(15.20 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka - a ať se najde seriózní systém, který dokážeme představit veřejnosti, aby veřejnost věděla, že platy, které pobíráme, jsou adekvátní zodpovědnosti lidí, kteří jsou v legislativním procesu, kteří jsou na komunální úrovni, a abychom ten systém dokázali dlouhodobě nastavit. O to nám šlo v této situaci. Proto ten návrh dnes na předsednictvu KDU-ČSL zazněl. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dovolte pár reakcí na své předřečníky. Jestli pan ministr Babiš říká, že by bylo fajn, aby ministři nebyli poslanci, tak je to jednoduché: stačí, když se vzdá mandátu, a může jít příkladem všem ostatním poslancům i ministrům. (Pobavení a potlesk zprava.) To není nic složitého, kvůli tomu nemusíme měnit zákon.

Nezná firmu, kde by si zaměstnanci určovali platy. Já také ne. To jsme ve shodě. Ale my nejsme firma! Nebo čí jsme firma? A jen tak mimochodem, moc soudní si už roky určuje své platy, takže nejsme zdaleka jediní. My jim je sice jakoby určíme, ale oni si pak sami vysoudí, že to tak být nesmí. Takže neříkejme, že jsme jediní. Nejsme jediní! A návrh, že by vláda, která se zodpovídá Sněmovně, milostivě určovala platy podle toho, jak budeme jednat rychle, tak ono by se to dalo ještě vylepšit: Kdo bude pro vládní návrh, dostane peníze, a kdo bude proti vládnímu návrhu, ten je prostě nedostane! (Potlesk zejména ODS, TOP 09, Úsvitu a části ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chci upozornit všechny, kteří na mě tady syčí a gestikulují, že je mám na seznamu, ale seznam faktických poznámek je dlouhý. Nyní pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kučera a potom se dostane na pana poslance Jandáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji. Já také bych reagoval na pana ministra Babiše, ale trošku z jiného úhlu. Dneska jsem viděl tiskovou konferenci a viděl jsem jich více v poslední době - a pane ministře, vám by se mělo říkat "mělo by se". Vy si pletete dvě věci. Vy jste na jedné straně politický agitátor, což je v pořádku, kandidujete, ale vy jste i ministr téhle vlády. Tisková konference: mělo by se, aby klouzavé mandáty byly, jak se tomu říká, mělo by se, aby některé věci fungovaly jinak. Vy jste rok členem této vlády. Já s vámi souhlasím, že za těch 25 let se ukázalo, že možná některé věci, které zavedl tehdejší ústavodárce, fungují možná jinak, než se tehdy myslelo, ale vy máte přijít s návrhem novely Ústavy. To je vážná věc a možná správná, aby byly klouzavé mandáty, bavme se o tom. Ale tisková konference, kde člen vlády říká: mělo by se... Kdo by to měl udělat? No přece vy! Vaše vláda má přijít s tímto návrhem, a ne udělat lidovou tiskovku mělo by se a spoléhat na to, že lidé si ještě pořád nezvykli, že jste ve vládě, protože to mělo by se je vlastně zase na tu Sněmovnu, že by to možná měla udělat - ale s tím musíte přijít vy! Máte k tomu klíčová ministerstva, jako je Ministerstvo spravedlnosti. Můžeme se bavit o spoustě věcí, které dnes možná nefungují, jak by fungovat měly, a možná je čas i na nějakou závažnou změnu Ústavy, ale vy jste mělo by se! Vy to musíte udělat! To za prvé.

A za druhé bych ještě rád řekl jednu věc. Když pan kolega Šarapatka říkal o nějaké vážnosti poslanců. Prosím vás, tady se dohodly nějaké kluby a jeden stranický sekretariát tu dohodu zvrátil a uvidíte při hlasování, že ji zvrátil úspěšně. Takže jaký - jak vy jste to říkal? - dobrý zvuk téhle Sněmovny může být? Vždyť ona v podstatě nemusí být! Stačí, aby se zasedlo v Lidovém domě, a ať je to rozhodnutí bohulibé, nebo ne, ale v podstatě stranický sekretariát, přesně jak je to psáno, jak by to nemělo být, rozhodl o tom, jak tahle Sněmovna bude hlasovat. A jeden jediný stačí. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) Jakou větší dehonestaci Sněmovny ještě chcete? (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já se nebudu vyjadřovat k platům jako takovým. Chtěl bych trochu jenom zareagovat na slova ministra Babiše a na to, co tady už téměř rok poslouchám o tom, kdo je čí zaměstnanec, či není zaměstnanec. Je evidentní, že pan ministr Babiš nepochopil, co to je parlamentní demokracie, jak funguje náš ústavní systém, a já bych mu to možná zkusil trochu přirovnat k tomu firemnímu, kterému pravděpodobně pan ministr Babiš rozumí více.

Pane ministře Babiši, my jsme tady představenstvo jako Sněmovna v tom firemním pojetí a vy jste ředitel finanční. To znamená, pokud někdo někomu má určovat, co má dělat a nemá dělat, tak to určuje představenstvo finančnímu řediteli, nikoliv naopak. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Janák, po něm pan předseda Kováčik. Zatím stále faktické poznámky.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, teď něco pro novináře. Nebojte se, nebudu tlačit, aby se zvyšoval plat. Já jsem dokonce včera navrhl, abychom měli nulové navýšení. Ale o tom jsem nechtěl mluvit.

Já myslím, že tady mluvíme trošku mimo. My bychom se měli zamyslet, dámy a pánové, dvě stě mužů a žen, které si lid zvolil, za co jsme trestáni a proč zrovna my jsme trestáni. A to mi ještě nikdo neodpověděl! A to prý žijeme v demokracii. Za co jsme trestáni? Proč jsme trestáni? Ať mně někdo na tohle odpoví a možná od toho momentu může začít nějaká diskuse. Ale dokud nevím, za co jsem ten trest dostal, tak nemohu diskutovat. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Dovolím si velmi krátký bonmot. V případě, že budeme odměňováni podle toho, jak rychle budeme schvalovat zákony, tak zákony se dají dělat buď rychle, nebo dobře. A vrátím míček zpátky. Poslanci budou odměňováni podle toho, jak rychle schvalují zákony, a ministři potom by měli mít stanoven plat od Poslanecké sněmovny za to, jak se zúčastní na interpelacích. Ale to jsou věci, které jsou naprosto mimo, že?

Přečtu vám usnesení z 38. schůze Sněmovny ze dne 26. listopadu 2004. Tato Sněmovna přijala usnesení poměrně velkou většinou a to usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby zpracovala novely zákonů o platech a odměnách státních zaměstnanců, ústavních činitelů, soudců, státních zástupců, vedoucích ústředních orgánů, zastupitelů obecních a krajských zastupitelstev a vedoucích jimi zřízených organizací, včetně systému valorizace, a předložila Poslanecké sněmovně do 30. června 2005. To usnesení zatím nikdo nezrušil a žádná vláda, která od roku 2004 tady fungovala, toto usnesení nesplnila. Kdyby kterákoliv z těchto vlád k tomu takovýmto způsobem přistoupila, nemuseli jsme se tady zúčastnit žádného trapného divadla, všechno běželo, jak běžet má, a nebyli bychom tady pro srandu králíkům.

Já jenom říkám, že v případě, že ten zákon dopadne tak, jak jsme si mysleli, to znamená jako vždycky, tak poslanecký klub KSČM je připraven obdobný návrh usnesení přinést, kterým by zmocnil, v uvozovkách, Sněmovna zmocnila vládu, aby tento krok učinila alespoň teď, včetně toho automatu, čili překládám valorizací, tak, abychom tady nemuseli každou chvíli, každý rok nebo každé období podléhat tomuto trapnému divadlu. (Předsedající: Čas, pane kolego!) Ale hlavně, my se tady staráme o sebe, zatímco se máme starat o občany, a teď zrovna ten dojem z toho nemám! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Novotného. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Novotný: Paní předsedající, dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já jsem chtěl trošku ironicky doplnit ten pozoruhodný návrh pana ministra zemědělství na vytvoření oné široké komise nejrůznějších profesních organizací, svazů ještě o zastoupení zástupců odborové organizace, nejlépe předsedy Českomoravské komory pana Středuly, jestli by se mohl také k té otázce při platech odborářských vůdců, které občas byly i medializovány, vyjádřit.

Ale nejde mi hlavně o tohle téma. Vize, která tady byla řečena a která občas vzbudila ironický úsměv, je v podstatě takovou skrytou tendencí, kdy Poslanecká sněmovna se zbavuje své základní autonomní funkce v ústavním systému a má být nahrazována nejrůznějšími korporátními organizacemi, kde budou zastoupeni ti moudří z profesních svazů a budou rozhodovat o podstatných věcech v této zemi. To, že tento pohled na svět občas zastával předseda hnutí ANO, mě nepřekvapuje, ale že se k němu hlásí už i KDU-ČSL, to mě překvapuje hodně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP