(18.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Pokud jde o ty základní hrozby a nebezpečí a problémy, které se ve vládním návrhu zákona skrývají, tak bych tady upozornil na tři hlavní, které jako občanští demokraté tady vidíme.

Ten první je hrozba zastavení některých staveb, a to staveb nejenom veřejných, ale i soukromých. My tady rozumíme obavám veřejnosti, podnikatelů a firem, že dojde k průtahům, zdržením veškerých velkých veřejných i soukromých staveb, což samozřejmě ve svém důsledku bude mít dopad na byznys, přinese to sekundární nezaměstnanost a může se to dotknout každého z nás, protože budeme muset déle čekat na nové silnice, mosty, cesty atd. Nemusím tady připomínat, ale přece jenom třeba pro některé aspoň stručně připomenu odhady Hospodářské komory. Negativní dopady na reálnou ekonomiku, ztráta nebo nevytvoření 15,5 tis. pracovních míst ve stavebnictví, v celé ekonomice 30 tis. míst. Dopady nerealizovaných stavebních prací na veřejné rozpočty v odhadu objemu více než 6,5 mld. korun. A to je ještě celkem střízlivý odhad. To je první velký problém.

Druhý velký problém je snadná zneužitelnost podpisové listiny, tak jak je to teď postaveno v zákoně. V zásadě není problém v tom, že novela rozšiřuje možnosti pro etablované nevládní organizace, aby se zapojily do veřejného rozhodování, ale chceme upozornit na snadnou zneužitelnost tohoto nástroje v rámci konkurenčního boje. Protože tak jak je to tam napsáno, tak v podstatě každý, kdo bude chtít zastavit stavbu svého konkurenta nebo ho nějak poškodit, tak si sežene jednoduše 200 podpisů, podá žalobu a dokáže na celé měsíce zastavit projekt.

A třetím problémem, a ten problém taky není malý, je nárůst byrokracie. Novela chce nově zavést institut, který se nazývá coherence stamp, tedy zjednodušeně řečeno je to jakési znovuověřování souladu s EIA. A to jsou vlastně další kontroly, další papírování, další byrokracie a samozřejmě také prostor pro nové úředníky, kterým v rozpočtu vláda přináší další finanční prostředky.

Musím říct, že když se díváme pozorně na novelu, kterou tady vláda předkládá, tak je opravdu obtížné jednání vlády porozumět. A je to v přímém protikladu k tomu, co říká ministr Brabec a paní ministryně Šlechtová, kteří slibují, že od ledna 2016 bude platit komplexní novela stavebního zákona, kterou vláda plánuje předložit, která má zásadním způsobem zrychlit veškerá stavební řízení tím, že se to všechno sloučí do jednotného integrovaného povolovacího řízení. Ale ty dva kroky, které teď vláda dělá, nebo ten, který dělá, o kterém mluví, že ho bude připravovat, si zásadním způsobem protiřečí. Tak by bylo asi dobré taky říct nejenom, že jednou budeme mít takový zákon, ale kterým směrem se tato vláda vydává. Jestli chce zpomalit, nebo zrychlit stavby, jestli chce ten proces opravdu takto více byrokratizovat a zkomplikovat, jak to ukazuje tato novela, nebo se dočkáme něčeho lepšího. Až si to vláda vyjasní, tak bychom prosili o předložení jasného stanoviska.

Tento návrh nejenom jak tady pan ministr tak jemně řekl, může zkomplikovat některé stavby v České republice. Tento návrh samozřejmě že komplikuje výstavbu infrastruktury v České republice. A znovu opakuji, nejenom pro veřejné subjekty, ale i pro soukromé. A nejenom že to komplikuje, tato novela vysloveně ohrožuje další stavby v naší zemi. Občanští demokraté proto v této podobě návrh nepodpoří a budeme prosazovat vrácení tohoto návrhu zákona zpět k projednání výborům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Petru Fialovi. Než budeme pokračovat v rozpravě, s faktickou poznámkou pan Roman Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji, pane předsedající, a případně i s přednostním právem jako místopředseda poslaneckého klubu, dovolil bych si navrhnout tak, abychom mohli projednat tento bod dneska, abychom jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, jde o procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Pokusím se přivolat kolegy z předsálí. Všechny jsem vás odhlásil, prosím o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili stav ve sněmovně.

 

O návrhu pana kolegy Romana Váni rozhodneme v hlasování pořadové číslo 19 ve chvíli, kdy se ustálí počet přihlášených... Myslím, že můžeme dát hlasovat.

Zahájil jsem hlasování číslo 19 a ptám se, kdo je pro jednání po 19. hodině. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19. Z přítomných 106 pro 55, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy projednávat tento návrh i případně po 19. hodině. Mám tady ještě faktickou poznámku pana kolegy Marka Černocha. Nehlásí se k faktické poznámce, dobře. Pan kolega Vladimír Koníček se hlásí.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pane předsedající, já se domnívám, že jste o tom neměl dát vůbec hlasovat, protože ukázalo se, že je tady přítomných 26 poslanců ČSSD a pan místopředseda řekl, že je to jménem klubu, za 26. Ale to musí být dva kluby nebo 40 poslanců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, ještě pan kolega Pojezný.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Dámy a pánové, já jsem hlasoval ne, na sjetině mám ano, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, o námitce proti elektronickému zápisu a výsledku hlasování dám hlasovat bezprostředně, jinak bych s návrhem kolegy Koníčka nesouhlasil vzhledem k tomu, že šlo o procedurální návrh, který podle mého soudu nevyžaduje toto kvorum. (Debata v lavicích KSČM.) Ne, já rozumím, na co naráží pan kolega Koníček z tohoto pohledu, na který text jednacího řádu, ale myslím si, že to zhojí jednoduše.

 

Nyní rozhodneme v hlasování číslo 20 o námitce proti zápisu o výsledku hlasování, kterou předložil pan kolega Pojezný.

Zahájil jsem hlasování číslo 20. Kdo je pro přijetí námitky o výsledku hlasování? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 20 z přítomných 106 pro 99, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na jednání po 19. hodině, a to z toho důvodu, že mě informovala kolegyně Jermanová, že to byl zájem i pana ministra, tedy klubu ANO. Takže v tomto ohledu budeme hlasovat znovu.

Zahájil jsem hlasování číslo 21 a ptám se, kdo je pro jednání po 19. hodině. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21. Z přítomných 109 pro 58, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat rozpravou, kterou jsem zahájil, a vystoupil v ní pan předseda Fiala. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Zahradník. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP