(16.40 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Druhá věc se týká tzv. chráněných dílen. Jenom abych to trošku osvětlil. Chráněné dílny v podstatě mají možnost ve veřejných zakázkách nabídnout určitou cenu, která může být i vyšší, ale hodnoticí komise musí posuzovat tak, aby byla jakoby o 15 % nižší. K čemu to vede? Uvedu takový příklad. Například někdo ve veřejné zakázce uvede cenu 100 jednotek, chráněná dílna uvede cenu 114 jednotek, ale její cena by se měla hodnotit jako 99, tedy o 15 % nižší. A teď existují takoví chytráci, kteří vlastní chráněnou dílnu a přeprodávají zboží i někoho jiného právě s tímto zvýhodněním. Není to vůbec zboží chráněné dílny. Tomu by mohl zamezit právě nový novelizační bod, který mám ve svém pozměňovacím návrhu a který by tohle neumožňoval a řízení by bylo spravedlivější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rostislavu Vyzulovi. Slova se ujme paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové.

Vážená paní ministryně, samozřejmě vítám, že se mění a novelizuje zákon o veřejných zakázkách, kde skutečně jeho poslední podoba byla velmi špatná. Ti z nás, kteří se pohybují v komunální politice nějakou dobu, s jistým sentimentem a láskou vzpomínají na zákon 199 o veřejných zakázkách, který byl úplně jednoduchý a podle mého názoru i poměrně transparentní. To opravdu i úředníci a celý aparát zvládali bez toho, aniž by musely všechny samosprávy i veřejné instituce plýtvat finančními prostředky na to, že si najímají různé administrátory soutěží tak, aby alespoň měly cosi, co vytvoří nějaký blok mezi nimi a ÚOHS.

Já jsem chtěla spíš uklidnit, že to, co jste tady zmiňovala, je nějaká prozatímní malá novela, že skutečně k velké novele dojde brzy, že se nebudeme každý rok zabývat novým a novým zákonem, že se skutečně podaří předložit kvalitní, stabilní zákon, který se nebude každý rok měnit, který skutečně poskytne veřejnoprávním korporacím jistotu v tom smyslu, že budou vědět nejenom veřejnoprávní korporace, ale i podnikatelské subjekty, s čím mohou v dalších letech počítat. Byla bych velmi ráda, aby se skutečně tento zákon přesně do režimu dostal, aby se nám to povedlo. Takže bych chtěla poprosit o informaci, jestli už na té velké novele opravdu někdo pracuje, protože bych chtěla docílit toho, abychom ji třeba tady měli v lednu. Když si spočítáme ten legislativní proces, jak je zdlouhavý, tak to zase bude ke konci roku s nějakou legisvakancí. Takže bylo řečeno 2016-2017. Bylo by fajn, kdyby se to povedlo dřív.

Chtěla jsem zároveň poprosit - mezitím došel pan ministr obrany, za což mu děkuji. Konzultovala jsem to s jeho kabinetem, protože na jednom z posledních jednání výboru pro obranu byla v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách diskutována otázka vyjmutí státních podniků z působnosti tohoto zákona. Jednalo se konkrétně o LOM a VOP CZ, což jsou vlastně státní podniky v gesci Ministerstva obrany. V rámci projednávání této otázky na výboru, kdy tam byl i přítomen pan ministr, bylo řečeno, že záměrem Ministerstva obrany je tuto problematiku vyřešit v rámci další novelizace zákona o veřejných zakázkách. Pozměňovací návrhy, které jsem si doteď přečetla a byly avizovány nebo jsou v systému, bohužel žádný z nich neobsahuje vynětí těchto podniků z působnosti tohoto zákona. Myslím si, že na vynětí z působnosti tohoto zákona byla shoda napříč spektrem, bavili jsme se o tom i v souvislosti se sankcemi vůči Rusku. Jak víme, LOM Praha, LOM Pardubice je státní podnik, kterého se tato opatření velmi dotýkají, protože jsou tyto podniky centrálou nejenom pro evropské země, ale i pro Spojené státy, kde se opravují vrtulníky. Já bych nechtěla, aby byly jednou sankcionovány sankcemi a podruhé ještě aby dva roky nebyly schopny vysoutěžit v rámci tohoto zákona, který se na ně doposud vztahoval, vůbec nic.

Takže jsem chtěla poprosit pana ministra Stropnického, jestli by mi odpověděl, jak Ministerstvo obrany, jestli stále počítá s touto změnou v nějaké další novelizaci, nebo jestli pan ministr změnil své stanovisko a nebude tuto novelizaci navrhovat. Trošku mě to mrzí, protože kdybych bývala byla věděla, že to tady nebude, tak bych se pokusila nějaký pozměňovací návrh sama připravit. Brala jsem to, že když jsme si to na výboru řekli, že už to bude v této novele. Ale pokud mě skutečně paní ministryně ubezpečí, že v lednu tady budeme mít velkou novelu, a pan ministr řekne, že to ve velké novele bude navrhovat, tak budu spokojená. Ale nechtěla bych, aby se to odkládalo zase o dalších několik měsíců, nebo i let, protože situace v LOM i ve VOP CZ stran veřejných zakázek je velmi nepříjemná a myslím si, že i z hlediska bezpečnosti naší země není úplně žádoucí, aby veškeré informace, které plynou z těchto podniků napojených na Ministerstvo obrany, byly úplně do všech důsledků veřejné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit obecně k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Byl bych velmi rád, aby se ve velké novele, která se připravuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, objevily i zásadní systémové změny v zadávání veřejných zakázek zejména na stavební práce. Dochází k tomu, že často menší firmy, které slouží jako subdodavatelé velkých firem, jsou zneužívány a jsou v systému diskriminovány. Čili narovnání systému podle vzoru německého soutěžního práva a převzetí dobrých věcí, které se objevují v německém soutěžním systému, který klade subdodavatele na roveň generálním dodavatelům staveb.

Také si myslím, že není v pořádku, že v zákonu o zadávání veřejných zakázek se pouze píše, že zadavatel veřejné zakázky by měl postupovat s náležitou péčí, protože tento termín je velmi neurčitý. Měl by tam být jasně specifikován termín "s péčí řádného hospodáře", který již byl judikován, a podle toho by vlastně toto ustanovení v případě nedodržení mohlo být vymáháno. K tomu se ostatně vyjádřím také v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím.

Současně se chci ještě dotknout jednoho pozměňovacího návrhu, který prošel ve výboru, který navrhuje v § 23 odst. 7 písm. a) v bodě tři se číslo "20" nahrazuje číslem "50". Já dovedu pochopit, že při zadávání veřejných zakázek se velmi často vyskytnou případy, zejména u liniových staveb, kdy dojde k navýšení objemu zakázky, a pokud číslo překročí číslovku 20, tak by se zakázka měla správně znovu soutěžit, což je ovšem problém, protože jsou potom problémy se zárukami a podobně, kdy by měl na stavbu nastoupit nový dodavatel a podobně. Ale domnívám se, že takto obrovský nárůst z 20 na 50 je nepřípustný. Proto si dovolím navrhnout pozměňovací návrh, který by číslovku 20 upravil na 30, v podrobné rozpravě.

Nyní se chci dotknout podle mě určitých rizik, která se týkají některých sporných ustanovení zákona, která nevnímám tak jednoznačně, jak je tady zmínila paní ministryně. Já se domnívám, že tak jak se vyvíjí systém veřejných zakázek, že v dlouhodobém výhledu je spíše orientace na koncesní systém, a u nás by se mohlo jednat o nastavení dlouhodobých smluv téměř bez možnosti dodatečných úprav parametrů na celý komplex služby jedné firmě za fixovanou cenu. Mohlo by to vést k systému PPP projektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP