(15.30 hodin)
(pokračuje Novotný)

Já jsem přesvědčen, že takto, a to není otázka osobního přesvědčení, to je otázka dokonce platných zákonů, že takto se při přípravě rozpočtu postupovat nedá. Zároveň bych chtěl na druhé straně říct, tím nechci říct, že není zcela legitimní debata poté, co tento konkrétní poplatek, tahle konkrétní úhrada mnoho a mnoho let stagnovala, že je zcela legitimní otevřít otázku, jestli by tato položka neměla být v budoucnu navýšena. Ale ten postup prostě musí být jiný, musí být opačný. Nejprve musí Sněmovna schválit novelu horního zákona, určit tím pádem onen mechanismus, jak tato úhrada vzniká, a teprve potom můžeme rozpočtovým opatřením v průběhu roku provést něco takového jako navýšit, a už na základě legitimního rozhodnutí a konkrétní, nějaké racionální konstrukce, tento poplatek.

Já vím, že po mně vystupuje shodou okolností kolega Kádner s něčím velmi podobným, proto jsem do systému vložil pozměňovací návrh číslo 1745, který se téhle konkrétní záležitosti týká. Znovu říkám, jde o principiální otázku. Kdybychom toto pravidlo porušili, může se v budoucnu rozpočet úplně rozsypat. Nebude platit žádné pravidlo, každý si tam bude moct nastřelovat částky, jak se mu zlíbí, vypovídací hodnota bude nulová. Proto si myslím, že bychom napříč politickým spektrem na dodržování toho principu, až budeme rozhodovat o pozměňovacích návrzích, měli v každém případě trvat. Úplně jiná otázka je, jaké potom zaujmeme politické stanovisko, až tady bude horní zákon a bude tam navržena ta či ona úprava toho příslušného poplatku.

Čili na závěr svého vystoupení se stručně a věcně hlásím k pozměňovacímu návrhu 1745.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kádnera, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, zkusím navázat na pana kolegu Novotného. Rád bych představil úpravu státního rozpočtu, kterou budu navrhovat. Chci napravit neuvážené kroky ministrů Mládka a Babiše, které by měly velmi negativní dopad na občany a obce zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Vláda připravuje novelu horního zákona, která v tuto chvíli počítá se zdvojnásobením tzv. úhrady z vytěženého nerostu u hnědého uhlí. Za posledního půl roku se však částek objevilo několik. Původně se počítalo dokonce i s desetinásobkem poplatku a dodnes se ministři Babiš a Mládek na výši poplatku nedohodli.

V připravované novele zákona jsou nastaveny podmínky tak, že veškeré zvýšení příjmů půjde do státního rozpočtu a obcím v severních Čechách zůstanou jen negativní následky. Dnes se tyto výnosy rozdělují v poměru 75 % obce a 25 % stát, ale to se má změnit na 33 % pro obce a 67 % pro stát. Ministr Babiš tak vytuneluje uhelné regiony na severu cca o půl miliardy korun. Všechny tyto negativní kroky se projeví v obcích, protože ty z toho nic nezískají.

Je naprosto nepřijatelné, aby se kroky s tak závažným dopadem na ohrožené regiony dělaly bez řádné debaty a bez mapování dopadů. Původně bylo slíbeno, že se v rámci zákona jasně vypočítají dopady na regiony, že se udělají takzvaná hodnocení dopadů regulace RIA.

Jako starosta z obce Nové vsi v Horách, jedna z obcí Ústeckého kraje, která je těžbou hnědého uhlí dotčena, jsem vysoce znepokojen, že vláda dělá vše za našimi zády. Argumentace, že obce, které teď dostávají od těžařských společností peníze určené zákonem, nám nestačí, protože je plno dalších obcí, které nejsou v tom započítané. A my jsme právě chtěli rozvíjet debatu o tom, aby se ty peníze opravdu jasně a spravedlivě rozdělovaly. Proto říkám, že tu částku, pokud bychom se bavili o jakékoli částce a o jakékoli debatě, tak otevíráme něco, co bychom měli opravdu poctivě vyřešit.

Ve vztahu ke státnímu rozpočtu je problém, že se zvýšením příjmů z hnědého uhlí počítá již v rozpočtu na rok 2015. Novela horního zákona je přitom pouze v meziresortním připomínkovém řízení a ještě ji zdaleka neschválila vláda, natož aby se jí zabýval parlament. Je zcela jasně proti rozpočtovým pravidlům, aby se v příjmech počítalo s prostředky, ke kterým ještě zdaleka nejsou schváleny zákony. Já v tom vidím snahu, že si ministři chtějí pojistit výsledek přijetí novely horního zákona. Určitě bychom se za pár týdnů vystavili argumentům, že s příjmy zákona už počítá státní rozpočet a že to tak musíme schválit. Já říkám tomuto řešení jasné ne. Nemůžeme schválit rozpočet, když k němu ještě nemáme schválené zákony.

Je třeba říci, že si toho již všimli poslanci hospodářského a rozpočtového výboru. Rozpočtovou kapitolu Ministerstva průmyslu právě kvůli tomu neschválili.

Proto navrhuji, abychom vyškrtli tyto plánované prostředky ze státního rozpočtu, a umožnili tak řádné projednávání horního zákona i přijetí řádného státního rozpočtu bez skrytých faulů na obce v krajích, které už tak mají těžkou situaci.

V důvodové zprávě k návrhu zákona o státnímu rozpočtu na rok 2015 je uvedeno: Součástí ostatních nedaňových příjmů je předpokládané navýšení příjmů z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu plus 0,5 mld. V tabulkové příloze příjmů státního rozpočtu dle druhového třídění jsou v kapitole MPO pod položkou příjmy z využívání výhradních práv přírodních zdrojů uvedeny příjmy ve výši 580 mil. Kč. Čili jedná se o navýšení o 495 mil.

Proto předkládám pozměňovací návrh, aby se v kapitole 324 Příjmy z využívání výhradních práv z 580 mil. Kč šlo na částku 85 mil. korun na straně příjmů. Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1733.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kádnerovi. Nyní dvě přednostní práva - pana místopředsedy vlády a ministra financí Babiše a pana ministra průmyslu a obchodu Mládka, ale předtím budu konstatovat ještě omluvu od 18.15 hodin poslance Josefa Nekla.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Myslel jsem, že vystoupím až na konec, ale už nemůžu vydržet poslouchat tady ty nesmysly a lži k těm vydobytým nerostům. Nebudu tady mluvit o tom, jak jsme privatizovali Mosteckou uhelnou, OKD a všechny uhelné společnosti, a možná jsme je nikdy neměli privatizovat.

Za prvé - výnos z vydobytých nerostů lze změnit pouze vyhláškou. Nemusí být žádná novela zákona. To aby bylo jasno. Vyhláška bude k 1. 7. a zároveň také předpokládáme novelu zákona.

Ano, já jsem přišel s návrhem desetinásobku, protože mi bylo řečeno, že v západním Německu byl ten případ, protože jsem jediný ministr, který shání peníze do rozpočtu. Potom byla velká debata. Jako je to skutečně skandální, že jsem si dovolil pro stát... protože to uhlí patří státu, bych vám chtěl připomenout, to patří nám, státu. Takže za pět let si majitelé uhelných společností vyplatili 18,7 mld. dividend a my jsme dostali 1,252 mld. asi. Takže 262 mil. ročně. To je úplně neuvěřitelné, kolik jsme dostali peněz! Takže jsem si dovolil říct, že bychom měli dostat víc. Začal jsem s desetinásobkem. Skandál! Bude se propouštět! Odbory! Klasický scénář.

Nakonec jsme se domluvili s panem Mládkem na dvojnásobku. Takže nebude 262 mil., ale 520 mil. Myslím si, že to všichni rozchodí, protože zase vydělají miliardy před zdaněním. A nebude se propouštět. To jsou všechno nesmysly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP