonce usilovně pracuje na nějakém jednotném řízení. To je samozřejmě dobře a to samozřejmě vítám. Musíme si uvědomit, že na základě této novely zákona budou schvalovány a posuzovány všechny žádosti nové, ale i všechny žádosti, které jsou v současné době v běhu. Pokud tato novela zákona nebude kvalitní, tak to skutečně může zmrazit tyto projekty minimálně na dva roky a samozřejmě i nějaký ten rok zpětně.

Já jsem do systému vložil své tři pozměňovací návrhy, a to na začátku projednávání této novely. Vzhledem k tomu, že hospodářský výbor projednal a svým usnesením přijal pozměňovací návrhy, které jsou velmi podobné těm, které jsem já vložil, případně upraveny, tak se k těm třem pozměňovacím návrhům, které jsou pod mým jménem vloženy v systému, nepřihlásím a ztotožním se s návrhy hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě přečtu dvě omluvenky. Od 18.15 se omlouvá z dnešního jednání paní poslankyně Šánová a dne 4. 12. od 9.30 do 12.30 a od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Lukáš Pleticha.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, dobře. Končím obecnou rozpravu.

V průběhu obecné rozpravy zazněl dvakrát návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Takže než budeme pokračovat dál, budeme hlasovat. Mám zde žádost na odhlášení, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými elektronickými kartami. Přivolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat. Nejdřív přečtu o čem, pak zahájím hlasování. Je to návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 22. Přítomných poslankyň a poslanců je 86, pro tento návrh 29, proti 55. Návrh byl zamítnut.

 

V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji pět přihlášek. Jako první v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Zahradník. Jako další se připraví pan poslanec Okleštěk a pan poslanec Pfléger a další. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem zde už v obecné rozpravě představil pozměňovací návrh týkající se definice dotčené veřejnosti. Je vložen do systému jako sněmovní dokument 1716 a já se tímto k němu přihlašuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má pan předseda Sklenák. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Jen pro stenozáznam prosím. Při posledním hlasování jsem hlasoval ne, a na záznamu o hlasování mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Díky. Takže pouze pro stenozáznam. V tom případě budeme pokračovat v podrobné rozpravě a poprosím pana poslance Oklešťka a připraví se pan poslanec Pfléger.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane předsedající. Já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 1729.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám pana poslance Pflégera, připraví se pan poslanec Adámek.

 

Poslanec Stanislav Pfléger: Dobrý večer, pane předsedající. Děkuji za slovo. Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 1713.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Adámek a po něm pan poslanec Kudela. Máte slovo.

 

Poslanec František Adámek: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který má číslo 1748. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kudela. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP