(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, to by znamenalo velký optimismus na vaší straně, protože zítra je druhé čtení státního rozpočtu a obávám se, že ho před polednem neskončíme. Takže buď se budete muset dohodnout s panem ministrem financí, že bod o státním rozpočtu bude přerušen a pevně tam na 12.30 můžeme dát volební body, což lze za předpokladu, že s tím bude souhlasit pan ministr financí, anebo byste musel přijít s nějakým jiným návrhem. (Poslanec Kolovratník se radí mimo mikrofon s ministrem financí.) Já vím, že s tím musí souhlasit Sněmovna, ale v rámci dobrých vztahů v hnutí ANO by asi bylo fajn, aby s tím souhlasil i ministr financí.

Tak k čemu jste dospěli?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Diskutovali jsme o tom na klubu, myslím, že jsme schopni dosáhnout kompromisu, pokud ty volební body zařadíme ve 13 hodin, tak jsme schopni tu volbu zrealizovat i ty výsledky sečíst a představit je potom během odpolední části.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tam se obávám, že je svolán organizační výbor, takže to taky nepůjde. Nechcete to udělat ve čtvrtek? Já si myslím, že by bylo rozumnější to udělat ve čtvrtek ve 12.30.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Optickou kontrolou vidím pokyvování mezi všemi poslaneckými kluby, tak souhlasím, nemám s tím problém. Aspoň nenaboříme jednání o státním rozpočtu. Navrhuji tedy stejný formát, ale ve čtvrtek 4. 12. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, rozumím. Znamenám si.

Poslední přihlášený v této fázi je pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych tu nejprve řekl pár vět a potom zkusím naformulovat název bodu, protože v této chvíli nemáme ministra dopravy.

Před chvílí jsem na serverech četl, že náš národní dopravce České dráhy dělá, co může. Já si to skutečně nemyslím. Nejde o to, že nemohou být vypravovány vlaky. To je jasné, to je věc, kterou neovlivní ani České dráhy ani Správa železniční dopravní cesty. Ale co České dráhy ovlivnit mohou, je, jak se starají o klienty, kteří uvízli v pasti. Absolutně...

Já jsem z Moravskoslezského kraje a polovinu včerejší noci jsem strávil telefonáty s lidmi, kteří buď cestovali do Prahy, nebo z Prahy. V okamžiku, kdy už bylo jasné, že neprojíždějí vlaky minimálně z Olomouce do Ostravy, České dráhy vypravovaly další a další rychlíky, aby ty rychlíky zastavily, v poli a nechaly lidi bez pomoci, bez občerstvení, bez tepla. Dokonce poskytovaly špatné informace. V době mobilů! České dráhy fungovaly jako před čtyřiceti lety, kdy vypadne jedna pevná linka. Například: Přestupte si z pendolina, teď pojede osobní vlak do Kolína a z Kolína pojede vlak zpátky do Prahy. Mnozí tak udělali, přijeli do Kolína a v Kolíně jim řekli: Ne, to vám nemohl nikdo říct v Českých dráhách, žádný vlak do Prahy nepojede. Pak přijel třeba RailJet, aspoň byl vyhřátý, plný cizinců. Zůstal stát v Kolíně, po několika minutách cestující z toho vlaku vyhnali, že prý tam bude špatný vzduch. Do studené haly, kde mnohé matky opravdu vlastním tělem zahřívaly malé děti. Bez možnosti občerstvení a podobně.

Já si myslím, že je potřeba, abychom dostali informaci třeba příští úterý. Zřejmě to bude na pana předsedu vlády, protože nevím, jestli můžeme požádat ministra dopravy. Vím, že má být jmenován ve čtvrtek.

Chci, abychom jasně odlišili to, že nemohly jezdit vlaky, a to, jak se České dráhy chovají ke klientům. Nebudu mluvit o privátních společnostech. To je jejich zodpovědnost. Nemám ani zprávy. Já mám zprávy od svých spoluobčanů ze svého kraje, jak to fungovalo v Českých dráhách. A byly to stovky či tisíce lidí, které trávily dnešní noc v nedůstojných podmínkách.

Dnešní oznámení, která považuju za naprosto samozřejmá, že někdo vrátí jízdné, a je to ještě jako oslavná zpráva - ale my jsme se o ty lidi nepostarali! To já považuju za velkou chybu. Nemáme sice ministra dopravy, ale máme řídicí výbor Českých drah, který to samozřejmě může řešit jak s managementem, tak s dozorčí radou.

Myslím si, že bychom měli dostat zprávu o tom, zda se České dráhy zachovaly správně a zda se o své klienty postaraly, nebo ne. Podle mých informací, a říkám, jsem z toho kraje, kde byl hlavní tah zastaven, se o ty klienty postaraly špatně. Mnozí nocovali ve vlacích, což bylo ještě lepší než ti, kteří museli nocovat ve studených nevytopených nádražních halách.

Navrhuji, aby nám pan předseda vlády, pokud tím pověří jiného člena vlády, nemám žádný problém, pokud ten bod zařadíme, příští týden v úterý třeba jako třetí bod, podal informaci o fungování státních organizací v době kalamity - ať České dráhy, či SŽDC.

A jenom tak na okraj. Jsou věci, kterým laik úplně nerozumí, takže možná bychom si mohli nechat vysvětlit zprávu, která ode dneška visí na serverech, že v Ruzyni všechno funguje, všechno běží, a jediný, kdo měl problém, je v Kbelích vojenský speciál. Jediné letadlo, které nebylo schopno odletět či fungovat v České republice, je vojenský speciál, všechno ostatní v civilním sektoru prostě funguje bez problémů. Já tomu skutečně nerozumím. Takže bych poprosil k té informaci o tom, jak fungovaly České dráhy, a zejména České dráhy, protože říkám, to, že se nemohlo jezdit, to každý pochopí, tak i tu informaci, proč jediné letadlo, které mělo problém s odletem, je vojenský speciál.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. (Nehlásí.) Pokud tomu tak není, přivolám kolegy z předsálí a budeme se vypořádávat s jednotlivými návrhy. O návrzích pana poslance Beznosky hlasovat nemusíme, ty jsou staženy.

Z grémia je tady nový bod komise pro práci Sněmovny, stažení bodů 18 a 103, plus vyřazení bodů 12, 97 a 19. Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou. (Nesouhlas z pléna.) Postupně? Dobrá.

 

První bod, který navrhuje grémium, je zařadit nový bod, což je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, dokument 1676, a to do bloku Zprávy, návrhy a další jako první bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2, je v něm přihlášeno 168, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Druhý bod - vyhovět žádosti primátorky hlavního města Prahy a vyřadit body 18 a 103.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 168, pro 153, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh - jsou to dva body, ale je to logická souvislost, body 12 a 97, což je druhé a třetí čtení stejného návrhu zákona, tedy školského zákona.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4, přihlášeno 168, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Vyřazení bodu 19, tisk 309, první čtení návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

(Hlasování má číslo 5.) Přihlášeno je 169, pro 163, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Toť návrhy z grémia a nyní jednotlivé návrhy tak, jak byly přednášeny z pléna.

 

Paní poslankyně Němcová - zařadit nový bod jako druhý bod dnešního jednání, název by byl Zahraniční politika České republiky.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 6, přihlášeno je 170, pro 48, proti 78. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP