(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A k tomu, co říkal pan poslanec Bendl. Pane poslanče, my jsme udělali přesně to, co vaše politická strana chtěla. Zrušili jsme Generální ředitelství státní služby, to byl přece požadavek ODS. Vy jste tím podmínili podporu zákona o státní službě. V okamžiku, kdy jsme zrušili Generální ředitelství státní služby, tak ti lidé, kteří ho připravovali v souladu se zákonem na Úřadu vlády, tak se ta agenda přesunula na Ministerstvo vnitra, protože jsme se dohodli i s vaší politickou stranou na tom, že zastřešovat státní službu bude náměstek na Ministerstvu vnitra. Čili abychom neměli krátkou paměť a pamatovali si to, co bylo před několika měsíci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane premiére, váš čas. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s faktickou poznámkou, potom pana poslance Kalouska a poté pana poslance Petra Fialu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Promiňte, pane premiére, ale to ještě neznamená, že ta agenda, kterou jste převzali, musí za půl roku narůst o 50 %. Z deseti lidí se najednou stane patnáct. To se opravdu tam odehrávají takovéto záležitosti, to za prvé.

A za druhé musím ještě jednou přečíst: Promítnutí dalších změn trvalého charakteru se jmenuje nadpis výdajových položek navýšení platů na Úřadu vlády. A nezlobte se, 3,5 % nedělá 85 milionů korun. Vy to dobře víte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kalouska s faktickou. Pane premiére, je ještě před vámi celá řada faktických. Vydržte prosím. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane premiére, ještě jednou. Byla vyměřena sankce finančním úřadem organizační složce státu Úřad vlády 500 milionů korun. To znamená, že vy jako předseda vlády, který zastřešujete celý státní rozpočet, jste byl odsouzen k tomu, abyste 500 milionů přendal z jedné kapsy do druhé. Nic jiného. Vedle této situace je platný daňový řád a platná rozpočtová pravidla a tato legislativa vám umožňuje, a vy to nepochybně uděláte, nezaplatit z plánovaného rozpočtu na tuto sankci ani korunu, a pokud to uděláte, bude vám rozpočtovým opatřením kompenzována.

Chcete-li radu, ano, já vám poradím. Použijte těch 85 milionů nárůstu na platy na Úřadu vlády na úhradu té pokuty a snižte o to deficit. Ale vy se touto radou řídit nebudete. Vy těch 85 milionů utratíte pro své voliče na sjezdu sociální demokracie, které na tom úřadu zaměstnáte. Zaplatí to daňoví poplatníci a z těch 500 milionů korun, které Úřadu vlády finanční úřad vyměřil, de facto vaše kapitola nezaplatí ani korunu. Za rok si to při státním závěrečném účtu řekneme. Jestli si myslíte, že zaplatí, tak teď pojďte k mikrofonu a řekněte: Ano, my část plánovaného rozpočtu na rok 2015 nepoužijeme na tu pokutu a nenecháme si to kompenzovat žádným rozpočtovým opatřením. To neřeknete. Vy řeknete jenom to první, ale neřeknete, že doopravdy nezaplatíte ani korunu a že to všechno utratíte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Připraví se pan premiér. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Já musím dát opravdu najevo určité zklamání. Pane premiére, já opravdu mohu ocenit vaši rétorickou obratnost jako levicového politika, ale opravdu nemohu ocenit vaši kompetenci premiéra, který tady obhajuje státní rozpočet. Já jsem tady přednesl naprosto konkrétní výhrady nad konkrétními čísly. Mluvil jsem o tom, kde se zvyšují provozní výdaje jednotlivých ministerstev, kde roste počet úředníků, mluvil jsem o malých investicích, investicích do klíčových oblastí. To všechno je doložitelné na těch číslech, která jste v tom státním rozpočtu předložili. Nezlobte se na mě. Mně nebudete vykládat, že to nejde na mzdy, když ty peníze jdou na mzdy. Nemůžete si hrát s něčím, co je dáno na papír a co jste vy nebo pan ministr financí, vaše vláda předložili tady do Poslanecké sněmovny. Já vás opravdu prosím, všechny členy vlády, abyste se začali zabývat těmi našimi věcnými argumenty, abyste nám odpovídali na naše otázky, abyste tady neodváděli pozornost k nějakým kauzám a dalším věcem. Prostě zvyšují se provozní výdaje, roste počet úředníků, rostou prostředky na platy úředníků, neinvestuje se, jsou nižší investice do vědy, jsou nižší investice do infrastruktury. To jsou prostě fakta, která vyplývají z rozpočtu, který jste tady předložil. Tak se pojďme bavit o těch faktech a neodvádějme řeč k nějaké minulosti a ke kauzám, které se nás netýkají. A odpovědět na moji výhradu, že se zvyšují platy a počet úředníků na Úřadu vlády tím, že budu platit peníze, když prohraji soud v kauze ProMoPro, to přece sám musíte vědět, že není relevantní odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana premiéra. Pane premiére, vaše faktická. Vaše dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že tady bylo jasně řečeno, že Úřad vlády má předepsaný odvod za kauzu ProMoPro, že to je půl miliardy korun a že to budeme muset řešit. To prostě není triviální věc a já ji nechci zlehčovat, nechci ji bagatelizovat. A berte to prosím jako informaci nad rámec toho, co je v zákoně o státním rozpočtu, protože se to hospodaření úřadu v příštím roce dotkne.

Pokud jde o otázku platů - platy vzrostou o 3,5 %. Tarifní tabulka. Odměny budou limitovány podle zákona o státní službě 25 % z celého roku. Já nechci připomínat pana Poula, který byl v administrativě Úřadu vlády a podle veřejných informací dostal odměny v rozsahu 800 až 900 tisíc za rok. Nic takového už se na Úřadu vlády opakovat nebude.

Pokud jde o navýšení počtu zaměstnanců, musím říci, že se sociální demokracií a se sjezdem to nemá nic společného. My jsme se jako vláda rozhodli, že zřídíme pozici místopředsedy vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Místopředseda vlády přišel na Úřad vlády, neměl tam vytvořený žádný úsek, který by ho podporoval v této kompetenci. A v letošním a příštím roce dochází v rámci Úřadu vlády, je to tedy součástí této rozpočtové kapitoly, k vytvoření a naplnění úseku místopředsedy vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací. To je předseda KDU-ČSL, místopředseda vlády pan Bělobrádek. Nikterak to tudíž nemůže souviset s jakýmkoliv sjezdem sociální demokracie. To je gros nárůstu počtu zaměstnanců na Úřadu vlády, je to gros toho nárůstu mzdových prostředků, a zbytek nárůstu mzdových prostředků je dán tím, co se odehrává všude - zvyšují se platy ve veřejném sektoru. Za vás se nezvyšovaly, za naší vlády se zvyšují platy zaměstnanců veřejného sektoru. To je realita.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Petr Fiala. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane premiére, já vás musím zklamat. Vy jste buď nečetl kapitolu rozpočtu Úřadu vlády, anebo jste ji četl špatně, anebo si ji špatně vykládáte. Ano, na Úřadu vlády stoupá počet pracovníků a tomu adekvátně se zvedají platy. Ano, na Úřadu vlády se o 3,5 % přidává na platech. Ale pozor - také se na Úřadu vlády, a to je ta třetí záležitost, to je ten mzdový nárůst o zhruba 31 milionů korun z roku na rok, a pak už to asi zůstane stejné, pak už to budeme valorizovat v souladu se zákonem každý rok tak, jak se valorizují platy. A tady je napsáno: Kapitola se navyšuje o prostředky ve výši 31,05 milionu korun, z toho tvoří platy 23 a 8 milionů jsou povinné pojistné a FKSP, na částečné dorovnání průměrného platu na úroveň skutečně vyplaceného průměrného platu za rok 2013. Tudíž žádná 3,5 %. A říkat tady skrze mikrofon lidem, to je přece úplně normální, to je těch 3,5 %. Kdepak! To jsou úplně jiné částky, které se odehrávají, zcela nestandardní, na Úřadu vlády.

A pak ještě využiji těch 37 vteřin, které mám. Když už jsme u toho rozpočtu kapitoly Úřadu vlády, na jednotlivých odborných institucích, Ministerstvu školství, Ministerstvu vnitra a tak dále se snižují výdaje na výzkum a inovace a na Úřadu vlády se na výzkum a inovace zvyšuje kapitola rozpočtu o 100 milionů korun. Na co jdou a jak je chcete rozdělovat, prosím vás, pane premiére? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP