Stenografický zápis 23. schůze, 5. prosince 2014


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jaroslav Faltýnek


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Novotný
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze přerušena v 9.36 hodin.)
(Schůze pokračovala v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


86. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Vácha
Poslanec Pavel Kováčik


87. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Kristýna Zelienková


88. Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Holeček


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Josef Kott
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec František Adámek
Poslanec Petr Kudela
Poslankyně Marie Pěnčíková


15. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 154/ - druhé čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Stanislav Grospič


16. Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb. /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 11.49 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP