(17.10 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem člověk, který má zkušenosti ještě s bývalým zákonem o veřejných zakázkách. Chtěl bych upozornit na některé věci, které by se nám mohly stát.

Obecně si myslím, že potřebujeme nový zákon o veřejných zakázkách, protože zkušenosti s tím stávajícím jsou špatné. V Čechách existuje povědomí, že všechno, co je nejlevnější, je nejlepší. Všichni mají pocit, v Čechách i na Moravě i ve Slezsku mají všichni obavu ve veřejné správě koupit něco, co je malinko dražší, byť kvalitnější, neboť budou okamžitě napadeni a řeknu kriminalizováni a podobně. Tento zákon by měl zprůhlednit a jasně dát pravidla, že je možné kupovat kvalitní věci, že je možné zkontrolovat to, že si někdo koupil kvalitní věc, protože bychom měli jako čeští zákonodárci mít zájem na tom nedávat práci Číňanům, nic proti Číně nebo Vietnamu a podobně, ale měli bychom dělat maximum pro to, aby jsou-li na českém trhu kvalitní výrobky, měly šanci se na něm také uplatnit.

Zákon, tak jak je dnes často populisticky využíván, vznikal pod velmi populistickým tlakem, právě pod tlakem toho - zákon musí říkat, že co je nejlevnější, je nejlepší. Proto nezávidím paní ministryni úkol provést Poslaneckou sněmovnou normu, která by měla vzít v potaz na jednu stranu absolutní opravdu transparentnost toho, že ten, kdo se snaží vypsat veřejnou zakázku, nebude muset mít strach, jsou-li jeho úmysly poctivé, že s tou zakázkou projde, aby nebyl kriminalizován, na straně druhé se nesmí stát, aby mohl být ten zákon zneužíván a umožňoval lidem se nečestnými úmysly získávat veřejné zakázky.

Z tohoto pohledu chci upozornit na pozměňovací návrh, který prošel výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který říká, že v souladu s doporučením Evropské unie nebo s tím, že v Evropské unii to takto je možné, že se doporučuje, aby v zákoně bylo zvednutí toho možného dodatečného limitu zvýšení zakázky místo stávajících 20 % na procent 50. Já si nejsem jistý, že je tohle paragraf, který by v Čechách pozitivně fungoval. Spíš si myslím, že zlepší trend všech těch zájemců, kteří jdou do veřejného řízení a do zakázky, že tu cenu podhodí, aby se k zakázce dostal v doufání, že už to není dvacetiprocentní limit, ale je padesátiprocentní, tak to se přece potom, přátelé, nějak domluvíme. Tohle je něco, co se mi nezdá, a nebudu rozhodně podporovat zvýšení limitu na dodatečné práce z 20 na 50 %.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní tu mám s faktickou poznámkou - pan poslanec Ivan Adam? Ne? Adamec. Pardon. Omlouvám se panu poslanci za zkomolení jeho jména. Udělal jsem to nerad a už se to nebude opakovat.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové. Jsem rád, že mi příště přijdete konečně na jméno.

Já jsem tady chtěl zareagovat na to, co říkal kolega Bendl. Víte, ono těch 50 % mě samozřejmě překvapilo také, a když jsem o tom přemýšlel, tak pokud budeme bojovat proti korupci a budeme to myslet vážně, tak tady naopak otvíráme korupční prostor. Já vím, jak to bylo myšleno. Ono totiž dneska existují také méněpráce a mně by se to líbilo tak, kdyby ty vícepráce a méněpráce se započítaly, a pak teprve od toho se odpočítávalo další případné navýšení. To bohužel tento pozměňovací návrh neobsahuje a já s tím mám vážný problém ho podpořit.

Jinak možná pár reakcí na to, co tady padlo. Já si pořád myslím, že nejenom ten poslední zákon o zadávání veřejných zakázek, který byl z dílny koalice, kdy já jsem tu nebyl, ale naši, že byl ten špatný. On každý, který přišel po tom prvním, byl vždy horší a horší, až byl ten nejhorší. Tuhle úpravu vítám. Ale na druhou stranu já vždycky říkám: víte, pokud se ty obě strany, ten zadavatel a dodavatel, budou chovat tak, že se dohodnou, že budou podvádět, tak tomu nezabráníme žádným zákonem. Na to máme jiné orgány, které to musí vyšetřit. Akorát vlastně těmi dalšími zákonnými změnami ztrpčujeme život těm poctivým, kteří to myslí vážně a dostávají se kolikrát do situace takové, že nakonec nemohou ani tu zakázku pořádně odsoutěžit, protože buď to objektivně nejde, anebo to prostě nejsou schopni administrativně zvládnout. Takže já si myslím, že ty zákony jsou pořád stejné. Pořád hledáme, jak zabránit těm věcem, které nechceme, ale já si nejsem jistý, že je to ta správná cesta. Nicméně jsme v Evropské unii. Oni to jinak neumějí. A já si dovolím vyslovit své poslední přání ve své faktické připomínce, aby ten nový zákon nebyl tak drastický, drakonický a tak tvrdý vůči běžnému zadavateli, abychom skutečně mohli soutěžit s vědomím toho, že všichni poctiví prostě dosáhnou svého a že ty zločince prostě odstavíme stranou.

Já vám děkuji za pozornost. A rozhodně těch 50 % vnímám jako velmi podezřelou záležitost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Nyní s faktickou poznámkou - nebo přednostním právem, pane předsedo? Nejprve s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, vážená vládo, pokusím se být velmi stručný. Co se týče zvýšení limitu z dvaceti na padesát, tak musím říci, my neděláme něco, co je nad rámec směrnice Evropské unie, což celá řada lidí jak v minulosti, tak přítomnosti vždycky tady ve všech pádech skloňovala. Zkrátka a dobře, celá sedmadvacítka dneska pracuje s padesátiprocentním limitem víceprací. Kromě Slovinska, které má 30 %, a České republiky, která má aktuálně 20 %. To znamená, v tuto chvíli srovnáváme pouze limit na padesát jako všechny členské státy Evropské unie. To je první věc.

Druhá věc. Ještě malou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího mému kolegovi Ivanu Adamcovi, taktéž starostovi. Já myslím, že oba dva víme, o čem hovoříme, protože se s veřejnou zakázkou potýkáme dnes a denně. Já musím říci, že tady je zapomínáno ještě na jednu věc, velmi důležitou, a to je projekce, projektant. Myslím, že tam je zakopaný pes. Pokud zadavatel netlačí na projektanta, netlačí na projektanta a několikrát ho nenutí, aby přepsal, překreslil projektovou dokumentaci na základě požadavku projektanta, tak si tady můžeme schvalovat zákon, jaký chceme, ale zkrátka a dobře, pokud projektant stokrát a jednou zdůvodní, že ta práce nebo ta zakázka je takhle drahá, tak potom v tom výsledku stejně to dopadne tak, jak to dopadne, a mnohdy se modlíme, jak dopadne výběrové řízení. A už nemluvím o dalších případech, protože to je na samostatné vystoupení. Nicméně v tuto chvíli ambicí mou a ambicí mých kolegů bylo pouze srovnat parametr z dvaceti na padesát. Já taky se velmi těším na nový zákon, na novou novelu, protože pracovat s tou stávající, prostě, dámy a pánové, jde velmi těžko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil reagovat na vystoupení dvou poslanců hospodářského výboru, které se týkalo především toho limitu 50 procent. Na hospodářském výboru probíhala diskuse a můj názor, myslím, že to tady bylo řečeno z obou stran, a je to dobře, protože ty vícepráce často nastávají proto - ne s úmyslem, ale proto, že ten projekt byl špatně připraven. To je úplně bez debaty.

Na druhou stranu otevření těch vrat do 50 procent není něco, co se mi zdá v tomto okamžiku jako rozumné, protože by to skutečně mohlo být zneužíváno v řadě případů. A já si myslím, že nastavit ten limit někam, tady byl pozměňovací návrh na 30 %, je rozumné, a počkat, co to udělá, do té velké novely, a pak to třeba na těch 50 procent srovnat podle toho, jak to bude vypadat. Ale v tomto okamžiku se mi zdá i pro mě osobně těch 50 procent příliš vysoko. Ale je to skutečně o té projektové přípravě, protože řada těch věcí vyplývá z tohohle.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, já uvedu jenom příklad, proč jsme dávali z dvaceti na padesát. Čerstvě se provádí projekt IOP, oprava zámků, konkrétně ve Valticích, kde jenom administrování příprav toho projektu trvalo rok a půl. Vytendrováno to bylo na jeden rok, kdy se to má provést. Byl tam plánován tři týdny archeologický průzkum. Ten archeologický průzkum trval tři měsíce. Odkryly se podlahy barokního divadla do hloubky 7 metrů, kde se objevila bývalá ulice. To všechno financoval dodavatel z vytendrovaných finančních prostředků. Tak teď si seberte, kolik zůstalo na realizaci projektu. Došlo k přeprojektování, dokonce umístění určitých technologických zařízení, takže došlo ke změně projektu atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP