(18.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan premiér si přeje reagovat? Ano. Po něm paní místopředsedkyně.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se dnes omluvil na část odpoledního jednání Poslanecké sněmovny v důsledku toho, že v České republice je na oficiální návštěvě předsedkyně polské vlády paní Ewa Kopacz a v tuto chvíli probíhají naše rozhovory, které se týkají nejenom česko-polských vztahů, ale také našeho postupu v rámci Evropské unie a Visegrádské čtyřky. Do této chvíle jsme probrali řadu témat, která jsou podle mého názoru velmi důležitá pro naše mezinárodní a společné vztahy. Chci zmínit např. otázku propojení dopravní infrastruktury mezi Českou republikou a Polskem, ale také otázku společného boje proti výrobě drog. My tady máme problém s regulací prodeje léků, které obsahují pseudoefedrin v Polsku, ale také jsme diskutovali o tématech, která se týkají ochrany ovzduší a zlepšení stavu ovzduší v oblasti Moravskoslezského kraje a sousední části Polska. Čili byla to témata, která pokládám za velmi důležitá pro občany České republiky. V tuto chvíli tedy absolvuji rozhovory s předsedkyní polské vlády, která je tady v Praze na své první oficiální návštěvě ve funkci polské premiérky. Tyto rozhovory jsem přerušil, abych se mohl dostavit na jednání Poslanecké sněmovny. Chci i touto formou poděkovat předsedkyni polské vlády, že souhlasila s tím, že naše rozhovory budou přerušeny, abych se mohl schůze Poslanecké sněmovny účastnit.

Pokud jde o otázku pana poslance Gazdíka, chci říci, že řešíme v tuto chvíli zákon, který byl změněn v předcházejících volebních obdobích. V případě, že by vláda nepředložila návrh na úpravu tohoto návrhu zákona, tak by od 1. ledna došlo k rozmrazení platů ústavních činitelů a byl by tam skokový nárůst o 26 %. Koaliční vláda se proto dohodla na tom, že předloží návrh zákona. Dohodli jsme se na tom už na jaře letošního roku. Do konce července jsme předložili do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který počítá s tím, že meziročně dojde k 1% nárůstu platu ústavních činitelů a na dalších několik let budou tyto platy ústavních činitelů zmrazeny. To je obsah vládní novely, kterou jsme předložili do Poslanecké sněmovny, která tedy byla projednána v prvém čtení a teď je předmětem jednání Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o otázku reakce na rozhodnutí Ústavního soudu, musím říci za prvé, že je potřeba reagovat v rámci této projednávané novely zákona tak, abychom se vyhnuli problémům možných žalob ze strany soudců, tzn. abychom reflektovali stanovisko Ústavního soudu ve vztahu k soudcům. Tady předpokládám, že bude přednesen příslušný pozměňující návrh v rámci projednávání tohoto zákona. A pokud jde o otázku vazby mezi platy poslanců a senátorů na platy ostatních ústavních činitelů, to je myslím věcí diskuse, která už tady v Poslanecké sněmovně probíhá řadu měsíců. Rovněž předpokládám a vím o tom, že byly předloženy pozměňující návrhy ze strany poslanců, které by měly do budoucna garantovat tuto vazbu.

Chtěl bych vás informovat také o tom, že na toto téma včera diskutoval poslanecký klub sociální demokracie a shodli jsme se na tom, že jsme připraveni během projednávání tohoto návrhu zákona podpořit takové úpravy zákona, které do budoucna zajistí přímou vazbu mezi platy poslanců a senátorů a platy soudců, potažmo státních zástupců, soudců Ústavního soudu, tak aby se platy poslanců a senátorů odvíjely od platů ve veřejné sféře, tak jak s tím počítá konstrukce zákona. To znamená, jsme připraveni při respektování vládou navrženého meziročního nárůstu platů podpořit zakotvení mechanismu, který by navázal přímo platy poslanců a senátorů na platy zaměstnanců ve veřejné sféře. Tím pádem by, pokud by tento mechanismus byl zakotven, bylo naplněno to, co říká Ústavní soud ve svém nálezu. Ale je to rozhodnutí Poslanecké sněmovny a Poslanecká sněmovna sama se bude muset vyjádřit k jednotlivým pozměňujícím návrhům.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní paní místopředsedkyně Jermanová s přednostním právem, potom pan místopředseda Gazdík s přednostním právem, potom pan předseda klubu Stanjura s přednostním právem. Pak tady mám dvě řádné přihlášky. Jenom upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrý večer, dámy a pánové. Nedá mi to, než reagovat na to, co se tady děje a co se dělo posledních čtrnáct dnů. Já jako místopředsedkyně Sněmovny, byť v koaliční vládě, musím teď hovořit přímo k panu premiérovi.

Vy jste udělal jednu zásadní věc - zničil jste to, na čem jsme tady celou dobu pracovali, a to je nějaká konsensuální dohoda napříč politickými stranami. Přestože jsme političtí nováčci, tak víme, že toto se nedělá. A já očekávám od vás jako od předsedy strany, že se omluvíte všem poslancům, a to včetně svých, protože jste je poškodil v médiích. Jestliže tady je dohoda, tak se drží. A promiňte, ale myslím si, že za vaše populistické body před veřejností jste shodil 200 lidí, kteří tvoří zákony této republiky, na jednu stranu. Na druhou stranu mi dovolte, abych vám připomněla, že této Sněmovně vy skládáte účty, protože tato Sněmovna vám dává důvěru. Takže jakýkoli vzkaz přes média, že vy zařídíte, že poslanci udělají mimořádnou schůzi, že takhle to nebude, tak já bych prosila trošku pokory. Děkuji. (Velký potlesk i zvolání poslanců zprava a ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám panu premiérovi (jdoucímu k řečništi), ale s přednostním právem tady mám dvě přihlášky. Potom dám slovo jemu. Takže s přednostním právem pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážený pane premiére, já chápu, že vystupujete podle hesla "ptejte se mě, na co chcete, já vám, na co chci, odpovím". Vy jste odpověděl opravdu "na co chci". Nicméně já se ptám na vládní návrh zákona (velmi rázně), o kterém jste mluvil, který zvyšuje platy ústavních činitelů o 1 % a dále je zmrazen. Považujete skutečně toto za něco, co je v souladu se zákonem, který vyšel ve Sbírce zákonů jako č. 65/2007, kde je jasně napsáno, že platy představitelů moci zákonodárné, výkonné a soudní - ve stejném poměru se mají automaticky zvýšit i platy soudců - a představuje to v právním řádu významnou vestavěnou pojistku, že poměr v materiálním zabezpečení představitelů jednotlivých mocí bude i v budoucnu zachován? Myslím si, že podle vašeho návrhu v okamžiku, kdy v roce 2018 by byli naši budoucí kolegové na 53 % platů soudců, tak omlouvám se, jako matematik to nemohu považovat za vyváženost jednotlivých mocí. Vláda tady evidentně svým návrhem porušuje zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů a který je rozhodnutím Ústavního soudu. To je jeden problém.

Druhý problém je, že se musím přihlásit k tomu, co tady říkala kolegyně Jermanová. Vážený pane premiére, tady celá Sněmovna odhlasovala určitou dohodu, se kterou podle informací vašeho předsedy poslaneckého klubu jste byl vy ztotožněn. To, že vy si chcete dělat populistickou a falešnou kampaň na úkor nás všech, že nás špiníte před občany a snažíte se z nás udělat lidi, kteří chtějí víc a víc, a přitom nerespektujete rozhodnutí Ústavního soudu, za to vás taktéž vyzývám k tomu, abyste se této Sněmovně omluvil! Děkuji. (Potlesk i zvolání poslanců zprava a některých poslanců ANO. Vzrušená atmosféra v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další vystoupení s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já pana premiéra k omluvě vyzývat nebudu, protože on se nám stejně neomluví, tak je to zbytečné. Já chci popsat to, jak nás pan premiér podvedl. Protože ta dohoda - já už jsem to říkal, on tady nebyl - měla dvě části: procedurální, aby opozice nevyužila svého zákonného práva zablokovat zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením pod třicet dnů, a současně obsahovala... My jsme uzavřeli obě dvě části. My jsme tu svou splnili! To se vám líbilo - 14. listopadu v pátek. To jsme byli všichni spokojení, jak za osm minut schůze proběhla, mimořádná schůze jako obvykle. Můžete kroutit hlavou, můžete říkat, že to není pravda. My víme, kde je pravda. Ta dohoda byla předjednána a čekali jsme na stanovisko klubu sociálních demokratů 13. listopadu po vašem klubu, kde podle našich informací, a máme to z úst předsedy vašeho klubu, já nevím, jestli jste byl přítomen, ale byl jste informován... Můžete kývat hlavou, jak chcete, my jsme dostali informaci. Udělejte si pořádek doma v sociální demokracii. My jsme dostali informaci: No, tak premiér nakonec musel respektovat tu dohodu, jdeme do toho. A my jsme 14. listopadu svoji část dohody splnili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP