(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. A dále je přihlášena paní poslankyně Černochová z ODS. Připraví se pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Zůstala tady zelená tužka s nápisem Středočeský kraj. Kdyby někomu chyběla, je na řečništi.

Dámy a pánové, krásné odpoledne. Mě mrzí, před chvilinkou jsem tady viděla pana ministra vnitra Chovance, který teď odskočil, ale pokud mě slyší v předsálí, tak věřím, že se vrátí a bude odpovídat na moje otázky. Byť jsem některé otázky kladla ve výboru pro bezpečnost, tak ne na všechny jsem tam dostala odpověď, a proto bych chtěla poprosit pana ministra vnitra, aby na mé otázky odpověděl dnes v rámci druhého čtení státního rozpočtu.

Vláda deklarovala navýšení platů státních zaměstnanců o 3,5 % a příslušníků sborů o 5 %. Rozdíl ve výdajích Ministerstva vnitra v roce 2014 a 2015 pokrývá sice toto navýšení platů, nicméně nepostačuje již na celkové pokrytí dalších mzdových nákladů. Chtěla bych se pana ministra vnitra, případně pana ministra financí zeptat, proč nedošlo ze strany Ministerstva financí k dorovnání rozpočtu i o tyto náklady, když se jedná o jednu z vládních priorit. Rozpočet předpokládá krácení v oblasti sociálních dávek, kde jsou i výsluhy, a je to částka něco kolem 650 milionů korun s tím, že výsledné číslo je 4,44 mld. A vychází to z vývoje vlastně v roce 2014, ale také z přírůstku počtu dávek, které vzrostly o cca 2 tisíce, a předpokládaného ročního navýšení dávek v souvislosti se zvyšováním důchodů. Tam by to měla být 2 %. Jaké jsou předpokládané reálné výdaje na sociální dávky za rok 2014 a čím přesně je způsobeno krácení v příštím roce?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně. Požádám levou část Poslanecké sněmovny o ztišení, abychom dobře slyšeli, co říkáte. Děkuji vám.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Tuto otázku bych také chtěla zodpovědět, protože by mne zajímalo, proč tam byly tak vysoké finanční prostředky v minulých letech. A jestli si vzpomínáte, tak zrovna v loňském roce jsem přesně na tuto věc poukazovala, že tam není dořešená. Takže se tím potvrzují má slova, že v rozpočtu roku 2014 tato částka naddimenzovaná byla, když se teď snižuje. Ale chtěla bych poprosit, aby mi toto potvrdil pan ministr vnitra... (Odmlka pro hlasitý hovor ve vládní lavici.).)

Pane místopředsedo, já se omlouvám, já nemůžu pokračovat, když za mnou někdo hlučí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Už hlučení ustalo, můžete pokračovat, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: A jsem ráda. Děkuji panu ministrovi, že vyslechl moji prosbu a přišel do sálu.

Chtěla bych se zeptat, a myslím si, že tohle to by mělo trápit nás všechny poměrně hodně, proč se tak výrazným způsobem krátí výdaje na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Je to zhruba o 43 % a předpoklad stejné úrovně v letech 2016 a 2017 je také toto číslo. V těch reálných cifrách je to minus 270 milionů korun, což je opravdu hodně. Skutečně si myslím, že v oblasti výzkumu, vývoje a inovací bychom šetřit neměli, protože to v budoucnu přinese nějaké další úspory někde jinde, a měli bychom do těchto projektů rozhodně investovat více finančních prostředků.

Střednědobé výdaje předpokládají v roce 2016 opětovné snížení rozpočtu Ministerstva vnitra o zhruba půl miliardy korun. Chtěla bych se pana ministra vnitra zeptat, jakým způsobem chce Ministerstvo vnitra financovat platy v úrovni, která bude nastavena rozpočtem na rok 2015. Bude pravděpodobně podle těch čísel nutné hledat úspory v jiných rozpočtových oblastech. Zajímalo by mne, ve kterých, na úkor kterých jiných ministrů se budou krátit tyto finanční prostředky tak, aby bylo možné dorovnat rozpočet Ministerstva vnitra a dofinancovat platy.

Můj poslední dotaz směřuje na pana premiéra, kdy bych se chtěla zeptat pravděpodobně pana premiéra, případně pana ministra Dienstbiera. Když se v souvislosti se zákonem o státní službě zde hovořilo o vzniku generálního ředitelství, které by bylo pod Úřadem vlády, tak pan ministr Dienstbier plánoval vznik tohoto úřadu a přesuny různých tabulkových míst pod Úřad vlády. Mluvilo se i o vzniku nových míst. Dneska aplikace toho zákona je v gesci Ministerstva vnitra, kde naopak se z toho kapitolního sešitu dočtete, že tady dochází k úbytku civilních zaměstnanců. Tak se chci zeptat, jestli ty původní plány pana ministra Dienstbiera byly předimenzované, jestli si pan ministr vysnil nějaké počty zaměstnanců, protože já je nikde nevidím, a přece to, že se to přesunulo pod něco jiného, neznamená, že by se potřeba těch lidí zmenšila. Takže to bych chtěla vědět od pana premiéra, jestli tedy původní plány pana ministra byly naddimenzované a jak tato změna, která tedy bude dneska v resortu, že to nebude pod Úřadem vlády, ale bude to pod panem ministrem vnitra, jakým způsobem uvedení tohoto zákona v praxi bude personálně zabezpečeno.

A úplně, ale úplně poslední otázka, na kterou jsem ještě nedostala písemnou odpověď, byť jsem o ni žádala pana ministra vnitra, je, jaké počty příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru lze předpokládat v letech 2016 a 2017 a jaké budou počty ostatních zaměstnanců, ať už jde o tu kategorii státní služba, nebo mimo ni. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Další přihlášený do řádné rozpravy je pan poslanec Laudát. Takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Aniž jsem to tušil, tak dneska se tady táhne velice... jedna z několika, ale ta základní jednoticí linka a to je deklas budoucnosti, který se projevuje v tom, že vy - a teď mluvím k panu ministru financí a k panu premiérovi - vy podtrháváte budoucnost tím, že i proti hluboce krizovým letům snižujete peníze do inovací, výzkumu, vývoje, vědy. Je škoda, že nějaký ekonom, který by stál mimo jakékoliv politické souboje, neudělá skutečně široký a nezávislý audit, protože pak by z toho jednoznačně muselo vypadnout, a takhle je to podmíněno tím, že vy jste opozice, samozřejmě budete kritizovat za každou cenu, by musel nutně dojít k závěru, že tohle je klasická ukázka projídacího rozpočtu, rozpočtu dotované ekonomiky, nesmyslných dotací, které přinesou ekonomický profit příjemcům, vyřeší možná půjčky, úvěry některých firem, ale věřte, že pro naše nástupce to bude znamenat velký deklas. Pak se můžeme bavit o tom, proč naše ekonomika je málo výkonná, proč máme proti vyspělým zemím nízké HDP. Při vší úctě k zemědělství, z kterého také pocházím, vzdáleně, tak tam nevytvoříte do budoucna velké hodnoty, které umožní rozsáhlé sociální programy, umožní podporovat tu nejslabší část lidí, postižené, ty, kterým se nedaří v životě, a je potřeba je vytáhnout aspoň na důstojnou úroveň. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP