(16.20 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou děkuji za slovo. Původně jsem chtěl začít pozitivně a chtěl jsem vyjádřit radost nad tím, že tady je mezi námi po delší době ministr zemědělství Jurečka, ale on mezitím bohužel zase odešel, takže bez těch pozitivních informací.

Chtěl bych se teď trochu vyjádřit o rozpočtu Ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, po tom prostudování mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že ochrana životního prostředí nebo zejména výkon ochrany životního prostředí je pro vládnoucí koalici ANO, ČSSD a KDU-ČSL skutečně až na posledním místě. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že navrhovaný rozpočet, který nám navrhuje pan ministr Babiš, je 1 100 mld. Kč. Tisíc sto miliard korun. Rozpočet Ministerstva životního prostředí očištěný o peníze Evropské unie je 3,3 mld. Kč. Vládní koalice nám ústy pana ministra Babiše říká, že chce utratit 1 100 mld., to je jeden bilion sto miliard korun. A na životní prostředí a na jeho ochranu chce z toho 1,1 bilionu korun dát pouze 0,3 %, to jsou tři desetiny procenta, to je pro matematiky tři promile procenta na ochranu přírody v České republice. Myslím, že to číslo nám celkem jasně říká, co si vládní koalice o ochraně životního prostředí myslí.

Já jsem se samozřejmě ptal na výboru pro životní prostředí, proč tomu tak je, a z úst náměstka ministra životního prostředí zazněla slova - budu citovat: Nebyli jsme schopni vyjednat lepší pozici.

Mě v tuto chvíli mrzí neschopnost Ministerstva životního prostředí a myslím si, že to tady říkám skutečně upřímně. Víte, já bych ještě pochopil, kdybychom se bavili o rozpočtu 2015, ale podobná čísla nám v tomto materiálu předkládá vládní koalice i pro následující roky, pro rok 2016, pro rok 2017. A když se na ten rozpočet podíváte, a na ten graf, který tady vidíte na straně pět u rozpočtu Ministerstva životního prostředí, tak bych chtěl upozornit ještě na jiná čísla. V roce 2009 bylo vydáváno na ochranu životního prostředí na rozpočet Ministerstva životního prostředí, očištěno o ty peníze z Evropské unie, přes 4 mld. Kč. V roce 2010 také. Pak nastala krize, došlo ke snížení, a my se na podobná čísla nedostáváme ani v následujících letech. Když to řeknu přesně, rok 2009 bylo to 4,6 mld. Kč, 2010 přes 4 mld. Kč, pak nastala krize, a v roce 2015 3,2 mld. Kč, v roce 2016 3,2 mld. Kč, v roce 2017 3,2 mld. Kč. To je o 25 % méně než v roce 2009 a 2010.

Peníze, o kterých tady mluvíme, jsou peníze na výkon ochrany životního prostředí, například na provoz nebo na mzdy pracovníků ochrany životního prostředí, kteří pracují v terénu, kteří zajišťují tu skutečnou ochranu životního prostředí. Asi všichni víme, že průměrný plat vysokoškolsky vzdělaného pracovníka právě na poli ochrany životního prostředí je v hrubém 23 tisíc korun a že to dělají skutečně jenom srdcaři. A znovu tedy opakuji, že mě velmi mrzí, že vládní koalice není ochotna více investovat do ochrany životního prostředí. To, že je rozpočet Ministerstva životního prostředí pouhé 3,3 mld. Kč, na druhou stranu na zelenou naftu vynakládáme ročně zhruba 1,3 mld. Kč a na biopaliva 1,5 mld. Kč. Velká část těchto miliard plyne právě do firem pana ministra financí.

A já bych vás chtěl upozornit, pane ministře Babiši, že pokud nebudete chtít chránit životní prostředí, když nebudeme mít kvůli vám zdravou půdu, čisté vody a ovzduší, tak vám na těch vašich polích neporoste ani ta řepka olejka. Děkuji. (Tleská část poslanců napravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, výdaje na českou vědu se rozdělují, nebo správně by se měly rozdělovat podle dosažených výsledků institucí a jdou ze státního rozpočtu do osmi kapitol. Nicméně do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se do projednávání dostávají pouze tři kapitoly. V tomto světle náš výbor přijal na své 10. schůzi usnesení, které by mělo zajistit, aby od příštího státního rozpočtu projednával také závazné ukazatele výzkumu, vývoje a inovací všech kapitol státního rozpočtu, ve kterých se tato položka vyskytuje. A proč na to upozorňuji.

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č 130/2002 Sb. stanovuje jako jeden ze závazných ukazatelů příslušné rozpočtové kapitoly tzv. institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků. Podle § 7 tohoto zákona se tato podpora rozděluje na základě - a teď cituji - zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých pěti letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace, což jinými slovy znamená: kolik máte kvalitních výsledků, tolik dostanete peněz. Návrh státního rozpočtu na rok 2015 však v položkách institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků v jednotlivých kapitolách, které spravují výdaje na výzkum, vývoj a inovace, neodpovídá, neodpovídá hodnocení podle dosažených výsledků, a byl sestaven pouze na základě osobního jednání různých subjektů s Ministerstvem financí. Takovýto postup tvorby rozpočtu - státního rozpočtu - je neslučitelný se zákonem č. 130/2002 Sb.

Pan ministře financí, jste si vědom toho, že vámi předkládaný rozpočet je sestaven v rozporu se zákony České republiky? Je pravdou, že ani v minulosti nedocházelo k úplnému rozdělování prostředků striktně podle hodnocení výzkumných organizací, ale částečně podle tzv. střednědobého výhledu. Přesto se vždy alespoň část měřitelných výsledků přerozdělovala právě podle výsledků. Na rok 2015 však byl rozpočet tvořen výhradně formou, kdo si co vydyndá... (Obrací se ke stenografce.) Já nevím, jestli ve stenozáznamech máte slovo vydyndá...? (Ano, zvládneme to.) Ale prostě kdo si co vydyndá, anebo v jazyce, kterému možná lépe rozumíte - kdo si co vylobbuje na Ministerstvu financí. Kdo si co vylobbuje, to má.

Jen pro ilustraci, nejméně si za jednotku vědeckého výkonu vylobbovalo Ministerstvo školství, nejvíce pak Ministerstvo zemědělství. Přestože podíl vědecké výkonnosti Ministerstva školství na celkové české vědě je 63,27 %, je mu přiděleno ze státního rozpočtu na rok 2015 pouhých 55,11 % prostředků.

Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, co musí udělat ministr školství, aby si u vás vyžebral stejné výhody asi jako vám bližší ministr zemědělství. My jsme teď slyšeli od pana ministra zemědělství, že pokud s vámi jedná, tak s vámi jedná pouze o rozpočtu. Možná škoda, že tu není pan ministr školství Chládek. Možná kdyby měl zahrádku a pěstoval tam brambory nebo cukrovou řepu a nějak vám to nenápadně dal vědět, třeba by byl schopen si vylobbovat víc pro Ministerstvo školství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP