(17.50 hodin)
(pokračuje Birke)

Velmi krátce. Seženete si dotaci z Evropské unie na výstavbu kanalizace. Vypíšete tendr, vypíšete zakázku. Samozřejmě projektanta tak seždímáte, abyste se dostali na vynikající cenu. Přihlásí se vám čtyři uchazeči podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyhraje to první uchazeč s poměrně slušnou cenou za 7 milionů. Pardon, vyhraje to první uchazeč, který podstřelí tu cenu za 4 miliony. A druhý má cenu 7,5 milionu. A projektově to je za 10. Říkáte, to je skvělé. Nicméně za 4 miliony to ten člověk není schopný postavit. Zavoláte si ho a on vám řekne: Pane starosto, my to postavíme, stoprocentně, spolehněte se. Za týden, když jste před podpisem smlouvy, on odstoupí od té zakázky. On odstoupí! Vy máte dvě možnosti - buďto to celé zrušíte, nebo to dáte tomu druhému uchazeči za 7 milionů korun. Ale co je problém? Když to zrušíte, přijdete o dotaci z Evropské unie a musíte to celé zaplatit z rozpočtu města. Ta dotace je 85 procent.

Takže já nemluvím o těch dvaceti a padesáti. Já mluvím o tom systému. Jenom abyste si všichni, kolegyně, kolegové, dokázali představit, s čím se všichni starostové, co sedí v této místnosti, s čím se potýkají. To je ad a).

A ad b). Já jsem velmi rád, že tato debata započala. Ale už to nestihnu. Děkuju mockrát za pozornost. (Potlesk několika poslanců z ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jsem vstřícnost sama, pane kolego. (K mikrofonu kráčí poslankyně Jana Černochová.) Pardon, paní poslankyně. Mám tady tři kolegy. Pan poslanec Stanjura nejprve s faktickou poznámkou - a ten vám dává přednost. Je to džentlmen. Od něj jsem to tušil. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych možná za pana kolegu Birkeho ten příběh ještě dokončila. Ono když stihnete tu dotaci proinvestovat v tom vašem dějství, které se stalo, tak se vám pak stane za tři roky, za čtyři roky, děláte ty monitorovací zprávy, chodí vám tam všichni na ty monitorovací zprávy koukat, posíláte je na všechny možné instituce, ale za čtyři roky se vám stane, že pak vám někdo napíše dopis, který bude přezkoumávat tu zakázku, jako se to teď stalo nám. Řekne se: ale tak ta zakázka byla o něco nižší - ta první cena. Jak je možné, že městská část vybrala tu druhou? A nikoho nezajímá, že mezitím to zkoumal ÚOHS, a hrozí vám, jako hrozí nám, že budeme vracet evropskou dotaci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její faktickou poznámku. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé jsem trošku očekával, že se paní ministryně zapojí do té debaty a že se nám pokusí aspoň odpovědět. Když to nechá na závěrečné slovo, tak zase budeme moci reagovat jen my s přednostním právem. Ale nevadí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, tady musím paní ministryni hájit. Paní ministryně není poslankyně a nemůže mít faktickou poznámku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem nemluvil o faktických.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Může mít jedině přednostní právo. A zatím tu máme půl hodiny faktické poznámky. Takže hned jak skončí faktické poznámky, paní ministryně se zapojí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, neskákejte mi do řeči. (Místopředseda Gazdík: Omlouvám se.) Přestože se mnou nesouhlasíte, já jsem jednací řád neporušil. Možná se vám nelíbí, co říkám, ale nemáte právo mě přerušovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, nemám. Omlouvám se.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji moc. To nebyla nijak nepřátelská poznámka. Já jsem říkal, že by bylo fajn, abychom spolu debatovali s paní ministryní. Vůči panu místopředsedovi to úplně přátelské nebylo, ale on si začal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chtěl jsem hájit dámu. Omlouvám se.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A zase mi to dělá. (Smích v sále.) Zase mi vstupuje do té rozpravy, i když nemá.

Já se chci vrátit. Paní ministryně v úvodním slově říkala, že nemůže souhlasit s pozměňovacím návrhem, který přijal hospodářský výbor, co se týče těch právních služeb. Já se chci zeptat zejména u těch bodů, co se týká rozhodčího či smírčího řízení, jestli skutečně je naším zájmem, aby zadavatelé v těch řízeních uspěli, nebo že mají vybrat nejlevnější právní firmu. To je přece něco úplně jiného. To jsou speciální případy. A paní ministryně říkala, že ministerstvo je zásadně proti, nebo silně proti, jestli jsem nenašel správný výraz, tak se omlouvám, není to, že bych chtěl ten výraz někam posunout. Já si naopak myslím, že návrh hospodářského výboru jde správným směrem, protože klíčové je uspět - ne mít levné právní zastoupení, ale uspět v arbitráži či smírčích řízeních vedených buď u nás, v třetí zemi nebo u mezinárodního arbitrážního či smírčího orgánu. Tam já považuji navrhovanou podmínku za správnou, tuto výjimku. A je i na veřejné kontrole, abychom zjistili a prověřili, zda není zneužívána. A výsledek je jednoduchý. Pokud je vybrána právní firma, která přispěje k tomu, že zadavatel vyhraje arbitráž či smírčí řízení, tak byla vybrána dobře. Pokud je vybrána firma, která k tomu nepřispěje, naopak přispěje k tomu, aby zadavatel prohrál, tak byla vybrána špatně, přestože měla možná levnější právní služby, protože ty právní služby jsou vždycky mnohem nižší než částka, o kterých se jedná.

Nejsem členem hospodářského výboru, takže jsem se toho jednání ani hlasování nezúčastnil, ale chtěl bych podpořit stanovisko hospodářského výboru. Pokud se mýlím a jsou nějaké argumenty, které nám říkají, proč jsme proti, tak bych je rád slyšel, protože si myslím, že tady hrozí větší škody. A děje se to v každé branži. I v těch právních službách, kde se mnozí snaží dát nízkou cenu, aby se k té zakázce dostali. A teď ještě nebudu spekulovat o tom, co ti s těmi nízkými cenami, čí zájmy pak nakonec hájí. To u těch arbitráží a smírčích řízení je velmi problematické.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě jednou se omlouvám, že jsem ho přerušil.

Paní ministryně se neustále hlásí, nicméně ještě tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Bohuslav Svoboda.

(Předseda Sněmovny Hamáček z místa před vládní lavicí upozorňuje místopředsedu Gazdíka, že už je v sále přítomen pan premiér.)

Omlouvám se panu poslanci Hovorkovi, protože jsme momentálně aktuálně splnili podmínku, se kterou byla přerušena schůze Poslanecké sněmovny k bodu 7, a to je přítomnost pana premiéra. Pan premiér je evidentně přítomen, takže přerušuji bod č. 12, kterým je vládní návrh zákona o veřejných zakázkách.

 

Vrátíme k přerušenému bodu číslo

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 277/ - druhé čtení

Než přejdeme k debatě, mám tady omluvy. Nejprve od 18.30 hodin se dnes omlouvá pan poslanec Jiří Koskuba ze společenských důvodů. (Smích v sále.) Dále pan předseda Hamáček ruší dnešní omluvu. Evidentně. Je tady vedle mě. Dále pan poslanec Böhnisch se omlouvá dnes od 17.30 hodin z důvodu přijetí zahraniční delegace. Pan ministr Chovanec se omlouvá dnes od 17.30 hodin z pracovních důvodů. Takže to jsou omluvy.

Bod 7 jsme přerušili v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Do podrobné rozpravy se hlásí pan místopředseda Gazdík. Předpokládám s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, vážený přítomný pane premiére. Já bych měl v podrobné rozpravě jednu závažnou otázku na pana premiéra. Nastudoval jsem si rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2007, které plénum Ústavního soudu řešilo pod číslem 55/2005 16. 1. 2007 a které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2007.

V tomto usnesení Ústavního soudu se zcela jasně říká - cituji: Za výrazný prvek záruky přiměřeného materiálního zabezpečení soudců z hlediska principu dělby státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a požadavků jejich vzájemné vyváženosti je třeba považovat i přiměřenou vazbu mezi platem představitelů moci zákonodárné a výkonné na straně jedné a platem soudců na straně druhé. Konstrukce zákona o platu představitelů státní moci, která s pomocí jednotné platové základny a zákonem stanovených koeficientů zaručuje, že spolu se zvýšením platů soudců, představitelů moci zákonodárné a výkonné se ve stejném poměru automaticky zvýší i platy soudců, tak představuje významnou v právním řádu vestavěnou pojistku, že poměr v materiálním zabezpečení představitelů jednotlivých mocí bude i v budoucnu zachován.

Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, prosím, jak vládní návrh zákona o platu představitelů státní moci toto usnesení Ústavního soudu splňuje a naplňuje. Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP