(9.10 hodin)
(pokračuje Stropnický)

Patrně došlo k sesunutí onoho kráteru, jak se o tom mluvilo, jak si asi vzpomenete, pod tím objektem, který explodoval a který to celé způsobil. Měl by to být dílčí problém, samozřejmě že ale velmi nepříjemný. Samozřejmě chápu, že to obyvatele minimálně zneklidnilo, ale to už je na těch lokálních autoritách, aby případně přijaly opatření typu odvoz do školky, do školy, to skutečně speciálně já z titulu ministra obrany asi obtížně mohu řešit. Ty výbuchy mohou probíhat, mohou a nikdo přesně neví a není v lidských silách určit, jestli skutečně k nim dojde a v jakém rozsahu. Ty může zapříčinit i pohyb zvěře nebo nějaký dílčí sesuv půdy, čili celý areál je velice rizikové místo, ale nasazení lidí a specialistů je tam maximální, k jakému lze sáhnout. (V sále je hlučno.)

Věřím, že zprávy už budou optimističtější. Ony byly řadu dnů a řekněme, že tohle je sice výrazná, ale doufejme, že dílčí nepříjemnost. Ale znova opakuji, že pokud by na místě bylo potřeba sáhnout k nějakému zvláštnímu režimu chodu -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Velmi se omlouvám, pane ministře. Ale byl zde zájem o vysvětlení situace, to pan ministr právě provádí, a potřeboval by také asi argumentovat v důstojné atmosféře. Prosím o klid, je to závažné téma, tak se tomu prosím věnujme.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Teď úplně nevím, jestli jsem pochopil tu připomínku, ale mám zalehlé levé ucho. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem se, pane ministře, snažil zjednat klid v jednacím sále, abyste mohl mluvit v důstojné atmosféře. To bylo celé, o co jsem se snažil.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji. Doufal jsem, že to je tak. Děkuji.

Už se nebudu opakovat. Asi to některé z vás úplně neuspokojí, ale celý malér je velký malér, vyšetřuje se a to je zase věc Policie ČR. My připravujeme náhradní řešení. Na Květnou už zase vláda vyčlenila 83 vojáků, kteří to tam budou střežit, čili tam připravujeme náhradní bezpečné umístění, a pokud je potřeba na místě přijmout nějaké zvláštní opatření, domnívám se, že to je v kompetenci lokálních autorit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan předseda vlády a připraví se pan předseda Okamura.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych vás jako předseda vlády informoval o postupu vlády v kauze výbuchu v areálu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích.

Nejprve si myslím, že je důležité poznamenat, že tento areál dříve sloužil pro potřeby Armády ČR a Ministerstva obrany. Následně armáda přestala tyto sklady využívat, sklady zůstaly ve vlastnictví Ministerstva obrany, konkrétně jeho resortní organizace výzkumného ústavu, a tato resortní organizace tyto sklady pronajala komerčním subjektům. Jde tedy o státní majetek, který je ovšem z velké části využíván ke komerčním aktivitám, zejména pokud jde o skladování munice.

Ve Vlachovicích-Vrběticích došlo k výrazné koncentraci skladované munice. Musím říci, že pro mne osobně to bylo velmi překvapivé zjištění, že v tomto areálu může být skladováno až 15 tisíc tun munice. V těch jeho jednotlivých objektech. K tomu naskladnění nedošlo v uplynulých deseti měsících. K naskladnění došlo v uplynulých několika letech. Poté kdy došlo k výbuchu v jednom z těchto muničních skladů, což je skutečnost, která je známá, se přirozeně okamžitě touto situací začalo zabývat jak Ministerstvo obrany, tak zejména Ministerstvo vnitra, protože do kompetencí Policie ČR patří likvidace takovýchto událostí a řešení takovýchto událostí, pokud k nim kdekoli v ČR dojde. Přirozeně vláda se těmito otázkami zabývá, musím říci, že téměř na každém jednání vlády buď ministr obrany, nebo ministr vnitra informuje o tom, jakým způsobem probíhají sanační práce a zásah Policie ČR v tomto areálu.

Chci vás informovat o tom, že vláda rozhodla o povolání vojáků Armády ČR ke střežení tohoto areálu až do maximálního počtu 100 osob. Tak jak jsem zjistil na místě od informací ze strany představitelů samospráv, je evidentní, že ostraha tohoto areálu - zejména technické zabezpečení, mám na mysli plot a oplocení, v minulých letech utrpělo určité opotřebení a je evidentní, že toto oplocení dnes není v takovém stavu, jako bylo v době, kdy tento areál byl využíván za minulého režimu nebo krátce po roce 1990. Proto jsem pokládal za důležité, aby byla maximálně posílena ostraha celého areálu, a jsem velmi rád, že vláda rozhodla o tom, že tuto ostrahu budou vykonávat příslušníci Armády ČR. V tuto chvíli je celý areál označen a v tuto chvíli je celý areál hlídán ať už fyzicky, nebo díky pomoci technických zařízení. To znamená, že do areálu nemá přístup žádná civilní osoba bez povolení orgánů Policie ČR.

V tuto chvíli zásahu v areálu Vlachovice-Vrbětice nevelí ani ministr vnitra, ani ministr obrany, ani předseda vlády. Celý tento zásah je na základě příslušných předpisů v kompetenci Policie ČR a hlavního pyrotechnika Policie ČR. Zásah probíhá na základě všech odborných předpokladů a také na základě zkušeností, které Policie ČR s podobnými akcemi má.

Musím současně konstatovat, že na místě jsem se přesvědčil o tom a byl jsem informován na místě o tom, že neexistuje v posledních letech precedent, který by odpovídal situaci, která se vytvořila právě v tomto areálu. Jde o areál, kde je skutečně velmi výrazná koncentrace uskladněné privátní munice, a jde o areál, kde došlo k výraznému výbuchu. V posledních 25 letech v zásadě v ČR neexistuje analogie k situaci, která vznikla v tomto bývalém muničním areálu. Jediné, co může připomínat tuto situaci, je výbuch, ke kterému došlo na Slovensku v uplynulých letech v Novákách, kde opět došlo k výbuchu munice a mělo to podobné, možná ještě tragičtější následky z hlediska škod na lidských životech.

V tuto chvíli tedy je areál uzavřen pro civilní osoby, areál je střežen, v areálu řídí tyto práce příslušníci a orgány Policie ČR a probíhalo v uplynulých dnech čištění tras tak, aby byl připraven odvoz munice z tohoto areálu.

Pokud jsem byl informován dnes ráno ministrem vnitra o nastalé situaci, pokud jde o poslední výbuchy, jde o to, že se dále sesouvá kráter, který byl vytvořen původním výbuchem. Tam došlo k tomu, vzhledem k tomu, že explodovala skutečně vysoce nebezpečná munice typu leteckých pum nebo dělostřeleckých granátů, to znamená, v budově, která byla výbuchem zničena, byly uskladněny letecké pumy, byly tam uskladněny dělostřelecké granáty, vytvořil se tímto výbuchem kráter, v rámci tohoto kráteru docházelo v uplynulých týdnech k největší koncentraci samovolných výbuchů. Ty samovolné výbuchy ustaly před několika dny, ale dochází k sesuvu kráteru a v souvislosti s tímto sesuvem kráteru dochází k dalším samovolným výbuchům. Je logické, že postup prací Policie ČR bude přizpůsoben aktuální bezpečnostní situaci, která v areálu je.

Možná byste se chtěli zeptat, proč probíhá čištění komunikací v areálu a proč má dojít k odvozu munice z tohoto areálu Vlachovice-Vrbětice. Chci vás informovat o tom, že hlavní pyrotechnik a Policie ČR dospěli k odbornému stanovisku, které hovoří o tom, že celková sanace celého areálu může být realizována pouze v situaci, kdy to bude maximálně bezpečné pro občany a obyvatele okolních obcí. Maximálně bezpečné bude začít rozsáhlou sanaci celého areálu teprve v okamžiku, kdy bude postupně odvezena veškerá munice, která je tam naskladněna, protože provádění sanace v situaci, kdy je munice rozházena mezi jednotlivými objekty, v kterých je uskladněna další munice, by byla velmi riskantní pro občany okolních obcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP