(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Já nebudu mluvit vůbec k platům, jenom odpovím drahému kolegovi Jandákovi na jeho otázku, za co jsme trestáni.

Je to skutečně jako ve škole, kdy třída vcelku slušných holek a kluků je trestána za ty grázly. Čili milý kolego Jandáku, jsme trestáni za našeho bývalého kolegu, který byl přichycen s krabicí s podivným vínem, za našeho dalšího bývalého kolegu, který se skutečným vínem opil tak, až spadl ze schodů. Za našeho bývalého kolegu, shodou okolností také premiéra vlády této země, který si koupil byt za peníze, které nedokázal vysvětlit. Pak se schovával za záda podivného strýčka Vika a nechal si sníst směnku od jednoho pravicového politika. Jsme trestáni za jiného našeho bývalého kolegu, shodou okolností taktéž premiéra této země, protože mandát není klouzavý, který si za státní peníze živil na svém úřadě milenku a sledoval vlastní manželku pomocí této milenky. Mohl bych pokračovat. Těch příkladů zdaleka není většina. Možná to není ani desetina, jsou to ale bohužel příklady tak křiklavé, že jsme za ně od lidí trestáni - obávám se, že bohužel právem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jsme dneska slyšeli už mnoho vystoupení, jak jsme to nepřipravili, neprojednali a jak je třeba najít systém lepší, uděláme komisi, nejlépe aby v čele této široké komise byl Bohuslav Sobotka, to je ten pravý.

Ale bylo to přece úplně jinak. Uzavřeli jsme dohodu uvnitř Poslanecké sněmovny, všech sedm poslaneckých klubů, s vědomím premiéra. Ta dohoda měla dvě části - procedurální, kde uhnula opozice, nevyužila svých práv, a obsahovou, kde jsme se shodli. Neříkám, že někdo někomu uhnul. My jsme svoji část splnili, premiér a předseda klubu socdem nás podvedli, protože svoji část dohody plnit nechtějí. A já normálně kritizuji vládní koalici, ale vždycky mi vadí - když něco ta Sněmovna schválila, já jsem byl třeba proti, nebo Sněmovna nepodpořila, já jsem byl pro, tak nebudu říkat, že za to může vládní koalice. Za to může člověk, který tady dneska, teď, nesedí. Já vím, že je omluven. Předseda vlády, který o té dohodě věděl, než se uzavřela. Pak si to z nějakých důvodů rozmyslel, pak měl plno řečí, mediálních výstupů! Teď tu není.

Návrh pana kolegy Votavy chystalo Ministerstvo práce a sociálních věcí - logicky, když byla dohoda, proč by nám to úředníci nenapsali, ať je to správně. Paní ministryně radši neřekne nic, protože co bychom k tomu bodu říkali? Nejlépe mlčet, rychle odhlasovat a jít pryč!

A pak opravdu jako novinka v Poslanecké sněmovně, to jsem ještě nezažil, jsem tady teď čtyři roky na rozdíl od mnoha služebně starších kolegů - výbor, který měl projednat nějaký návrh zákona, to kvůli turbulenci neprojednal! No to jsem ještě nezažil teda! Kdo rozhodl, že je turbulence? Politická, letecká - já nevím. Ale kvůli turbulencím výbor, který to měl projednat, to prostě neprojednal. (Smích v sále.) Já bych chtěl být taky v takovém výboru, že bychom prohlásili, že jsou turbulence, zrušili bychom zasedání. Nemuseli bychom zkoušet České dráhy, jestli jezdí do Prahy, z Prahy do Moravskoslezského kraje, či naopak. (Upozornění na časový limit.)

Opravdu, pane předsedo, nebo paní místopředsedkyně, já bych chtěl, aby vedení Sněmovny se zeptalo příslušného výboru a funkcionářů toho výboru, kdo určil, že byla turbulence, a co je to za novinku v jednacím řádu.

Děkuji. (Silný potlesk napravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Další s faktickou nebo s řádnou přihláškou? S faktickou pan poslanec Petrů. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Petrů: Paní místopředsedkyně, rád bych odpověděl kolegovi Stanjurovi. Prosím vás, v prvé řadě do výboru pro veřejnou správu nenavrhl nikdo, ani organizační výbor, ani žádný člen organizačního výboru. Já bych rád požádal všechny kolegy, aby příště nepřidělovali do žádného výboru věci, o kterých si členové nerozhodli, že je budou mít, anebo organizační výbor. V prvé řadě, nebylo to nikdy zvykem, tak bych rád byl, aby to taky tak bylo i nadále. Ale hlavně bylo to v době, když jsme to měli projednávat, kdy byly různé varianty. Bylo předloženo 1 %, byla dohoda o 3,5 %, byla dohoda úplně jiná. My jsme v podstatě neměli před sebou nějaký relevantní závěr, který bychom mohli projednávat. Takže z toho důvodu výbor pro veřejnou správu se tímto nezabýval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. S další faktickou pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za vysvětlení, už jsem to pochopil. Členové výboru za sociální demokracii ještě neměli usnesení svého předsednictva. Chudáci by museli rozhodovat mezi několika variantami, tak to radši neprojednávali. Co kdyby se spletli a rozhodli jinak, než chce předsednictvo. Děkuji za vysvětlení. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Hamáčka, pana poslance Miholu a paní navrhovatelku, pana poslance Okamuru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, chtěl bych se v podrobné rozpravě přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému evidován pod číslem 1723. Je to můj pokus situaci řešit systémově a jednou provždy a tak, aby ono navýšení nepřekročilo pro příští rok 3,5 %. Prosím, abyste si tento dokument prostudovali, abyste se k němu vrátili na jednání svých poslaneckých klubů. Myslím si, že to je rozumný kompromisní návrh, který tu situaci vyřeší jednou provždy.

Nemám radost z té situaci, ale role předsedy Sněmovny není jenom o věcech veselých. Je to i o tom, že v případech, že hrozí něco, co by Poslaneckou sněmovnu poškodilo - a já jsem přesvědčen, že současná situace samozřejmě nepřidala na důstojnosti tohoto zákonodárného sboru, a nechci se bavit o tom, kdo za to může. Chci se podívat do budoucna, a proto navrhuji řešení, které dle mého názoru je hájitelné, je systémové a je jednou provždy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Miholu a prosím, aby se připravila paní ministryně Marksová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovoluji si načíst pozměňovací návrh, který je veden v systému pod číslem 1722. Jen ve stručnosti - budu rád, když mu budete věnovat pozornost a pozorně si ho prostudujete - jen v krátkosti bych ho charakterizoval, že je v něm navrženo, aby platová základna poslaneckých platů byla pro rok 2015 zachována v úrovni stanovené od 1. ledna 2011.

A ještě si dovoluji načíst - to v systému není - doprovodné usnesení číslo 87, a to že Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců tripartity, poslaneckých a senátorských klubů (vzrušená reakce z lavic napravo), Asociace krajů a Svazu měst a obcí pro vytvoření návrhu pravidel pro odměňování ústavních činitelů a představitelů regionální a municipální správy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kováčika, poté se připraví řádně přihlášený pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Kalousek. Pardon, ještě paní ministryně.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom bych chtěl poprosit prostřednictvím paní předsedající pana kolegu Miholu, jestli by nezvážil v tom návrhu usnesení, který je velmi podobný tomu, který jsem tady citoval ve své předcházející řeči, a který, jak mi vyčinili kolegyně a kolegové, jsem ne dosti silně oznámil, že je z pera Komunistické strany Čech a Moravy, jestli by pan kolega nezvážil přece jenom tu formulaci trošku změnit. Poslanecká sněmovna nemůže ukládat vládě České republiky, může požádat vládu České republiky. A ta formulace by tam tedy měla být - Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP