(18.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pak nás všechny vystavíte, váš předseda rozpočtového výboru si osvojí dohodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí napíše, na projednání rozpočtového výboru řekne, že k tomu nemá žádné připomínky. My jako jeden muž a jedna žena hlasujeme na rozpočtovém výboru všemi přítomnými hlasy - sociálních demokratů, komunistů, Úsvitu, ANO, KDU, TOP 09 a ODS, všichni jsme se k tomu přihlásili nejenom hlasováním, ale i na mikrofon a řekli jsme: ano, náš klub bude podporovat tuto dohodu, kterou jsme uzavřeli - abyste vy potom na svém stranickém sekretariátu s lidmi, kteří například neuspěli ve volbách, kteří nám potom vzkazovali přes média, že je to nepřijatelné a předsednictvo ČSSD nepřipustí, aby si Sněmovna něco udělala. Typický příklad stranického sekretariátu.

Já o vaši omluvu nestojím! Já stojím o to, jestli chcete někdy udělat dohodu, abyste ji dodrželi! Kdybychom dohodu neměli, je to normální. Nedohodli jsme se, každý má svůj názor, nějak hlasujeme. Vy jste nás zneužili. Procedurální část dohody jsme splnili, to vám vyhovovalo. Obsahovou část dohody se vám plnit evidentně nechce. Vymýšlíte si důvody a dneska nám tady řeknete, jak budete pracovat na systémovém řešení, jak to nějakým koeficientem navážeme. My jsme řešení našli, my jsme se na něm shodli včetně vašeho klubu. Bez toho bychom do té dohody 14. listopadu nešli! A je mi jedno, že kroutíte hlavou, z toho se prostě nevymluvíte. To je fakt! Vědí to tady všichni, vědí to vaši poslanci. Vy jim možná zavřete ústa, že to neřeknou na mikrofon, možná vás někteří z vás budou i na mikrofon hájit, ale pravda je úplně jiná. Vy jste z ostatních poslanců udělal - jak to říci slušně, úplně nevím, myslím, že si tam to slovo můžete doplnit, abych ho nemusel říkat na mikrofon ve veřejném prostoru. Nebudu se přidávat k těm, kteří používají silné výrazy.

Kvůli své osobní popularitě jste ostatních 199 kolegů a kolegyň hodil přes palubu. A říkal to tady Pavel Blažek: já, jediný spravedlivý Bohuslav Sobotka, nedopustím, aby si to prohlasovali. Ale to bylo domluveno i s vámi a vaší politickou stranou, vaším politickým klubem. Jak máme jednat s vaším předsedou klubu, který není schopen dohodu, kterou uzavře, realizovat? Není schopen. Vy ho vystavujete tomu, že my už s ním jednat nechceme. Nemá to smysl, protože musíme čekat, co na to řekne předsednictvo ČSSD. Je úplně jedno, co si tady domluví předsedové poslaneckých klubů, musíme čekat, co na to řekne předsednictvo ČSSD. Když budou pro, tak to možná projde, když nebudou proti, tak zas přijde pan předseda Sklenák a řekne: vy jako zkušení politici přece chápete, že situace se mění. Ne, já to nechápu! Dohody se mají plnit a vy ji neplníte! Tak se nevymlouvejte a nepopisujte nám svůj dnešní program. Vy jste vybral dnešní jednání. Já rozumím, že to není uctivé vůči zahraniční návštěvě, ale vy celou dobu od té doby, co to řešíte, rozhodujete o tom, kdy program budeme jednat. A zase nám vzkazujete: já svolám mimořádnou schůzi v lednu. V lednu máme normální schůzi, nemusíme dělat mimořádnou, když bude potřeba. (Veselost v sále.)

Jen tak mimochodem, my jsme nikdy nevyhrožovali tím, že budeme u tohoto bodu obstruovat. My jsme si cenili té dohody. Vy jste ji zahodil! (Potlesk poslanců ODS, TOP 09 a ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má prostor pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že není jenom tato Poslanecká sněmovna, není jenom Senát, není jenom prezident republiky, kteří se také podílejí na legislativním procesu, čili dohoda učiněná v Poslanecké sněmovně, předpokládám, že není závazná pro ostatní instituce, které se podílí na legislativním procesu, a nevím o tom, že by do tohoto procesu byly integrovány. (Nesouhlasné hlasy a bušení do lavic zprava. Předsedající žádá o klid.)

A především není jenom tato Poslanecká sněmovna z hlediska mzdového vývoje. Já jsem velmi rád, že naše vláda v rozpočtu, který za malou chvíli budeme v Poslanecké sněmovně schvalovat, za několik málo dnů, našla finanční prostředky pro to, aby po letech, kdy reálné mzdy v České republice klesaly, mohla navýšit platy. Jsem rád, že našla peníze na to, aby mohla navýšit důchody. Důchody se budou zvyšovat v průměru o 200 korun. Platy většiny zaměstnanců veřejných rozpočtů vzrostou o 3,5 %. U některých profesí, kterým minulá vláda sebrala 10 % z tarifu, se snažíme vrátit až pětiprocentní nárůst. To se týká policistů a hasičů. Já se domnívám, že by bylo vnímáno jako krajně nespravedlivé, a nejenom že by to bylo vnímáno, ale ono by to nespravedlivé bylo, pokud by si zákonodárný sbor schválil výrazně rychlejší tempo nárůstu platů, než jsme schopni například valorizovat penze, než jsme schopni například zvýšit platy zaměstnanců veřejného sektoru, to znamená u těch skupin obyvatel, kterým se nežije lehce a nežilo se jim lehce v uplynulých letech.

Já jako předseda vlády nemohu ignorovat zbytek společnosti jenom proto, abych se zavděčil Poslanecké sněmovně. My jsme předložili vládní návrh zákona. Byl to zákon, na kterém se shodla vládní koalice, a předložili jsme návrh na to, aby platy rostly o 1 %. Na základě diskuse, která se vedla v Poslanecké sněmovně, a věc je zcela doložitelná, jsem opakovaně jako předseda vlády, jako poslanec vyjádřil svůj názor, že by tempo růstu platů ústavních činitelů nemělo být vyšší než růst platů ve veřejném sektoru. Domnívám se, že navýšení platu o 3,5 %, a to je názor, který jsem říkal opakovaně a říkám ho i teď, je otázka spravedlivá, to znamená, odpovídá to tomu, jak rostou platy ostatních zaměstnanců veřejného sektoru. Těžko bychom vysvětlili občanům, proč si právě Poslanecká sněmovna, která bohužel rozhoduje sama o svých platech, proč si právě poslanci, poslankyně schválili vyšší nárůst platů, než je u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru. Proto se domnívám, že nárůst platů, který zde byl dojednán ve výši 14 %, byl nepřiměřený, a z tohoto hlediska jsem s tím návrhem nevyjádřil svůj souhlas. Nebyl jsem přítomen u těchto jednání. V okamžiku, kdy jsem byl informován o jejich výsledku, jsem s tím návrhem nemohl vyjádřit svůj souhlas a vedení mé politické strany se rovněž k tomuto návrhu nepřipojilo.

Já jsem rád, že v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně máme návrh zákona, který nám umožní, abychom se vyhnuli skokovému nárůstu platů. Mrzí mě, že zákon tady ležel několik měsíců nepovšimnut, aniž by byl projednán na půdě Poslanecké sněmovny. My jsme se opakovaně snažili, aby návrh byl projednán v dostatečném časovém předstihu. Bohužel na to nedošlo, velmi často i snahou opozice. V tuto chvíli jsme v určitém časovém napětí a já si myslím, že by bylo dobře, abychom návrh zákona schválili, abychom ho schválili v podobě, která bude přiměřená, která bude pochopitelná i ze strany občanů, a nedomnívám se - a nemám se tudíž za cokoliv omlouvat, já prostě říkám stále totéž -, že by tempo růstu platů poslanců a senátorů mělo být vyšší než tempo růstu platů, které jsme schopni zajistit skrze státní rozpočet zdravotním sestrám, lékařům nebo třeba učitelům. Prostě takto to je. Nevidím jediný důvod, proč bychom se v tempu růstu platů měli odlišit od ostatních zaměstnanců, kteří jsou stejně jako my závislí na příjmech z veřejných rozpočtů.

Tolik mé stanovisko jako poslance, jako předsedy vlády. Domnívám se, že dohoda, která byla dosažena na úrovni klubů a rozpočtového výboru, není přiměřená. Navýšení o 14 % je příliš vysoké a podle mého názoru dohoda měla být sjednána na nižší úrovni, aby to odpovídalo platové situaci ve společnosti a sociální situaci ve společnosti. Podle mého názoru, kdyby Sněmovna schválila 14 %, tak to běžnému občanovi nejsme schopni srozumitelně vysvětlit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Kalouska. To je faktická poznámka? To se omlouvám, v tom případě máte faktickou, potom další faktická pan poslanec Černoch a pak s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom dvě poznámky. Peníze pro státní zaměstnance jste nenašli, pane premiére. Ty si půjčujete od jejich dětí a zvyšujete deficit. Ale to není podstatné. To, co jste tady řekl o dohodě, je naprosto legitimní názor a my bychom se nijak nezlobili, kdyby tento názor zastával váš poslanecký klub. Ale byl to váš poslanecký klub, byli to jeho zástupci, kteří za námi přišli a navrhli toto řešení, a my jsme říkali dobrá, v rámci stoprocentního konsensu napříč Sněmovnou, stoprocentní konsensus napříč Sněmovnou je něco celkem vzácného, v rámci stoprocentního konsensu budeme všichni tohle držet. Jakkoliv si někdo z nás o tom mohl myslet něco jiného. Prostě ta dohoda tu vznikla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP