(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Chalupa - karta číslo 9. Pan poslanec Velebný má kartu 6. Paní poslankyně Nohavová má kartu číslo 13.

O omluvu své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan poslanec Čihák - osobní důvody, pan poslanec René Číp do 17 hodin - osobní důvody, paní poslankyně Halíková - osobní důvody, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody, paní poslankyně Nováková - zahraniční cesta, paní poslankyně Nytrová - dopravní situace, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, paní poslankyně Semelová - osobní důvody, pan poslanec Rykala z dopoledního jednání - osobní důvody, pan poslanec Schwarz - pracovní důvody, pan poslanec Soukup od 11.30 do 15 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Šincl - zdravotní důvody, pan poslanec Urban - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - pracovní důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec do 10.30 z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka z dopoledního jednání a od 17.30 z pracovních důvodů, pan ministr Němeček - pracovní důvody, paní ministryně Válková - zahraniční cesta a pan ministr Zaorálek - rovněž zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy.

Pan ministr Stropnický hlasuje s kartou číslo 17. (V sále je velmi hlučno.)

Chtěl bych vás informovat, že dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem číslo 1, což je státní rozpočet, sněmovní tisk 331 v druhém čtení. Dále bychom se případně věnovali dalším neprojednaným bodům z bloku druhého čtení, což jsou body 13, 14, 15, 16, tisky 299, 339, 154 a 144, a poté případně bodům z bloku prvních čtení zákonů. Tolik tedy informace k průběhu dne.

Vidím s přednostním právem pana místopředsedu Gazdíka. Prosím o klid.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Rád bych vás informoval o jedné mimořádné události, která se stala. Zhruba před hodinou a půl znovu vybuchl sklad ve Vrběticích-Vlachovicích, a to za přítomnosti armády a policie, která to tam monitoruje. Mně volají starostové okolních obcí i náš starosta Vlachovic-Vrbětic a prosí vládu, aby tu situaci skutečně nepodcenila, protože občané jsou z nového výbuchu zděšeni ještě více než předtím.

Já už jsem osobně požádal ministra vnitra, aby se té situaci osobně věnoval. Pan ministr mi to přislíbil a už je v kontaktu se starosty a snaží se to osobně řešit. Děkuji mu za to jako zastupitel Zlínského kraje a prosím z tohoto místa vládu, aby tu situaci skutečně nepodcenila, zejména informovanost občanů o tom, co se děje a proč se to děje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď tady mám několik přihlášek. Pan poslanec Fiedler - upozorňuji, že v této fázi můžete vystoupit pouze s návrhem nějaké změny v pořadu schůze, protože nemáte přednostní právo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Ano, já jsem přesně s tímto návrhem chtěl, pane předsedající, vystoupit, protože my už jsme tento bod - náš poslanecký klub mým prostřednictvím - navrhovali jednou. A myslím si, že aktuální situace ve Vrběticích-Vlachovicích tomu opravdu nahrává, aby se konečně Poslanecká sněmovna začala zabývat situací, která se tam děje, tím, co se tam odehrává.

Podle informací, které mám k dispozici, které se tedy ke mně dostaly, tam k nějakým problémům docházelo už v průběhu noci. Dodávková nebo zásobovací vozidla nebyla vpuštěna ráno do této oblasti. A občany a děti tam necháme? Necháme, aby občané vodili děti do školy? Takže policie nebo patřiční pracovníci, kteří tam - podle informací které mám k dispozici, zdůrazňuji - bránili tomu, aby tam vjela zásobovací vozidla, a necháme obyvatele, aby své děti vodili do školky a teď si je vyzvedají?

Myslím si že to je opravdu katastrofální situace, která se tam odehrává, a proto navrhuji, abychom na pořad dnešního jednání této schůze zařadili bod Situace ve Vlachovicích-Vrběticích a v muničním skladu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Teď zde mám tři přednostní práva. První se hlásil pan předseda Kalousek, potom pan ministr obrany a potom pan předseda vlády. Takže pan předseda Kalousek a po něm pan ministr obrany.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Rád bych podpořil žádost pana poslance Fiedlera a připomněl slova, která tady řekl pan ministr vnitra. Když jsme se marně domáhali toho, aby se Poslanecká sněmovna tímto bodem zabývala, tak pan ministr vnitra řekl: Nestrašte lidi! Tam dva lidé vstoupili do skladu a následně došlo k výbuchu. To už se nikdy nikde nemůže stát. Ta slova tady zazněla. My nechceme nikoho strašit, ale také odmítáme naprosto lehkomyslné podceňování takové situace.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z titulu toho, že tu není pan ministr vnitra, si dovolím aspoň stručnou informaci. Jak patrně víte, vláda se už minimálně dvakrát tou situací zabývala, nejenom zabývala, ale přijala samozřejmě nějaké konkrétní kroky, nějaká opatření, a Ministerstvo obrany se na nich podílí tím, že ve Vrběticích na té dekontaminaci pracuje 34 vojáků. To jenom takový detail. Jinak je to v gesci Policie České republiky, jejích pyrotechniků, hasičů.

Jak víte, nastala tam situace, kdy po těch sedmi dnech, kdy k žádnému samovolnému výbuchu nedošlo, začaly práce na odstranění zbytku munice z přístupových cest tak, aby se mohly jednotlivé sklady začít postupně vyprazdňovat. Paralelně k tomu, a to je v gesci Ministerstva obrany, bylo rozhodnuto na vládě o tom, že muniční sklad Květná bude znovu uveden do provozuschopného stavu. Už rok ho armáda nevyužívá, ale je možné za relativně nízkých nákladů ho dát do stavu tak, aby tam munice mohla potom být bezpečně uložena, dokud se nedohodneme s těmi soukromými subjekty, jak dál. Tohle všechno probíhá.

Výbuchy, o kterých je tady řeč, ty samozřejmě v tom kontextu nikdo úplně vyloučit nemůže, ale na místě jsou odborníci, kteří mají a musí tu situaci posoudit, tak jak se vyvíjí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP