(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vláda těch několik nesmělých krůčků, které se podařilo prosadit vládám minulým, ruší. Místo aby se prohlubovaly, zlepšovaly, pokračovalo se v nich, tak je ruší. Dobře, k tomu má politický mandát, ale už neříká, co místo toho. Místo toho říká: my to budeme zhoršovat, aby bylo lépe!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Volného a prosím, aby se připravil pan poslanec Fiala Petr.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, paní předsedající. Děkuji. Kolegové, pan kolega poslanec Kalousek říkal, že Poslanecká sněmovna chce slyšet. Jestli i já jsem Poslanecká sněmovna, tak já za sebe říkám, že nechci slyšet, protože už jsem to slyšel několikrát. Tento rozpočet byl postaven s tímto číslem právě proto, že za dob krize a za dob úsporných opatření se celá ekonomika poddimenzovala neskutečným způsobem. Jestli to bylo dobře, nebo špatně, nechám posoudit odborníky, nicméně tato ekonomika byla poddimenzovaná v investicích, byla poddimenzována v sociálních dávkách a platech, víte, že jsme přidávali na důchodech, museli jsme rozmrazit a valorizovat platy státním úředníkům, prostě byly zamrazené a prostě se s tím nepracovalo. Možná to bylo správně. Proto toto opatření a proto - já už jsem to tady slyšel minimálně pětkrát. Možná pan ministr bude reagovat, nicméně pro mě to říkat nemusí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za reakci panu místopředsedovi rozpočtového výboru. Já jsem ji také slyšel mnohokrát na rozpočtovém výboru a je to poctivá odpověď: My jsme se rozhodli zhoršovat stav veřejných rozpočtů, protože si myslíme, že je to tak dobře. A já si nejsem jist, jestli má tuhle odpověď i pan ministr financí, proto se ptám jeho, protože on píše, že tu situaci zhoršuje. Odpověď je proč. Kdy řekne Protože si myslíme, že zhoršovat je dobře, je to poctivá odpověď a Poslanecká sněmovna se s ní spokojí, tak jako s vaší odpovědí. (Potlesk poslanců TOP 09. )

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Fiedler. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Paní předsedající, já bych se chtěl obrátit na pana místopředsedu rozpočtového výboru. Pane kolego -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, mým prostřednictvím!

 

Poslanec Karel Fiedler: Prostřednictvím paní předsedající. Omlouvám se podruhé. Pane kolego, už jsme to tu přece řešili několikrát, že čísla, která vy jste předložili v návrhu rozpočtu, přece jasně mluví o tom, že v současném návrhu rozpočtu jsou investice v nižším objemu, než bylo v období, které vy - já teď nehodlám polemizovat o tom, jestli správně, nebo nesprávně - kritizujete. Kritizuje ho, ano, byly tam investice v nějaké výši, byly ve snížené výši, ale přece všichni dobře víme, že z vašich čísel, která vaše vláda předkládá, investice jsou ještě v nižším objemu. Už jsme to tu přece řešili! Proboha neříkejte pořád, že tam jsou zvýšené investice, když z vámi předložených čísel se všichni dočteme, že tomu tak není. Jen pro pořádek. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím s řádnou přihláškou s přednostním na právem pana poslance Petra Fialu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, moji kolegové tady za chvíli budou zdůvodňovat naše pozměňovací návrhy a naše stanovisko k rozpočtům v jednotlivých kapitolách. Já bych ale přece jenom, aniž bych stejně jako pan předseda Kalousek chtěl opakovat všechny výhrady, které jsme k rozpočtu měli, tak bych chtěl připomenout některé základní věci, které nás činí nespokojenými s tím, jak je tento rozpočet navržen.

Možná se občas díváte na televizi a třeba jste v posledních dnech viděli takový seriál, který se jmenuje Expremiéři, kde včera nebo kdy vystupoval člověk, který se jmenuje Stanislav Gross a o kterém tam říkali, že byl premiér České republiky. Já neříkám, že se všemu, co se vysílá v televizi, má věřit, ale tohle je docela důvěryhodná informace. A já to říkám proto, že pan předseda vlády i pan ministr financí nám tady často říkají, že tu vládly jenom vlády pravice, vláda ODS s Miroslavem Kalouskem za posledních 20 let, a že se tu v té době pořád kradlo, tak je dobré si připomenout, že tu byly také jiné vlády, že tu byla třeba vláda v čele s panem premiérem Špidlou, Grossem nebo panem Paroubkem. A já o tom nemluvím náhodou. Mluvím o tom proto, že v té době byl ministrem financí současný premiér pan Sobotka, a v tomto období, které není tak dlouho za námi, se zde realizovala určitá rozpočtová politika a ta rozpočtová politika byla velmi neodpovědná, protože v době, kdy jsme prožívali hospodářský růst, vytvořily tyto vlády - Špidly, Grosse a Paroubka - značný deficit státního rozpočtu. A tato vláda pokračuje přesně v tomto trendu a znovu se tu promítají všechny chyby, které jsme České republice zažívali v letech 2002 až 2006. Nešetří se v době, kdy šetřit můžeme, rozhazují se peníze na zvyšující se počet úředníků, zvyšuje se deficit, a to navzdory tomu, že očekáváme hospodářský růst a máme naštěstí v naší zemi celkem dobré ekonomické podmínky.

Já bych si také dovolil připomenout, že už druhý rok končí rozpočet s deficitem 80 miliard korun, v příštím roce se navíc očekává růst ekonomiky, ale vláda nám tady překvapivě předkládá rozpočet s deficitem 100 miliard korun. Nechci být podezřívavý, ale skoro si myslím, že i přes rozhazovačnou politiku této vlády je pravděpodobné, že vláda rozpočet 100 miliard nadhodnotila, aby nám za rok mohla říkat, jak pracovala dobře a jaká úsporná opatření realizuje.

Když se podíváme na strukturu rozpočtu, tak zjistíme, že vláda samozřejmě bere všem občanům, ale peníze rozděluje vybraným skupinám. A když se podíváte, kam ty peníze jdou, tak jako příklad vám mohu uvést, že jdou na vyšší provozní výdaje ministerstev, na to, aby se navýšil počet úředníků, a samozřejmě to všechno se musí dít na úkor někoho, a děje se to na úkor živnostníků, děje se to na úkor drobných podnikatelů, děje se to na úkor aktivních lidí.

Já vám tady řeknu, uvedu několik naprosto konkrétních příkladů, abyste viděli, jak jsou slovo vlády v rozporu s čísly, které sama vláda nám předložila. Rostou výdaje na činnost jednotlivých ministerstev a úřadů na 81 miliard korun ročně, což je o 10,7 miliardy korun více, než to bylo v předcházejícím období. A podívejme se třeba na jednotlivé úřady.

Úřad vlády vyplatí v příštím roce na platech o 55 milionů korun více, zaměstná o 43 lidí více a ještě navíc tam bude 30 milionů korun na dorovnání platů úředníků na Úřadu vlády. To je velmi zajímavá politika, zvláště od pana předsedy vlády, který nám káže o tom, jak mají zůstat zmrazeny, nebo nemají téměř růst platy ústavních činitelů. Podívejte se, co dělá na svém úřadu, na Úřadu vlády.

Ministerstvo financí na platech v roce 2015 vyplatí o 630 milionů korun více a zaměstná navíc dalších 600 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě musí nějakým způsobem vyřešit naprosto neodpovědné rozhodnutí o zrušených poplatcích. Na to se musí vynaložit 5 miliard korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP