(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 22. schůzi Poslanecké sněmovny.

Prosím o klid! Prosím, usaďte se do svých lavic.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 53 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pondělí 10. listopadu. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou takovou informaci nemám.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Klučku. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Pokud jiný návrh není, tak budeme hlasovat o určení ověřovatelů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, abychom zvolili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Klučku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 1, přihlášeno je 117, pro 105, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Chtěl bych vás informovat o omluvách z této schůze. Pan poslanec Lank se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, a dále pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan poslanec Babiš Miloš - zahraniční cesta, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Bezecný - zahraniční cesta, pan poslanec Böhnisch - osobní důvody, pan poslanec Černoch - pracovní důvody.

(V sále přetrvává velký hluk.) Já vás opravdu prosím o klid!

Paní poslankyně Černochová - zahraniční cesta, pan poslanec Černý - zdravotní důvody, pan poslanec Gabal - pracovní důvody, pan poslanec Grebeníček - zdravotní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - osobní důvody, pan poslanec Kaňkovský - zdravotní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kasal - pracovní důvody, pan poslanec Korte - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - pracovní důvody, pan poslanec Kott - pracovní důvody, pan poslanec Ondráček - zdravotní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Podivínský - bez udání důvodu, paní poslankyně Putnová - zahraniční cesta, paní poslankyně Semelová do 10 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Skalický do 12 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Šidlo - pracovní důvody, paní poslankyně Wernerová - osobní důvody, pan poslanec Valenta - zahraniční cesta, pan poslanec Zahradníček - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chládek - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta, pan ministr Němeček z rodinných důvodů, paní ministryně Šlechtová z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek rovněž z pracovních důvodů.

Tolik tedy omluvy.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 22. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž tak nelze schválený pořad rozšiřovat.

Ještě přivolám kolegy z předsálí, pokud tam nějací jsou.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 136, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme schválili pořad schůze.

 

Omlouvám ještě pana poslance Vondráčka, a to z rodinných důvodů.

 

Nyní bychom tedy přistoupili k jedinému bodu, který máme na pořadu schůze, a tím je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

Konstatuji, že se nacházíme ve znovuotevřené obecné rozpravě, s tím, že jsme již před znovuotevřením tento tisk přikázali, a to výboru rozpočtovému, výboru ústavněprávnímu a výboru pro veřejnou správu.

Nyní se ptám, kdo se hlásí do rozpravy, a vidím paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci. Já navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání ve výborech o 43 dnů. V případě, že by proti tomuto návrhu bylo vzneseno veto, navrhuji alternativně zkrátit lhůtu na 30 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

 

Vzhledem k tomu, že jsme tisk již přikázali, zbývá nám pouze hlasovat o případném zkrácení. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 43 dnů. Návrh je hlasovatelný, protože žádné veto nepadlo.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 139, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, tudíž druhý návrh paní ministryně je nehlasovatelný.

 

Tím jsme vyčerpali pořad této schůze a schůzi končím. Děkuji vám za účast.

Prosím ještě o pozornost. Ve 12 hodin se sejde slavnostní shromáždění Poslanecké sněmovny a Senátu v budově bývalého Federálního shromáždění. Veškeré podrobnosti máte ve svých e-mailových schránkách. Poslanecká sněmovna pro zájemce zařizuje odvoz od budovy Poslanecké sněmovny. Podrobnosti ohledně odvozu rovněž naleznete ve svých e-mailových schránkách.

Děkuji vám a těším se na shledanou ve 12 hodin v Národním muzeu.

 

(Schůze skončila v 9.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP