(11.20 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl především přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem dal do systému. Nicméně si neodpustím jednu poznámku. On tady není současný předseda Občanské demokratické strany. On vždycky velice rád zabrousí do minulosti. Peskuje tady pana současného premiéra Sobotku: Ten Sobotka, když byl ministrem financí... Sociální demokracie, když byla u vlády... Já si myslím, že trpí ztrátou paměti. On už nevzpomene 90. léta, nevzpomene, když musely nastoupit vlády sociální demokracie, jaký marasmus tady musely řešit po vládách Klause. A myslím si, že Klaus byl ODS, i když už dneska není. Bankovní socialismus. Kolik se rozkradlo v bankách? To všechno musely sanovat vlády sociální demokracie. Tak přátelé, chcete-li někoho peskovat, tak si taky trošku oživte paměť.

Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 1697, který jsem podal do systému. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v podrobné rozpravě.

A nejdříve mi dovolte, abych konstatoval omluvu pana ministra Milana Chovance, který se omlouvá od 14 hodin.

Nyní se svým vystoupením s přednostním právem paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová a pak budeme pokračovat podle pořadu přihlášených, tedy pan kolega Beznoska jako první. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych se touto cestou chtěla přihlásit k sněmovnímu dokumentu číslo 1710. Je to pozměňovací návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Jedná se mi o zvýšení výdajů kapitoly 334, což je Ministerstvo kultury, o 300 milionů korun pro Státní fond kinematografie na podporu filmových pobídek. Dále navrhuji snížení výdajů kapitoly 398, což je Všeobecná pokladní správa, ze specifického ukazatele výdaje, položka transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, o 300 milionů. Tento návrh projednal kulturní výbor, který ho přijal. Bohužel díky administrativní chybě se tímto návrhem rozpočtový výbor nezabýval, prohlásil ho za nehlasovatelný. Tudíž já jsem se ho ujala a domnívám si, že si zaslouží, aby prošel hlasováním Sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni Jaroslavě Jermanové. Nyní v rozpravě pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, velmi krátce připomenu, protože jsem měl poměrně dlouhé vystoupení v prvním čtení, proč nemohu tento rozpočet podpořit, a potom bych se zaměřil na kapitolu 313 MPSV. Mám celou řadu dotazů, ale protože tady není paní ministryně, věřím tomu, že pan ministr nebo pan premiér mi budou schopni odpovědět.

Návrh rozpočtu na rok 2015 není dobře. Možná bych navázal na pana předsedu Okamuru. On to tady zmínil, že růst v evropském nebo světovém kontextu je poměrně křehký. Já na rozdíl od něj použiji česká čísla. Česká národní banka snížila svůj odhad růstu v posledním kvartále o 0,4 procentního bodu. Je to možná signál, že i ona se začíná obávat těch věcí, které se dějí mimo českou ekonomiku. Tak to jenom takový dovětek.

Jinak náš návrh rozpočtu - co je tam špatně? Zvyšuje strukturální deficit na 1,8 % HDP. To je poměrně dramatická změna, protože o tom strukturálním deficitu skutečně rozhoduje vláda. A v kontextu předchozích vět je to velmi špatně. Jenom připomenu, že v posledním roce vlády za účasti Občanské demokratické strany byl strukturální deficit necelé 0,3 %. V roce 2015 chce vláda vybrat od občanů o 19 mld. Kč více než v letošním roce. O 19 mld. Kč. A nejsou to peníze, které vybereme, a pak určitým skupinám bude přerozdělováno. Přestože schodek státního rozpočtu je plánován ve výši 100 mld., to znamená zhruba o 19 mld. Kč vyšší než v tomto roce, tak se vůbec nebere v úvahu, že s tímto vysokým schodkem pracujeme. A naproti tomu postavme zhruba 2,5procentní růst hrubého domácího produktu. Čili v době, kdy by se mělo šetřit, resp. by se měla dělat strukturální opatření tak, aby se připravil další ekonomický růst, tak my ty peníze prostě projídáme.

Velmi často zaznívala kritika zejména z řad České strany sociálně demokratické na to, že se zvýšilo DPH za vlády Občanské demokratické strany o 1 procentní bod. Vysvětlení už tady zaznělo mnohokrát včetně navázání na druhý pilíř důchodové reformy. Přesto tato vláda hodlá na dani z přidané hodnoty v příštím roce vybrat o 10 mld. více, reálně se to může dostat až k hranici 30 mld.

Mandatorní výdaje, věc, která nás všechny tíží, dosáhnou své rekordní úrovně. Mandatorní výdaje vzrostou na 713 mld. Kč, což je o 42 mld. Kč více než za minulé vlády. Připomenu, že se dostávají na svoji historicky nejvyšší úroveň a činí 58,5 % všech výdajů.

Výdaje na vlastní činnost, to je to šetření takové doma, na vlastní činnost vládních úřadů, činí 20,5 % z celkových běžných výdajů, je to 81 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem další růst o 15,6 %.

Oproti poslednímu roku za účasti vlády Občanské demokratické strany byly investice 102 mld. Kč. V té době, a to si určitě dobře pamatujete, byli odboráři v pražských ulicích. Protestovali, že vláda svými nízkými investicemi dusí českou ekonomiku. Pro příští rok v návrhu rozpočtu najdete číslo 75,6 mld. Kč.

Čili není to proinvestiční, prorůstový rozpočet. A jeden z faktorů růstu, a o tom tady už byla opakovaně řeč, je investice do vědy, výzkumu, inovací. I tady dochází k poklesu ze 40 mld. v minulém roce. Tento výdaj pro příští rok je plánován ve výši 35 mld.

Takže to jsou takové faktické důvody, proč si myslím, že ten rozpočet není ani úsporný ani prorůstový. Naopak, je to rozmařilý, rozhazovačný rozpočet, který jako by počítal s tím, že ten křehký ekonomický růst bude pokračovat donekonečna.

A teď moje dotazy. Věřím tomu, že mi někdo bude schopen odpovědět. Týkají se kapitoly MPSV. Jednak pro vás informace, kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí plánuje schodek ve výši 136 mld., což je větší schodek, než je plánovaný celkový schodek státního rozpočtu. 95 % výdajů této kapitoly, a to je přirozené, jsou výdaje mandatorní. A já mám některé dotazy.

Poprosil bych o informaci, kolik přesně bude stát valorizace důchodů. Já s ní nemám problém. Naopak. Myslím si, že v tom přechodném opatření, kdy se důchody lehce zamrazily, je to správně, navýšení o 208 Kč podporuji. Ale proti tomu postavím jednu informaci pro vás. Důchody v příštím roce pořád ještě reálně poklesnou o 0,8 %. Čili kolik nás bude stát přesně ta valorizace? A co se počítá do dalších let, aby se zabránilo reálnému poklesu?

Co se týče dávek státní sociální podpory, v komentáři této kapitoly bylo uvedeno, že přibývá 2 700 pěstounů. To se výrazně projevilo v částce na dávky pěstounské péče. A já se ptám, jak se to projeví ve snížení počtu dětí v dětských domovech a v dalších ústavech, jestli někdo dal tato čísla do souvislosti.

Třetí věc, na kterou bych se rád zeptal: Proč se zvyšují o 200 mil. dávky pomoci v hmotné nouzi, když situace na trhu práce, která reaguje na zlepšenou ekonomickou situaci, se výrazně zlepšila a z loňských 635 tisíc nezaměstnaných máme k letošnímu říjnu 520 tisíc? Čili poměrně významný a pozitivní pokles počtu nezaměstnaných v absolutním vyjádření. Přesto navyšujeme dávky pomoci v hmotné nouzi. Poprosil bych o vysvětlení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP