(15.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Možná se, určitě se někdo napakoval na těžbě, něco vyraboval, a ty chcete osolit, což si dokážu představit, že morálně je správné, nicméně vy můžete zdeklasovat řadu dalších firem. A jestli někdo udělal někde analýzu, že můžete připravit citlivé regiony z hlediska nezaměstnanosti o šest tisíc míst, a vy řeknete - je to nesmysl a podobně... Doložte, že to nesmysl je. Není to... Přeci musíte rozhodovat na základě nějakých faktů, dat, analýz, a ne pocitově. Vy zatím rozhoduje pocitově, podobně jako váš kolega Prachař rozhodoval na dopravě. Výsledkem je rozklad. Takže já se prostě chci ohradit podobně jako kolegové proti tomu, co říkáte. A to, co jste tady řekl, tak prostě mluvíte o něčem, o čem vy nevíte, ne my že nevíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji, i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní přednostní právo pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a poté pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říct několik slov na toto téma, byť v mezidobí, kdy jsem se přihlásil, řada věcí byla vyřešena. Chtěl bych potvrdit slova pana ministra Babiše, že jsme se shodli na tom, že by mělo dojít k zvýšení horních poplatků na dvojnásobek, vyjma hnědého a černého uhlí těženého hlubinně, vyjma uranu, ropy a plynu. U všeho ostatního na dvojnásobek.

Chtěl bych se především ohradit vůči jednomu nepřesnému tvrzení, které tady probíhalo, a to je o tom, že obce jako by měly být nějakým způsobem postiženy. Chtěl bych zdůraznit, že veškerá příprava tohoto zákona probíhala za jednoho předpokladu, že obce, které dostávají peníze na základě tohoto zákona, musí po té novele dostat více, než dostávají dnes. Tak je to, tak to vždycky bylo, tak je to navrhováno. A jedním z těch kanálů je, že bude zvýšena úhrada z dobývacího prostoru ze 100 korun na 1 000 korun ročně. Je tam samozřejmě onen problém, že jsou obce postižené těžbou, které nemají přímo dobývací prostor, tomu všemu rozumím, na základě toho jsme navrhovali, že by část těch peněz mohla jít na kraje. To se ovšem setkalo s chladnou odezvou, takže jsme to do návrhu zákona nedali.

Jinak technicky vzato skutečně platí, že obce skutečně nejsou stát, ty vybrané peníze jdou, což zprostředkovává Český báňský úřad, přímo do rozpočtu obcí, a tudíž se to nemůže objevit ve státním rozpočtu. A ty obce s těmi příjmy takto počítají. To jsem považoval za důležité doplnit tady k této debatě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu. Ještě než si vezme slovo ministr zemědělství, mám tady dvě faktické poznámky - nejdřív pan poslanec předseda klubu ODS Stanjura a potom pan kolega Kádner ještě jednou k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já bych poprosil pana ministra financí, abychom se zorientovali v těch číslech. On říkal - teď je tady 260, bude to dvakrát víc, to je 520, a bude to od 1. 7. Teď pominu tu debatu, že Ústavní soud (nesrozumitelné), že daně a poplatky se mají ukládat na základě zákona, to pominu. Ale to je 260 ročně navíc, když to bude krát dva a když to bude od pololetí, tak je to 130 milionů navíc. Ale v rozpočtu MPO je plus 500 milionů. Tak já bych prosil vysvětlit rozpor mezi těmi čísly. Nezpochybňuji to, co říkal ministr financí, používám jeho čísla. Z 260 na 520, to je dvojnásobek, bude to od 1. července, to znamená, je to plus 130, pokud řeknu, že to je polovina z 260. V návrhu rozpočtu u MPO v té kapitole je plus 500 proti roku 2014. Ta čísla prostě nesedí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Davida Kádnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji, já snad už naposled. Chci poděkovat panu ministrovi za jeho vyjádření. Každopádně jestli to dobře chápu, tak ten chlad z té strany jako že by to mělo jít nějakou cestou buď přes kraje, nebo na obce, tak jsme se nedozvěděli, od koho to je. Jestli to je od pana ministra financí, tudíž byste podpořil vlastně tu moji teorii, že vlastně pan ministr se nechce bavit s obcemi, protože my už jsme tady tyto debaty dělali a chtěli jsme konsensuálně najít řešení tak, aby ty opravdu ty peníze se dostávaly v co největším počtu zpátky do toho kraje a těm lidem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana ministra zemědělství Mariana Jurečky a potom, doufám, se vrátíme už k řádnému pořadu přihlášených v podrobné rozpravě. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím zareagovat na to, co tady dnes zaznělo v diskusi a co se týkalo mého resortu Ministerstva zemědělství.

Já jsem se samozřejmě omluvil, já jsem se i řádně omluvil, že jsem tady dnes nemohl být dopoledne a do části odpoledního jednání Sněmovny. Já jsem včera pozdě v noci musel sednout do auta, protože bydlím nedaleko Přerova, kde byl až do dnešního odpoledne kalamitní stav, tak jsem musel taky dopoledne ještě vyřešit některé věci, které negativně se promítly u nás doma. Chápu, že mě můžete kritizovat za to, že tady nejsem vždy přítomen, jsem na zahraničních cestách nebo mám jiné povinnosti pracovní a vždy se řádně omlouvám, tam ta kritika je oprávněná, protože je vždycky na mém rozhodnutí, co má větší prioritu, zdali například ta zahraniční cesta, nebo konkrétní jednání v Poslanecké sněmovně. Ale dnes tu kritiku za to, že tady nejsem, opravdu nepovažuji za košer a za férový přístup v rámci diskuse. A pokud tady pan poslanec Bendl, kterého teď tady nevidím, mluvil něco o tom, že možná sklízím cukrovku, jak jsem se údajně chlubil na svém facebookovém profilu, tak to už považuji za něco, co hraničí s určitým - řekněme - formou urážení nebo zesměšňování někoho, protože pokud tyto aktivity dělám, dělám je zásadně ve svém volném čase a je to maximálně o víkendu.

A ještě bych drobně zareagoval na to, o čem tady hovořil také pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Kalousek, když tady hovořil o tom, že nevadí, že tady nejsem jako junior ministr, že tady jsou dva senioři ministři. Musím říct, že s panem ministrem financí jsem se o zemědělství bavil jedině v rovině rozpočtu pro rok 2015. A s panem předsedou zemědělského výboru, s panem Faltýnkem, se v mnoha věcech neshodneme v tom, jak on nebo já vidíme zemědělství, přesto spolu hledáme kompromis. Takže rozhodně si nemyslím, že by tady to fungovalo tak, jak tady naznačil pan předseda Kalousek. Obecně musím říct, protože mám mezi členy ODS i TOP 09 a Starostové mnoho lidí, kterých si nesmírně vážím, mám tam i mezi nimi přátele, tak mě mrzí forma této debaty, kdy se to opravdu z nějaké racionální debaty, argumentů, čísel stáčí do roviny osobního urážení a ponižování někoho, kdo tady v ten okamžik není.

Nicméně teď k věci. Zaznělo tady několik konkrétních věcí a výtek, a sice že ze státních podniků Lesy České republiky a Budvar vyvádíme finanční prostředky, které se neprojevují v příjmech kapitoly Ministerstva zemědělství. Já k tomu řeknu pouze dvě čísla. V letošním roce převádíme přes fond zakladatelů do státního rozpočtu 7,3 miliardy korun. Plánovaný rozpočet na příští rok kapitoly Ministerstva zemědělství je 18,5 miliardy korun. To znamená, logicky se ty finanční prostředky - těch 7,3 miliardy, v příštím roce 8,5 miliardy - projevují i v kapitole Ministerstva zemědělství.

Také zde zaznělo ze strany pana poslance Bendla to, že dostatečným způsobem není podporovaná činnost v lesích, hospodaření v lesích. Tady bych chtěl říct, že je potřeba se na to dívat z celkového kontextu, nejenom z pohledu národních dotačních prostředků. Celkový obrázek vypadá tak, že v příštích pěti letech půjde z evropských prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ročně 660 milionů korun na oblast lesního hospodářství, na podporu nové techniky a způsobu šetrného hospodaření, plus v PGRLF jsme nově od příštího roku... (Ministr čeká, že se zklidní hlasy v sále.) Plus z PGRLF jsme od příštího roku zavedli nový dotační titul pro oblast zase lesnictví - dalších 200 milionů korun. Takže nemyslím, že bychom na lesní hospodářství zapomínali.

K tomu bych chtěl také podotknout to, že když byl na zemědělském výboru projednáván návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, tak se všichni, i zástupci opozice, vyjádřili k tomuto návrhu kladně, včetně pana poslance Bendla, takže teď ta kritika mě tady trošičku překvapuje.

Pokud jde ještě o zmiňovanou problematiku ochrany zvířat, velkých hospodářských zvířat a jejich životních podmínek, tady musím říct zase, pro příští období programovací je vyčleněna kapitola welfare, zlepšení pohody zvířat, s alokací 600 milionů korun ročně, kde se jedná o konkrétní věci jako zvýšení lehací plochy pro zvířata, snížení plochy, která zvířata musí absolvovat například v chovných boxech na roštech, atd., takže jsou tady konkrétní věci, které tento stav chtějí nadále zlepšovat a napravovat.

A poslední věc, která se týká, řekněme, úspor v resortu zemědělství. To není chlubení se cizím peřím. Já chápu, že některé věci jsou dlouhodobějšího charakteru a dobíhají, ale jenom v letošním roce našimi konkrétními opatřeními jsme v resortu zemědělství přímo na ministerstvu ušetřili více než 300 milionů korun a v resortech našich podřízených organizací, jako jsou Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, půjde zase na konci roku o úspory v řádu stovek milionů korun. Takže jsou tady konkrétní věci, které tento stav chtějí nadále zlepšovat a napravovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP