(9.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se nedomnívám, že je v tuto chvíli nezbytně nutné, aby k tomu diskutovala Poslanecká sněmovna. Domnívám se, že věc je kompetenčně jasná. Na místě je velitel zásahu, který je součástí struktury Policie České republiky. Celá akce Vlachovice-Vrbětice je z hlediska integrovaného záchranného systému podřízena Hasičskému záchrannému sboru, to znamená, je celá věc kontrolována ve struktuře Hasičského záchranného sboru. Na místě zasahuje Policie České republiky. Je tam odpovědný velitel zásahu. Jsou tam přítomni policejní pyrotechnici. A já při vší úctě k Poslanecké sněmovně se nedomnívám, že jsme odborníci na provádění takovéhoto zásahu v naprosto bezprecedentní situaci, ke které došlo ve Vlachovicích a Vrběticích. Nemyslím si, že jsme schopni dát nějaké rady v tuto chvíli zasahujícím policistům v této lokalitě.

Současně také platí, že ministr vnitra je připraven informovat Poslaneckou sněmovnu. Předpokládám, že se v tuto chvíli zabývá tím, že kontroluje činnost Policie České republiky, kontroluje činnost Hasičského záchranného sboru, proto také není teď přítomen na schůzi Poslanecké sněmovny. A předpokládám, že jakmile se dostaví na schůzi Poslanecké sněmovny, tak bude informovat. (Poslanec Okamura předkládá na řečnický pultík fotografie.)

Pan předseda Okamura mi tady rozdal fotografie. Já jsem je viděl, pane předsedo, čili ty fotografie jsou mi známy. Jsem informován o této věci a vím, že ten šrapnel, který tady ukazujete, doletěl do vzdálenosti zhruba dvou kilometrů od epicentra výbuchu. Bylo to v tom okamžiku, kdy došlo ve výbuchu v muničním skladu ve Vlachovicích-Vrběticích. To není fotografie z dnešního dne, ale jedná se o ten původní výbuch, ke kterému došlo. A ten šrapnel doletěl až dva kilometry daleko! To je samozřejmě velmi velká vzdálenost.

Čili ve Vlachovicích-Vrběticích, pokud bude potřeba, aby proběhla evakuace obyvatel, proběhne evakuace obyvatel.

Velitel zásahu ze strany Policie České republiky poskytl v tuto chvíli informaci, která je mu dostupná, to znamená, že podle jeho informací dochází k sesuvu kráteru a vybuchuje munice v tomto kráteru. To je v tuto chvíli dostupná informace, kterou má k dispozici ministr vnitra. Žádnou jinou dostupnou informaci než informaci od velitele zásahu vláda v tuto chvíli k dispozici nemá. Čili věcí se zabýváme.

K otázkám, které položil pan předseda Okamura, velmi stručně. Soukromou munici si budou muset odvézt soukromé firmy, které ji vlastní. Na vlastní náklady. Pokud bude muset odvoz zajistit stát, tak bude požadovat po těchto soukromých firmách náhradu. Pokud bude muset munici uskladnit stát, tak bude požadovat nájemné po těchto firmách a já věřím, že bude vyšší, než bylo požadováno ve Vlachovicích a Vrběticích. Myslím, že to byl docela výhodný byznys pro tyto soukromé firmy podle informací, které mám k dispozici, skladovat munici v tomto areálu. Čili soukromé firmy se musejí podílet na úhradě nákladů, které s tím budou spojeny. Ale nemůžeme na ně čekat. Stát musí jednat a potom musí finanční prostředky po těchto soukromých firmách vymáhat.

A petice, o které mluvil pan předseda Okamura. Já jsem se setkal se členy petičního výboru. Mluvil jsem s těmi občany, kteří tuto petici dali dohromady. Mluvil jsem o jejich požadavcích. Ty požadavky byly v zásadě dva hlavní. Za prvé, aby stát zajistil co nejrychlejší odvoz munice z tohoto areálu. A za druhé, aby do budoucna stát, pokud bude nakládat s tímto areálem, jednal po dohodě s obcemi, po dohodě s občany, aby se tam taková situace v budoucnosti nevytvořila. Myslím, že mohu jasně říci, že stát se zasadí o to, aby byla munice, jakmile to bude bezpečné, odvezena, a současně že areál zůstane ve vlastnictví státu po dobu, kdy bude prováděna sanace. Až bude sanace dokončena, tak stát bude diskutovat s obcemi, s krajem, s občany o tom, jakým způsobem se s tímto areálem naloží, jakým způsobem bude eventuálně privatizován a za jakých podmínek bude eventuálně privatizován. Také je možné, že areál může být převeden na obec nebo může být privatizován jiným způsobem. Ale v každém případě musí tato věc nastat po dohodě s obcemi, po jednání s obcemi, po jednání s krajem, po jednání s občany, tak aby se lidé cítili bezpečně z hlediska budoucího využití tohoto areálu ve Vlachovicích-Vrběticích.

Čili tolik velmi stručně k této situaci. A skutečně vás chci ujistit, že vláda se touto věcí zabývá. Mně osobně velmi záleží na tom, abychom co nejdříve umožnili lidem ve Vlachovicích-Vrběticích a také v okolních obcích, aby mohli klidně spát, aby věděli, že munice už je odvezena, že ta rizika se snížila na nulu. Ale současně je také potřeba poskytnout prostor pro práci policejních odborníků, policejních pyrotechniků. K takovémuto výbuchu s takovýmito riziky v posledních 25 letech, jak jsem byl informován, v České republice nikde nedošlo. A teprve až krize bude vyřešena, tak se prosím věnujme tomu, jak je možné, že k něčemu takovému došlo. Ale na to taky nesmíme zapomenout. Jak je to možné? Jak je možné, že stát neměl informace o tom, že se nám tady soustředilo takové množství privátní munice? Jak je tohle možné? Co dělaly služby tohoto státu? Co dělaly bezpečnostní složky? Jakým způsobem to monitorovaly? Jak je možné - informovaly vlády? Informovaly minulé vlády o tom, že se tam soustředilo takové velké množství munice? A pokud vlády neinformovaly, jak je to možné? Proč? Jak je možné, že muniční sklad v tomto rozsahu nebyl součástí integrovaného záchranného plánu z hlediska kraje? Krizového řízení. Opět tam jsou velké díry, jsou tam velké mezery, nedá se to podcenit, nedá se to zamést pod koberec. Ale to, co pokládám teď za prioritní, je ochrana zdraví občanů, a pak teprve se budeme zabývat tím, kdo pochybil, jaké předpisy jsou špatné, aby se tahle situace už v České republice nemohla opakovat. A pokud zjistíme, že minulé vlády byly varovány a nereagovaly, tak to samozřejmě také zveřejníme. Ale chceme nejprve se teď postarat o bezpečí a majetek občanů v tomto regionu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní se hlásí pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Situace ve Vlachovicích-Vrběticích je bezesporu vážná. Nicméně vážné téma je i státní rozpočet a já se domnívám, že informace od pana premiéra a pana ministra v tuto chvíli jsou pro poslankyně a poslance dostačující a že uděláme lépe, když se budeme věnovat rozpočtu. Tedy jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO vetuji zařazení tohoto bodu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže v tom případě o tom hlasovat nebudeme. Zeptám se pana předsedy Kalouska, zda platí jeho přihláška s přednostním právem. Ano? Tak prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Platí, Byť samozřejmě musím respektovat veto dvou poslaneckých klubů, tak přesto dovolte, abych vyjádřil jisté roztrpčení nad tím, že přesto, že nikdo z nás nezpochybňuje důležitost státního rozpočtu, a byli to zástupci opozice, kdo na grémiu naléhali, aby byl projednán ze všeho nejdřív, ještě dnes, aby nedošlo k jeho zdržení, tak prostě tahle mimořádná událost si zaslouží své mimořádné projednání, nebo by si zasloužila. Já jsem velmi zklamán z toho, že to tak necítíte. Protože nikdo nepochybuje o tom, že Hasičský záchranný sbor, policie i policejní pyrotechnici dělají zcela kompetentně svoji práci na místě a že dělají vše, co je možné. Ale je to otázka politické odpovědnosti, která sem nutně patří v takovém případě. A prostě tyto složky se zodpovídají ministrovi vnitra, který politickou odpovědnost nese. Ministr vnitra se zodpovídá vládě, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně a Poslanecká sněmovna se zodpovídá lidem, kteří ji sem zvolili. A mně připadá skandální, že se tomu prostě nechceme věnovat, protože prostě ty informace nezní úplně.

Jestliže tady pan premiér řekne, že lidé z Vrbětic by měli klidně spát, a proto byly firmy požádány o to, aby byla munice odvezena - ono to vypadá, jako že bude odvezena do Vánoc. Já si nemyslím, že ten problém je tak jednoduchý, a minimálně za ten termín by někdo měl nést politickou odpovědnost. Takže jestliže už tohle nebude Poslanecká sněmovna projednávat, pak tedy alespoň, pane premiére, když jste tady poskytl informaci, kterou váš pan předseda klubu označil za vyčerpávající, já s ní nesouhlasím, tak alespoň sdělte Poslanecké sněmovně termín, ke kterému vy garantujete, že ten materiál bude odvezen. Ten termín bychom chtěli slyšet, protože si nemyslím, že to bude zítra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan premiér. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP