(12.20 hodin)
(pokračuje Karamazov)

Vážené dámy, vážení pánové, jak můžeme vidět, stejně jako podpora vědy a výzkumu, ani podpora vzdělávání není pro vládu prioritou. Je třeba si uvědomit, že vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla je základem pro hospodářský růst a prosperitu naší země. Pokud bude docházet k neustálému snižování výdajů v této oblasti, nemůžeme v mezinárodním srovnání nikdy uspět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karamazovi. A ještě před paní kolegyní Putnovou se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty na faktickou poznámku.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem využil pouze faktické, protože se vejdu do dvou minut.

Kolega Karamazov k vysokým školám vše řekl a já bych chtěl říci něco k podpoře vědy, výzkumu a inovací. Všichni se shodneme na tom, že významným předpokladem zvyšování konkurenceschopnosti je podpora vědy, výzkumu a inovací tak, aby se tyto v maximální možné míře uplatnily v praxi. Jako vysokoškolský pedagog si ze srdce přeji, aby financování české vědy bylo dostatečné a aby byl stát schopen ufinancovat věci, jež jsou kvalitní a pomáhají nejen rozvoji vědy, ale i společnosti. Vždy jsem byl zastáncem toho, aby se kladl důraz na přesouvání prostředků z okamžité spotřeby do investic do budoucnosti, to jest na nasměrování veřejných a zejména soukromých prostředků do vzdělání, vědy, výzkumu, inovací a špičkových technologií. Nasměrování veprostřed těch, kteří mají skutečné výsledky. Rozpočet jako celek považuji v čase pokrizového růstu za takzvaně projídací. Ve srovnání s rokem 2013, kdy do vědy, výzkumu a inovací plynulo 40 mld., pamatuje návrh rozpočtu 2015 na tuto kapitolu pouze částkou 35 mld. a na investice jako celek má jít o 25 mld. méně. Pro takový rozpočet já ruku zvednout nemohu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. A nyní vystoupí paní poslankyně Anna Putnová. Připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré poledne, pane předsedající, dámy a pánové.

Rozpočet pro rok 2015 je pátým v pořadí, který mám možnost projednávat a vyjadřovat se k němu. Letošní navržený rozpočet vykazuje z mého pohledu nové prvky, vady, ke kterým nemohu mlčet. Chtěla bych se zmínit především o nereálnosti rozpočtu, který je nám předkládán.

V řadě kapitol jsme měli možnost se dozvědět, že financování, které je dáno ze zákona, bude řešeno rozpočtovým opatřením. Mohla bych posloužit několika příklady, ale budu se držet svého kopyta a uvedu příklad z regionálního školství, kde je v kapitole 333 rozpočtováno o 80 milionů méně pro soukromé školy regionálního charakteru, to znamená základní a střední. Na výboru jsme dostali odpověď, že toto bude řešeno rozpočtovým opatřením. Nebylo to poprvé, co jsem slyšela takovou připomínku a takové řešení. Myslím si, že to je dost zásadní pochybení tohoto rozpočtu, o kterém bychom měli mluvit, protože pokud budeme schvalovat bianco šek, který se bude postupně během roku měnit na základě hesla rozděluj a panuj, dostáváme se do situace, kdy se obchází rozhodnutí pléna Sněmovny a řeší se pouze rozpočtovým opatřením. Toto není věc, která by měla těšit ani koaliční poslance, protože situace se může změnit. A pokud se stane tento poklesek běžně užívaným systémovým řešením, může to být problém, který si tady dnes zaděláváme.

Druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, je investování do vědy, výzkumu a inovací. Dnes již o tom bylo mnoho řečeno a předpokládám, že ještě řada připomínek tohoto typu zazní. Vláda, která si předsevzala, že věda a výzkum bude její prioritou, snižuje výdaje v této kapitole. Když jsme v roce 2013 zjistili, že se snižují zdroje na vědu a výzkum, mysleli jsme si, že je to neštěstí, které přečkáme, a tato vláda, která zřídila také institut vicepremiéra pro vědu a výzkum, se postará, aby to byla jenom přechodná změna, kterou můžeme během roku přečkat. Opak se stal pravdou. Nutno podotknout, že rok 2015 bude skutečně mimořádně náročný pro výzkumné instituce, protože budeme také muset počítat s výpadkem zdrojů z Evropské unie. Takže to bude skutečně hladový rok pro výzkumné instituce.

Myslím, že víc než absolutní čísla vypovídá poměr investic do vědy a výzkumu v poměru k HDP. Jenom pro oživení paměti: v roce 2011 to činilo 0,98 %, v roce 2012 1,2 %, v roce 2013 stejný poměr, v roce 2014, ten nešťastný rok, který jsme měli přečkat, bylo 0,85 % a rok 2015, rok, ve kterém jsme očekávali od pana vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace výraznou posilu, se dostáváme na číslo 0,83 % HDP. Výzkumné instituce se budou muset srovnat s tímto výpadkem, ale rozhodně to bude rok, který bude skutečně hladový a který se promítne ještě v dalších létech.

Z toho důvodu jsem také předložila tři pozměňující návrhy, které nemohou tuto situaci nějak zásadně změnit, ale mohou alespoň v konkrétním případě pomoci řešit aktuální problém. Jedná se o situaci v Technologické agentuře České republiky, ke které se vztahují tři pozměňující návrhy. Podotýkám, že všechny vycházejí z rozpočtových pravidel. Jsou uvedeny v systému pod čísly 1742, 1744 a 1743. V případě dokumentu 1742 se jedná o posílení rozpočtu Technologické agentury České republiky na úkor vládní rozpočtové rezervy a v případě dokumentu 1744 se jedná o přesun z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 325 milionů.

Zdůvodnění je následující. Vláda České republiky přijala rozhodnutí, kterým se má financovat program EPSILON vypsaný a zaštítěný Technologickou agenturou České republiky, ze kterého vyplývá, že se budou financovat projekty aplikovaného výzkumu především v oblasti energetiky, dopravy, nových technologií a nových materiálů. V současné době probíhá výběrové řízení zhruba 700 projektů, které byly doručeny, a technologická agentura nemá oněch 500 milionů, aby mohla tyto projekty financovat. Tolik tedy k pozměňujícím návrhům.

A teď bych se chtěla více věnovat kapitole 333, což je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Od léta letošního roku jsme slýchali z ústa pana ministra školství, že posílí rozpočet na sport o 800 milionů. Velmi jsme tomuto záměru tleskali, protože fyzická zdatnost dětí a mládeže je bez přehánění jedním ze základů konkurenceschopnosti České republiky. Sportovci jsou zvyklí počítat nejenom branky, body a sekundy, ale také peníze, a pokud v tomto případě uvěřili slibům pana ministra, tak se velmi přepočítali. Rozpočet na sport pro rok 2015 se neliší od rozpočtu roku 2014 ani rozpočtu 2013. Protože pan ministr Chládek nevynechal příležitost, aby veřejně nedeklaroval, jakým způsobem bude posilovat tuto položku, myslím, že by se slušelo, aby řekl veřejnosti, že se to prostě nepovedlo, a bylo by slušné, aby se sportovcům omluvil, pokud se mu nepodaří rozpočet upravit tak, jak od léta sliboval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP