(15.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Když jste 15. listopadu přišli s nějakým řešením, s tím, že by to mohlo být rychle schváleno, bylo systémové, vylučovalo možnost další diskuse, té diskuse, po které volá pan předseda Mihola a po které tedy já opravdu nevolám, abychom se dál věnovali diskusi o platech, vylučovalo možnost další diskuse, byl tam jakýsi systémový antipilot, tak bez ohledu na to, jak moc nám ten návrh vyhovoval nebo nevyhovoval, říkali jsme: stoprocentní konsensus napříč Poslaneckou sněmovnou, rychlé schválení a konec těchto diskusí je taková cena, že ji rádi podpoříme. A skutečně ta dohoda vznikla přesně do té doby, než byla porušena. A my nemáme sebemenší chuť, my se opravdu štítíme těch diskusí, které teď probíhají ať už na veřejnosti, nebo v klubu sociální demokracie. My se jich prostě neúčastníme, neúčastníme se diskuse o platech, pokud ustanovíte nějakou všelidovou komisi, TOP 09 nebude účastna v této komisi, neúčastníme se ani hlasování ve třetím čtení. My jsme kdysi tu odpovědnost našli, a protože jsme měli většinu, tak jsme rozhodli. Vy teď máte většinu, vy teď máte odpovědnost, rozhodněte vy a udělejte přitom co nejméně ostudy, jestli vás mohu poprosit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní místopředsedkyně, vážení zástupci vlády, kolegyně a kolegové, první poznámku. Jestli jste někteří neporozuměli, tak se tady platy nezvyšují, pouze se snažíme dorovnat to, o co se propadly. To snad je už dneska každému jasné. Pokud není, tak to teď opakuji.

Druhá poznámka. Ano, dohody se mají držet, i o Vánocích se říká, a proto také na výboru pro sociální politiku v době, kdy už bylo jednání předsednictva, se ten výbor přihlásil k dohodám, které byly učiněny, a drželi jsme je. Já jsem se dokonce domníval, že už je načase, aby tato Sněmovna začala také dohody držet. Protože za mé účasti tady v této síni - teď se nebudu bavit o účasti venku - se tady málokdy dohody dodržovaly a nebudu rozebírat, čí vina to byla. Vždycky mi to vadilo, protože mně stačilo podat ruku. Nemusím si to psát.

Třetí poznámka. No, to je hezký návrh, co kolega Mihola přinesl, to je rozšířená Národní fronta za totality. A já se k tomu nebudu víc vyjadřovat, protože to považuji za totální hloupost. Promiň, omlouvám se, já jsem zvyklý mluvit tak, jak jsem zvyklý.

Takže co teď dál? Co nás čeká dál? Je tady x návrhů, o žádné pořádné dohodě teď nevím, tak já nevím, čeho se mám držet, tak se budu držet svého vlastního rozumu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Miholu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážení kolegové, nejdříve si dovolím krátkou reakci na předřečníky. K ČSSD se v této záležitosti moc vyjadřovat nechci, tam to všechno začalo, tyto problémy, takže mě trošku mrzí, že mě kolega z ČSSD teď vyčítá. Trošku jsem zmaten tím, že jeden říká totální blbost, druhý to tady hodnotí jako geniální návrh, který bych si nedovolil přivlastnit si sám, protože vlastně tady načítám stanovisko klubu KDU-ČSL. Ale zároveň tedy kolega Kalousek doporučil nepodpořit, takže je to v takovém určitém rozporu.

Chtěl bych každopádně jasně říct, že KDU-ČSL drží a držela i v tomto případě dohodu a drželi jsme ji do poslední možné chvíle. Já doufám, že si toho kolegové alespoň laskavě všimli. A bylo to bez jakéhokoli "ale", což při vší úctě pro stranu TOP 09 tak bezvýhradně neplatilo, protože ano, uzavřeli jsme dohodu, ale je to věcí někoho. Já se domnívám, že když se uzavře dohoda, tak je to věcí těch, kteří tu dohodu uzavírají, bez jakéhokoli dalšího "ale". Takže to jen stručný komentář.

A teď pro velký úspěch tedy k tomu usnesení číslo 187 bych si dovolil tu opravu, požádat: Poslanecká sněmovna "žádá" namísto Poslanecká sněmovna "ukládá" vládě České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Milé kolegyně, milí kolegové, v těch vystoupeních už mockrát zaznělo, jak se to vyvíjelo, jaka byla ta dohoda, ale ten, který způsobil, že ta dohoda neplatí, tady prostě není. Já mám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příchodu premiéra Bohuslava Sobotky. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, jelikož se jedná o procedurální návrh, necháme o něm hlasovat bez prodlení. Jen svolám kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Ještě malou chviličku, kolegové dobíhají.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do doby příchodu pana premiéra.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Bylo to hlasování s pořadovým číslem 13, přihlášeno 164 přítomných, pro 114. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento bod je přerušen.

 

Prosím o klid, budeme pokračovat podle schváleného programu. Dříve, než tak učiníme, ráda bych načetla pro stenozáznam, že přítomný jednání je pan poslanec Opálka a pan poslanec Leo Luzar. Děkuji. (V sále je značný hluk.)

 

Nyní budeme pokračovat dalším bodem. Je to

8.
Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
/sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Já vás prosím o klid. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. A prosím Sněmovnu... Pane místopředsedo, vydržte, já opravdu žádám kolegy, aby se ztišili a případně šli řešit své záležitosti do předsálí.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Mně to nevadí, paní předsedkyně, já to budu číst.

Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Návrh zákona je reakcí na schválení nařízení Evropské unie, které přináší novou úpravu boje proti zboží, které porušuje práva duševnímu vlastnictví, neboli proti tzv. padělkům. Cílí přitom na zboží nacházející se pod celním dohledem, tedy na zboží, které překračuje vnější hranici Evropské unie. Nařízení přitom předpokládá, že boj proti padělkům bude prováděn celními orgány členských zemí, jež v této souvislosti přijmou navazující právní úpravu. Tou by se měl stát právě navržený zákon. Podle úpravy evropského nařízení je v působnosti celních orgánů boj proti padělkům vykonávaný v součinnosti držitelů práv duševního vlastnictví, jejichž zájmy jsou tímto způsobem chráněny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP