(16.10 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem tady byl, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího. Pouze jsem seděl v předsálí a poslouchal jsem samozřejmě, co jste říkal.

To, že tady diskutujeme jednotlivé položky nebo že jsme něco diskutovali na zemědělském výboru, kde jsem některé položky opravdu chválil, a chválil jsem je i tady, říkal jsem, že někde jsme ušetřili v provozních výdajích dlouhodobě. Ale protože jste tady nebyl, tak jste to asi nemohl slyšet. Ten, kdo vám interpretoval to, co tady padalo, vám jenom říkal kritiku a neříkal vám, že já jsem některé věci i chválil a říkal jsem, že jsou dlouhodobé, že se ušetřilo na administrativě a že jsem zvědavý, jestli se to objeví v programu hlavně Státního zemědělského intervenčního fondu, protože tam se ušetřilo na byrokratických nákladech ve spojení s množstvím úředníků zhruba 400 mil. korun, a že bych je rád viděl v jednotlivých dotačních programech. Říkal jsem, že tam nevidím podporu malého a středního podnikání uvnitř versus velkého, protože tam se daří. Ano, investujete a podporujete více do potravinářského sektoru na významné velké investice, tam jde těch peněz určitě více.

Ptal jsem se tady také na rybníky a na to, jakou cestou chcete jít, kde jsou finanční prostředky na to, abyste rybníky pomáhali odbagrovat, čistit apod., vůbec správa vody jako takové. Otázek tady padlo mnohem víc. Mám pocit, že když jsme se o tom bavili na zemědělském výboru, tak tam padaly i některé kritické otázky, kdy jsem na jednu stranu říkal ano, s něčím souhlasím, to je v pořádku, to se mi líbí, ale je tam řada věcí, které se mi nelíbí.

A znovu vám odcituji to, na co bych rád, abyste odpověděl, ale zatím jsem se té odpovědi, ani když jste přítomen, nedočkal. Když tady v tom materiálu píšete, že možná z přebytku hospodaření nebo zkrátka z takovéto částky dofinancujete investice do Lesů České republiky, do lesů obecně. (Předsedající: Čas!) Nemám na to čas, v tuto chvíli jsem to nenašel, ale můžu vám to ukázat osobně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Stanjura? Nehlásí se pan poslanec Stanjura, budeme tedy pokračovat řádně přihlášenými. Nyní další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Jana Hnyková. Aha, pardon, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím, odpusťte mi toto intermezzo, ale myslím si, že by byla velká škoda, kdyby nezaznělo na mikrofon Poslanecké sněmovny v tu chvíli, kdy konečně zaznít může.

Pražský vrchní soud dnes definitivně očistil bývalého místopředsedu vlády a ministra obrany Martina Bartáka z nařčení, že si počínal nezákonně při jednom zbrojním obchodě. On se dočkal svého spravedlivého procesu, ale za tím jsou čtyři roky zničeného lidského života, vláčení médii. Já bych velmi rád, kdyby ti z vás - a takoví tady sedí - se zamysleli nad svým chováním žalobce, soudce a popravčího v jedné osobě, abychom my, kteří někdy přistupujeme k velmi tvrdým a rychlým úsudkům jenom na základě povrchního obvinění, bychom takové věci dělat přestali. Je to jedna z prvních velkých obětí velké protikorupční revoluce. Dočkala se svého spravedlivého procesu. Dělejme si čárky, kolik těch obviněných bude skutečně odsouzených a co tady kdysi bylo rozpoutáno a co tu stále doznívá.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Hnyková. Paní poslankyně má radost, že se na ni dostalo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, užijte si to.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přeji vám všem hezké odpoledne. Já bych se od zemědělství vrátila k sociálním službám a navázala bych na kolegy Vilímce a Beznosku. Můj projev opravdu nebude dlouhý, nepodávám ani žádný pozměňovací návrh, mám pouze jeden dotaz, a to na ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou a na pana ministra financí Babiše.

Při projednávání rozpočtu ve výboru pro sociální politiku, kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsem se zeptala pana náměstka Martina Kučery, jak je možné, že v kapitole Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je pouze částka 7 mld. 850 mil. korun. Pro vaše vysvětlení, kdo nepracujete v sociálním výboru, se jedná o částku na dotace do sociálních služeb, které jsme v novele zákona o sociálních službách, které jsme na podzim tohoto roku převedli na kraje. Pan náměstek mi odpověděl, že jim bylo přiděleno tolik, kolik jim dal ministr financí. Při nejbližší příležitosti jsem se zeptala pana ministra Babiše, jak je to možné, že Ministerstvo financí dalo na tuto dotaci pouze tuto částku. On mi odpověděl - on teď nedává pozor, já počkám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Počkejte prosím, paní poslankyně. Pan ministr už vás sleduje.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já počkám, až si to páni ministři vyříkají

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já poprosím pana ministra, jestli by byl tak hodný a věnoval pozornost paní poslankyni. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já vám děkuji, pane předsedající.

Takže pan ministr mi odpověděl, že na dotace dal 7,2 mld. a navýšení 750 mil. korun na platy pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči. Já se ptám, kde je rozdíl v těchto penězích. Vláda deklarovala, že do sociálních služeb půjde tolik peněz jako v letošním roce a v letošním roce jde na dotace 7 mld. 350 mil. Při deficitu 100 mld. je částka 250 mil. možná pro některé zanedbatelná, ale pro zařízení sociální sféry tato částka zanedbatelná není. Po mých zkušenostech z práce v sociálních službách je mi jasné, co nastane a jaké dopady to bude mít pro jednotlivá zařízení. Připomínám, že v podzimních měsících jsme schvalovali novelu zákona 108/2006, kde jsme převáděli toto financování na kraje. Prostě a jednoduše krajům budou tyto finance chybět a budou to muset vzít z jiného resortu.

Podíváme-li se na to z pozice jednotlivých organizací sociálních služeb, nedojde k rozvoji, ale pouze k přežívání. Kde jsou záruky, které jsme tu slyšeli, že po dobu vládnutí koalice půjde na dotace do sociálních služeb tolik jako v letošním roce? A to není žádná sláva. Při navýšení platu o 3,5 % pro všechny pracovníky, i pracovníky v sociálních službách, jste to vůbec nezohlednili v navrženém rozpočtu na dotace do sociálních služeb, takže se bude muset zase jen šetřit a šetřit. A jak znám danou situaci, zase na to doplatí zaměstnanci sociálních služeb, kterým se po letech přidalo, možná se jim sebere i to, co jim bylo přidáno. Na seniorech a zdravotně postižených se v tomto resortu šetřilo vždy a šetří se dobře a zase bude. Tito lidé se tolik nebrání, protože jsou staří a nemocní.

Takže se vrátím úplně na začátek svého projevu a požádám oba zástupce ministerstev, aby se k tomuto vyjádřili a řekli nám, jak to s těmi penězi vlastně je a kolik vlastně na dotace do těch sociálních služeb půjde. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP